Personální bibliografie SZÚ = 1994 Milevsko : 2002 Strakonice : 2002 Výroční zpráva / Výroční zpráva Junáka za rok ... 2002 Soupis osevních ploch a prognóza sklizně obilovin, řepky a raných brambor k ... / Geophysical Institute Prague : Služby. 2002 Cestovní ruch prostřednictvím cestovních kanceláří za rok ... = Ekonomické výsledky v dopravě a spojích v letech ... = Sbírka obchodních předpisů České republiky : Sbírka daňových předpisů České republiky : Soubor obchodních předpisů České republiky : Státní památkový ústav v Olomouci : 2002 2003 Pojizerský sborník 1993 Přehled o činnosti za rok ... / Statistický bulletin za 1. až 4. čtvrtletí .... 2002 Kraje, školy, čísla Pomocník kardiologa - internisty : 2002 Výroční zpráva Jihočeského kraje za rok ... 2001 Statistická ročenka Karlovarského kraje = 2001 Fotbal do kapsy : Zpřístupněné hrady, zámky a jiné vybrané památky severních Čech v roce ... / Výroční zpráva Vojenské akademie v Brně za rok ... 2004 New Technologies : 2002 Adresář amatérského divadla v České republice Moravskoslezský zemědělský kalendář Ročenka Národního programu HIV/AIDS v České republice = Informace o studiu a vnitřní předpisy fakulty / Studijní program. Studijní program. Výroční zpráva za rok ... / Studijní program. Výroční zpráva / 2002 Studijní program. Studijní program. Studijní program. Studijní program. Studijní program. Studijní program. Studijní program. Studijní program. Studijní program. Studijní program. Číselník obcí, částí obcí a základních sídelních jednotek Libereckého kraje k ... / Státní památkový ústav v Plzni : 2003 Studijní program. Studijní program. Studijní program. Studijní program. Studijní program. Studijní program / Situační a výhledová zpráva. ABA001 1993 ... zpravodaj Makrobioklubu Dobruška Úmrtnostní tabulky : Českolipsko literární Archivum Trebonense 1971 Sborník prací z historie a dějin umění : 2002 Školství pod lupou ... VŠUP : Výroční zpráva = Orghast : 2001 Výroční zpráva / 2002 Statistika kultury : 2001 O životě a díle českých pedagogů : 1999 Přehled zákonodárné činnosti Parlamentu České republiky v ... Horoskopy na rok .... 2002 Horoskopy na rok ... 2002 Horoskopy na rok ... 2002 Horoskopy na rok ... 2002 Horoskopy na rok ... 2002 Horoskopy na rok ... 2002 Horoskopy na rok ... 2002 Horoskopy na rok ... 2002 Horoskopy na rok ... 2002 Horoskopy na rok ... 2002 Horoskopy na rok .... 2002 Horoskopy na rok ... 2002 Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 1801-4607 2002 Údaje a informace dostupné z Národního zdravotnického informačního systému a navazujících zdrojů / Rodinné domy : Přehled o aktuálním stavu urbanistických studií a územně plánovací dokumentace obcí a velkých územních celků v České republice : 1997 Náchodsko od minulosti k dnešku 1985 Situační a výhledová zpráva. ABA001 Studijní katalog : Výroční zpráva o stavu ve věcech drog pro Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti : 2002 The Public Defender of Rights' annual report on activities during the year of ... : 2002 Hotels + pensions in Prague 2000 Skautské základny Statistický průvodce obcemi jižních Čech / Seznam předmětů vypisovaných v akademickém roce ... / 2002 Výroční zpráva České dívčí průmyslové školy pokračovací (dříve hospodyňské školy) ve Vítkovicích za školní rok ... Výroční zpráva státního čsl. reálného gymnasia v Chrudimi za školní rok ... Výroční zpráva městské odborné školy pro ženská povolání v Brně-Král. Poli za školní rok ... Výroční zpráva Městské odborné školy pro ženská povolání v Uherském Hradišti Selected decisions / 2002 Zpráva západočeské podskupiny Skupiny pro ochranu a výzkum dravců a sov ČSO za rok ... / 2001 Atlas školství. 2002 Atlas školství. 2002 Atlas školství. 2002 Atlas školství. 2002 Atlas školství. 2002 Atlas školství. 2002 Atlas školství. 2002 Atlas školství. 2002 Atlas školství. 2002 Atlas školství. 2002 Atlas školství. 2002 Atlas školství. 2002 Atlas školství. 2002 Atlas školství. Medi stránky : Přijímací řízení ke studiu bakalářských a magisterských studijních programů na fakultách Vysoké školy ekonomické v Praze pro akademický rok ... 2002 Ročenka Domu historie Přešticka za rok ... 2000 Publikace k Lunárnímu kalendáři / 2002 Nabídka kurzů krizového managementu a hospodářských opatření pro krizové stavy v roce ... / Měsíc zahradníkem Krásné paní / Kratochvilný dietní kalendář Krásné paní / Lunární diář Krásné paní / 2002 Myslivecký zápisník ... 2002 Nabídka kurzů VŠE v Praze pro akademický rok ... - letní semestr Seznam CD. Stavebniny pro můj dům 2000 Důchodové pojištění : 2000 Výroční zpráva / Informativní přehled : 1990 Ročenka prostějovského archivu 2001 Architektura : 2000 Adresář organizací z oborů informačních technologií a Telekomunikací = 2002 Zaostřeno na ženy = Katalog rodinných domů Statistická ročenka Libereckého kraje = 1958 Euro leaders. 2002 Hvězdy NHL ... + Češi a Slováci v sezoně ... Výsledky činnosti veřejných knihoven Ústeckého kraje v roce ... / 2001 Výroční zpráva / Kontext(y) : 1999 Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Pragocon : Vyškovský sborník : 1999 Cestovní náhrady v tuzemsku a zahraničí s komentářem / 1998 Zdravotnictví Zlínského kraje ... / Zdravotnictví Libereckého kraje / Zdravotnictví Ústeckého kraje ... / Zdravotnictví Olomouckého kraje ... / Zdravotnictví Karlovarského kraje ... / Literární Šumava : Východočeské veřejné knihovny v roce ... / One eye open = 1211-9148 1993 Heraldická ročenka 1974 Gourmet : ABA001 1997 Oblastní éter : 2002 Oblastní éter : 2003 Oblastní éter : 2003 Oblastní éter : 2003 Oblastní éter : 2003 Oblastní éter : 2003 Oblastní éter : 2003 Oblastní éter : 2003 Oblastní éter : 2003 Oblastní éter : 2003 Oblastní éter : 2002 Oblastní éter : 2002 Oblastní éter : 2002 Oblastní éter : 2002 Zdravotnictví Středočeského kraje / Zdravotnictví Jihomoravského kraje ... / Zdravotnictví Královéhradeckého kraje ... / Zdravotnictví Hlavního města Prahy / Příjmy a výdaje organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací podle odvětví v roce ... / 2003 Pražské egyptologické studie : 1214-3189 2002 Obce a jejich části Olomouckého kraje : 2000 Statistická ročenka Středočeského kraje = 2001 Co dělala Městská knihovna v Prostějově v roce ... ?, neboli, Výroční zpráva / Výroční zpráva o činnosti ... / Ranní chvilky : Projekt realizace systému ochrany atmosféry před únikem metanu z uzavřených dolů v ostravské aglomeraci : Výroční zpráva / Ročenka / Zdravotnictví Moravskoslezského kraje ... / 2001 Zdravotnictví Plzeňského kraje ... / Zdravotnictví Jihočeského kraje / Zdravotnictví Vysočiny ... / Zdravotnictví Pardubického kraje / 2001 Farmaceutická ročenka 1998 Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce ... 2002 Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění / 2002 Tschechische Steuergesetze / 2001 Year-book. Bollettino dell' Istituto storico ceco di Roma 1998 Lunární diář Diety / 2002 ČAS v roce ... : 2003 Cenzus veřejných vodovodů a kanalizací ČR / 2002 Výroční zpráva Okresního muzea Sokolov za rok ... Situační a výhledová zpráva. ABA001 1995 Statistický bulletin za rok .... 2003 Nabídka předmětů Vysoké školy ekonomické Katalog jazykových škol, středních škol a univerzit v zahraničí SUCZESS 2002 Správní obvody obcí s rozšířenou působností Ústeckého kraje / 2003 Socrates/Erasmus information package. State supported R&D in the Czech Republic : Abecední seznam zboží uvedeného v Českém integrovaném tarifu / 2000 Výroční zpráva / Výroční zpráva / Ediční plán na rok ... = Výroční zpráva knihovny Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou 2003 Katalog pražské arcidiecéze Publikace o studiu v rámci doktorského studijního programu: Elektrotechnika a informatika / Königgrätzer DaF-Blätter / Studijní programy Fakulty mezinárodních vztahů : Studijní programy a další informace Fakulty podnikohospodářské : Ediční plán skript, monografií a AWMM programů : 2002 Sociální situace domácností v roce ..... 2003 Halová ročenka : Úmrtnostní tabulky - Česká republika ..., kraje ČR ... = Symfonický orchestr hl. m. Prahy : Výroční zpráva : Souhrnná informace o škole a přijímacím řízení pro školní rok ... / 2000 Terezín Memorial : Výroční zpráva Soukromé vysoké školy ekonomických studií za rok ... 2002 Studijní programy : Sborník Havlíčkobrodské společnosti pro povznesení regionálně-historického povědomí 2001 Pracovní programy v zahraničí / Rok na střední škole a univerzitě v zahraničí / Jazykové pobyty v zahraničí / Živá hudba : 1959 Lanškrounsko : 2003 Seznam přednášek, které se budou konati na Ukrajinské univerzitě v Praze v letním běhu ... = 1928 Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví : Atletické výkony / Váš obchodní průvodce po České republice : Vedlejší specializace : Průvodce obcemi Středočeského kraje / Čísla z první ruky za rok ... - Praha / First hand figures ... - Prague / Komwag : Nadace Naše dítě : Our Child Foundation : Kompass 1993 Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv Výroční zpráva Městské knihovny v Praze za rok ... Výsledky šetření o domácím a výjezdovém cestovním ruchu = 2003 Výroční zpráva / Výroční zpráva / Průvodce distančním studiem a další informace Fakulty podnikohospodářské : 2003 Tělesná výchova a sport na VŠE v Praze : CIKS - studijní knihovna Jižní Město : Stanovisko k pesticidům : Libri prohibiti : Výroční zpráva o činnosti univerzity za rok ... / Jasnovidný kalendář ... / 2001 Výroční zpráva / 2003 Výroční zpráva / Výroční zpráva / The best bars of Prague 2003 Výroční zpráva / 2003 Synésis : 2003 Annual report / 2003 Studijní programy Fakulty managementu : Studijní programy Fakulty národohospodářské : Výroční zpráva / 1996 Informace o rekvalifikačních kurzech a jazykovém studiu : Projekt 100 Katalog odpovědí k přijímacímu řízení na Policejní akademii ČR v Praze : Ročenka Státní opery Praha = Jižní Plzeňsko : 2003 Zemědělský kalendář : 2003 Výroční zpráva Fakulty mezinárodních vztahů za rok ... / Výroční zpráva Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze za rok ... Cenové mapy nemovitostí a pozemků : 2003 Výroční zpráva o hospodaření za rok ... / 2003 Výroční zpráva o činnosti za rok ... / 2003 Biennial report / Ročenka Státního oblastního archivu v Plzni 1214-4355 2003 Přehled činnosti veřejných knihoven Plzeňského kraje v roce ... Nejlepší fotbalové kluby Fotbalové hvězdy ... : Výroční zpráva za rok ... / 2003 Inside & out : 2003 Odborné semináře : 2002 Komentované řešení otázek ke zjišťování obecných studijních předpokladů a zaměření jazykových testů k přijímacímu řízení na Policejné akademii ČR v Praze : 2003 Věkové složení obyvatelstva a jeho pohyb v Jihočeském kraji v roce ... / Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok ... a Výroční zpráva o hospodaření Vysoké školy ekonomické v Praze za rok ... 2003 Sociální situace domácností v roce ..... 2003 Výroční zpráva Knihovny AMU za rok ... 1996 Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok ... = 2003 Případové studie pro cvičení ke kursu Informační systém podniku : 2002 Výroční zpráva České lékárnické komory za rok ... Památník Terezín : Sborník vědeckých a odborných spisů Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně 2002 Diář astrologický 2003 Situační a výhledová zpráva. ABA001 Studijní katalog : 1989 Standardy bydlení / 2003 Kapesní průvodce světovými víny / 2002 Produkce, využití a odstranění odpadů v roce ... = 2003 Ve znamení kříže : 2002 Regionální adresář Brno a okolí ... : Regionální adresář severní Čechy : Regionální adresář Praha a okolí ... : Regionální adresář Ostrava a okolí ... : Autem za hranice : 2003 Recruitment and executive search guide = 2003 Zpráva : 2002 Obchodní adresář Brno a okolí : Obchodní adresář Ostrava a okolí : Přednášky a besedy z ... běhu LŠSS / Adresář knihoven ČR Evidence územně plánovací činnosti v České republice : 1997 Ročenka / 2003 Semináře : Malý atlas městské dopravy Malý atlas lokomotiv / 2000 Příjímací řízení : Kalendárium regionálních osobností (Havířov a okolí) ... / Informace o vyšších odborných školách, jazykovém studiu a jiném vzdělávání po maturitě : Přehled výrobků a služeb pro plynárenství v České republice : 2000 Sborník Muzea středního Posázaví v Ratajích nad Sázavou a Archeologické společnosti Západočeské univerzity v Plzni 2001 Výroční zpráva za rok ... / Finanční a investiční adresář = Analýza stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce ... / 2003 Hvězdy F1 / Statistická ročenka kriminality 1968 1989 Vybrané informace o životním prostředí v České republice = Výsledky zpracování účetních závěrek podnikatelů za rok ... / 1997 Almanach Krasohled Projekce obyvatelstva ČR do roku ... / Ekonomické výsledky obecně prospěšných společností v ČR za rok ... / 1999 ProBusiness : Nabídkový katalog knih / 2000 The Czech Republic - drug situation : Účetnictví nevýdělečných organizací : Věkové složení obyvatelstva hl. m. Prahy v roce ... / Dlouhodobé časové řady výsledků rostlinné výroby v České republice / Katalog programů dalšího vzdělávání učitelů a jiných aktivit celoživotního vzdělávání / Mongolica Pragensia : Mezilaboratorní porovnávací zkoušky ÚKZÚZ pro analytické laboratoře : Adresář knihoven a informačních institucí ČR 1991 Výroční zpráva / Finanční leasing v České republice v letech ... / 1998 Základy podnikové ekonomiky : 1997 Situační a výhledová zpráva. ABA001 2000 Přednášky z ... běhu Letní školy slovanských studií / DO : 2003 Metrostav : Aukce / Podvojné účetnictví v příkladech ... / 1999 Účetnictví bank a finančních institucí / 2003 Regionální adresář Olomouc a okolí Regionální adresář východní Čechy Domov sv. Karla Boromejského : Prunella : Místo setkání - Česká republika : 2000 Daňové zákony ... v úplném znění Výroční zpráva / Odborné vzdělávání a trh práce v roce ... : Národní divadlo v Brně = High-speed national research network and its new applications : Common report on air quality in the Black Triangle region = Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za období ... Katalog přípravků na ochranu rostlin Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok ... Účetnictví / Focus on education 2003 Podvojné účetnictví ... : 2001 Zpráva o činnosti seniorklubu : 1997 Správa daní a poplatků s komentářem : 2001 Hmotný a nehmotný majetek v praxi : 1997 Ročenka MS silničních motocyklů / Sborník příkladů : DPH : Ambulantní péče v Olomouckém kraji / Výsledky šetření o využívání informačních a komunikačních technologií a elektronického obchodování v podnikatelském sektoru v roce ... = Kraje České republiky v roce ... / Seminář z aktuárských věd ... 1999 Ambulantní péče v Moravskoslezském kraji ... / Ambulantní péče ve Zlínském kraji / Ambulantní péče v Hl. m. Praze / Úmrtnost v České republice v letech ... / Zdravotnická ročenka ... Ambulantní péče ve Středočeském kraji / Ambulantní péče v Jihočeském kraji / Ambulantní péče v Plzeňském kraji ... / Ambulantní péče v Jihomoravském kraji / Ambulantní péče v Karlovarském kraji ... / Úřední oceňování majetku : Ambulantní péče v kraji Vysočina / Ambulantní péče v Královéhradeckém kraji / Ambulantní péče v Libereckém kraji / Regenerace panelových sídlišť : Ambulantní péče v Pardubickém kraji ... / Ambulantní péče v Ústeckém kraji / Autoškola : 2001 Výroční zpráva Krajského muzea Sokolov za rok ... 2004 Obce, kraje, hl. m. Praha ; 2002 Výroční zpráva - Gymnázium Kutná Hora : 1991 Křížovky na každý den roku ... / 1999 Umění a starožitnosti : Zdravotnická ročenka ... Informace o přijímacím řízení pro akademický rok ... / Zdravotnická ročenka ... Zdravotnická ročenka ... Výtvarné umění : 2000 Zdravotnická ročenka ... Zdravotnická ročenka ... Zdravotnická ročenka ... Zdravotnická ročenka ... Břeclavsko v roce ... : Zdravotnická ročenka ... Lůžková péče v nemocnicích Jihočeského kraje ... / Lůžková péče v nemocnicích Královéhradeckého kraje ... / Zdravotnická ročenka ... Zdravotnická ročenka ... Lůžková péče v nemocnicích Libereckého kraje ... / Lůžková péče v nemocnicích Karlovarského kraje ... / Lůžková péče v nemocnicích Hl. m. Prahy / Lůžková péče v nemocnicích Pardubického kraje / Pracovněprávní předpisy ; Lůžková péče v nemocnicích Plzeňského kraje / Lůžková péče v nemocnicích Ústeckého kraje / Lůžková péče v nemocnicích Středočeského kraje ... / Výroční zpráva za rok ... / Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy pedagogické za rok ... / Benefiční aukce výtvarných děl pro Akci cihla = 2001 Lůžková péče v nemocnicích Moravskoslezského kraje ... / Lůžková péče v nemocnicích Olomouckého kraje ... / Seznam advokátů České advokátní komory k ... 1996 Zdravotnická ročenka ... České účetní standardy : Účetní předpisy : Diář zahrádkářský 2004 Daň z přidané hodnoty : Přestupkové řízení : 1994 Katalog firem v oboru chladicí techniky, klimatizační techniky a tepelných čerpadel / Okresní úřady a útvary pro kulturu / Aukční katalog / Dotace ve stavebnictví : Výroční zpráva za rok ... / Ročenka Asociace reklamních agentur ČR = Zahraniční obchod : 1995 ... aukce starožitností a uměleckých předmětů / DPH, spotřební daně : Cenové předpisy : Aukční den : Události třetího tisíciletí / 2001 Kompendium projektů : 1999 Zákoník práce ... - s výkladem : Seznam internetových adres a e-mailů Mikrocenzus : Výroční zpráva Ústavu lidové kultury ve Strážnici za rok ... Gloria musaealis : 2003 Zahraniční pracovní cesty a valutová pokladna / 2003 Neziskové organizace : 1999 Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci / 1999 Státní sociální podpora : 1996 Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. 2003 Pracovní doba podle zákoníku práce v praxi / 2002 Biennial report : Účetnictví pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek od A do Z / 2003 Cassiopeia - centrum ekologické a globální výchovy : Ročenka / 2004 Výroční zpráva / Square meal : 2003 Lékaři a farmaceuti v Jihomoravském kraji / Českomoravská hypoteční banka : Výroční zpráva = Struktura mezd zaměstnanců v roce ... / 2004 Trh práce v České republice / Labour market in the Czech Republic / Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější = 2003 Pedagogická kinantropologie : Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok ... Informace o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v roce ... z vybraných veřejných rozpočtů a grantové programy nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu / Informační bulletin a sborník statí / 2003 Obce : 2004 Mzdy : 2004 Daně ... : 2004 ... aukce = Ročenka Československého dokumentačního střediska = 2004 Čarodějky W.I.T.C.H. : 2004 Výroční zpráva ... / Informace o přijímání ke studiu v akademickém roce ... : Zpráva o české kinematografii v roce ... / Výroční zpráva / Studijní programy a průvodce studiem Fakulty národohospodářské : 2004 Acta Psychiatrica Postgradualia Bohemica : 2003 Literatura ve světě ... : ABA001 2003 2004 Sborníček vybraných prací z literární soutěže Píšu povídky i básně, je mi těžko, je mi krásně-- Obyvatelstvo Jihočeského kraje v roce ... : Polygrafie České republiky : 1996 Zpráva o činnosti v roce... / 2004 Zákony ... I : 1802-8322 1998 Výroční zpráva / Výroční zpráva : 1998 Pololetní zpráva : 2000 Výroční zpráva Státního oblastního archivu v Zámrsku za rok ... 2004 Half-year report : 2000 Sborník Katolické teologické fakulty / 1998 Obchodní adresář internetových adres 2002 Programy doktorského studia : 2003 Město Šumperk : Regionální adresář Plzeň a okolí Zpráva o činnosti v roce... / 2004 Ekonomické výsledky nadačních subjektů v roce ... : 2004 Zpráva o činnosti v roce... / 2003 Zpráva o činnosti v roce... / 2004 Zpráva o činnosti v roce... / 2004 Zpráva o činnosti v roce... / 2004 Zpráva o činnosti v roce... / 2004 Zpráva o činnosti v roce... / 2004 Zpráva o činnosti v roce... / 2004 Zpráva o činnosti v roce... / 2004 Katalog telefonních karet : Katalog známek : Specializovaný katalog známek : Hokej ... : 2003 Výroční zpráva / 1999 Ambulantní péče o nemocné cukrovkou v Plzeňském kraji v roce ... Geoinfo E-government 2004 Annual report of Středočeská plynárenská a.s. Ročenka Svazu českých filatelistů 2004 Vybíráme střední školu pro školní rok ... : Vybíráme střední školu pro školní rok ... : Zahraniční obchod České republiky : 1997 Vestnik vysšej školy 0321-0383 1940 1990 Neue Zeitschrift für Musik 0945-6945 1991 Merkur : 0026-0096 1947 Science 0036-8075 1880 Ceres : 0009-0379 1968 1996 Žurnalist 0130-3589 1967 Museum : 0304-3002 1972 1992 Naturopa 0250-7072 1974 Naturopa : 0252-0427 1975 1996 Ogonek 0131-0097 1923 Za rubežom 0044-1554 1999 Junost' 0132-2036 1955 Pregled : 0032-7271 1953 Sovetskaja torgovlja : 0371-1927 1941 1991 Unsere Zeit 0943-4216 1969 Études 0014-1941 1945 Germania : 0016-8874 1917 Homme : 0439-4216 1961 Informatik : 0019-9915 1991 Iskusstvo = 0130-2523 1933 Kosmos 0023-4230 1904 1999 Mitteilungen : 0038-8866 1969 Suomen Kirjallisuus = 0355-001X 1972 1999 Urania : 0049-562X 1924 1990 Vnešnjaja torgovlja 0321-057X 1931 2002 Die Weltwirtschaft : 0043-2652 1950 Die Wirtschaft 0232-4768 1980 Wissenschaftliche Zeitschrift / 0043-6844 1962 1990 Zycie Literackie 0591-2369 Annales scientifiques de l'université de Besancon. 0365-656X 1950 1961 List of references on nuclear energy 1011-2707 1959 1968 Mitteilungen 0936-7349 1951 1962 Jahresbericht 0933-4203 1853 1986 Russkij vestnik 0130-2485 1991 Annual report : 0365-9623 1971 Bulletin : 0268-473X Education : 0013-1164 1903 1996 Mitteilungen / 0253-0082 Vorlesungsverzeichnis / 1431-9586 1965 Vorlesungsverzeichnis / 0931-0746 1986 Årbok / 0801-2512 1926 1974 Proceedings / 0077-6343 1969 Światowit ABA001 1899 Jahresbericht / 0342-0221 1973 Bulletin / 0076-8391 1950 Notiziario / 0080-3928 1965 Annual report / 0304-713X 1974 Annual report / ABA001 1996 Jahresbericht ... / 0464-5979 1956 Annual report / 0700-4532 1968 Environment : 0272-9008 1979 Education ... : 0272-5010 1980 Psychology ... : 0272-3794 1980 Jahresbericht ... / 0340-2274 1969 Jahresbericht / 0930-4592 1993 Godišen zbornik / 0351-448X 1975 1999 Österreichisches Jahrbuch 0259-3254 Årsberetning / 0109-7407 1969 1999 Rapport annuel / 1249-4801 1967 Jahrbuch / 1619-781X 2001 Novaja sovetskaja literatura po obščestvennym naukam. 0134-2770 1976 1992 Bibliografia nazionale italiana 0006-1077 1958 1993 Novaja sovetskaja literatura po obščestvennym naukam. 0134-272X 1992 Teleks 0350-7564 1977 1988 Summarium : ABA001 1972 Atmospheric environment 1352-2310 1994 Eulenspiegel : 0423-5975 1954 Acta Geologica Sinica 1000-9515 1988 Atlantic monthly 1072-7825 1993 Aussenpolitik : 0004-8194 1950 International affairs 0020-5850 1944 Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur aus allen Gebieten des Wissens = 0177-8773 1984 Journal of Molecular Structure 0022-2860 1967 Linguist 0268-5965 1986 Literaturnoje obozrenije : 0321-2904 1973 Livres de France 0294-0019 1982 Mikrochimica acta 0026-3672 1966 New scientist 0262-4079 1971 Paris Match 0397-1635 1976 Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 0035-9629 1960 Sever 0131-6222 1965 Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts = 0133-5545 1962 Fortschritte der Physik = 0015-8208 1953 Raduga 0131-8136 1951 Revista istorica 1018-0443 1990 Seoul 1016-4251 1984 Slovo : 0868-4855 1989 Symposium : 0039-7709 1946 Wiener Medizinische Wochenschrift 0043-5341 1946 Wirtschaftsdienst : 0043-6275 1916 Kulturchronik : 0724-343X 1983 2003 Publications of the Modern Language Association of America 0030-8129 1888 Dokladi na Bălgarskata akademija na naukite = 1310-1331 1991 European journal of cultural policy 1074-6897 1994 1997 Forum 1953 Mélanges de l'ecole francaise de Rome. 1123-9883 1989 1999 Meteorologische Zeitschrift 0941-2948 1992 Nový domov = 0839-2668 1950 Physics and chemistry of the Earth 0079-1946 1956 1998 Revue de l'Université de Bruxelles 0378-4606 1895 2004 Rubens : 1437-4749 1994 Slovenska bibliografija. 0353-1716 1985 1999 Acta Microbiologica Polonica 0137-1320 1976 2003 Den'gi i kredit : 0130-3090 1952 Deutschunterricht 0012-1460 1948 Familienkundliche Nachrichten 0425-6670 1956 Farbe und Raum : 0014-7702 1955 1991 Fiziologija Na Rastenijata = 0342-0290 1974 1992 International Affairs = 0130-9641 Jugendhilfe 0022-5940 1963 Kultura Fizyczna BAA001 1951 Nova : 0029-4993 1957 Przeglad Lekarski 0033-2240 1945 Ruch Pedagogiczny 0483-4992 1959 Socialističeskij trud 0037-8216 1956 1991 Sovetskaja muzyka 0490-1061 1933 1992 Uni Lausanne : 1422-514X 1971 1993 Vojnoistorijski glasnik 0072-8442 1950 Cinema 0578-2910 1963 1991 Literaturnaja Rossija 0231-4720 1963 Musica e dossier 0394-0187 1986 Revue de droit uniforme = 0390-3761 1973 1995 Agrindex : 0254-8801 American Journal of Roentgenology : 0361-803X 1976 Analele Universitatii Bucuresti. 1013-4123 1977 Annales de chimie 0151-9107 1914 Antibiotiki 0003-5637 1956 1984 Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums 0341-8383 1884 1987 Architektura i stroitel'stvo Moskvy 0234-0577 1987 1990 Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung 0005-8068 1969 1990 Chemia stosowana 0376-0898 1971 1990 Chemische Technik 0045-6519 1949 Chimija Vysokich Energij 0023-1193 1967 Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de L'academie Des Sciences. 0151-0509 1975 1980 Universities Quarterly 0263-9769 1982 1986 Delo : 0011-7935 1955 Ecologist 0012-9631 1970 1977 Einheit : 0013-2659 1946 1989 Ekologia Polska = 0420-9036 1970 1997 Ekonomika i organizacja pracy 0013-3043 1950 1987 Esprit 0014-0759 1940 Europe 0014-2751 1923 Film na Swiecie 0137-4877 1974 Finanse 1230-5634 1985 1990 Fotografie 0015-8836 1947 1991 Funktechnik : 0016-2825 1946 1986 Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 0016-9420 1896 Giessereitechnik 0016-9803 1950 1990 Der Handel : 0017-7229 1951 1991 Hobby 0018-2923 1953 1981 Horizon : 0018-4977 1958 1989 Interpretation : 0020-9635 1970 Izvestija / 0323-973X 1982 1991 Journal of Applied Physiology 0021-8987 1948 1977 Journal of Business 0021-9398 1954 Journal of Comparative Neurology 0021-9967 1911 Journal of Physical Chemistry 0022-3654 1952 1996 Journal of Physics. 0022-3719 1970 1988 Journal of the Chemical Society. 0300-9246 1972 1999 Kosmos 0023-4249 1952 Kunstchronik : 0023-5474 1948 Langfristige Kredit 0342-0930 1950 2001 Library Review 0024-2535 Mathematica : 0025-5505 1929 1976 Meanjin quarterly 0025-6293 1961 1976 Medicinskaja Radiologija 0025-8334 1956 1994 Medicinskaja Sestra 0025-8342 1942 Die Medizinische Welt : 0025-8512 1960 Moločnaja promyšlennost' 0026-9026 1934 1987 Monat 0026-9204 1948 1979 Monatsberichte des Österreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung 0029-9898 1938 Le Mouvement Social 0027-2671 1960 Müveszet : 0580-3608 1960 1990 Narodnostopanski Archiv = 0323-9004 1965 Narody Azii i Afriki = 0130-6995 1955 1990 Naturwissenschaftliche Rundschau 0028-1050 1948 Neftjanoje i slancevoje chozjajstvo 0369-3694 1920 1925 Neues Forum : 0028-3622 1966 1979 Novoje Vremja 0137-0723 Optika i Spektroskopija 0030-4034 1956 Organon 0078-6500 1964 Osteuropa : 0030-6428 1951 Österreich in Geschichte und Literatur 0029-8743 1957 1971 Österreichische Bibliographie : 0029-8913 1946 1983 Performance 0031-5214 1950 1977 Peuple 0031-661X 1921 The Physics of fluids 0031-9171 1958 1988 Le Proletaire 0033-0981 Przeglad Dermatologiczny 0033-2526 1959 Przyjazn 0137-7248 1946 1989 Radio-Fernsehen-Elektronik 0033-7900 1968 Revista de Statistica 0556-6398 1947 1989 Revista Interamericana de Bibliografia = 0250-6262 1951 Revue des travaux de l'Academie des sciences morales et politiques et comptes rendus des seances ubliques 0400-3373 1936 1981 Ricerca Scientifica : 0035-5011 1966 Russkij jazyk v nacional'noj škole 0131-6133 1957 SMPTE Journal 0036-1682 1976 2002 Septemvri 0204-7349 1948 1990 Studii Si Cercetari de Fizica 0039-3940 1950 1992 Studii Si Cercetari de Geologie, Geofyzica, Geografie. 0567-6096 Studii Si Cercetari Juridice = 1221-1133 1956 1989 Studii Si Cercetari Matematice 0039-4068 1950 1999 Sudetendeutsche Zeitung : 0491-4546 1951 Survey : 0039-6192 1961 1990 Svědectví : 0586-0350 1956 1992 Synthese : 0039-7857 1936 Szene 0039-811X 1966 Tekstil'naja promyšlennost' 0040-2397 1941 UN Monthly Chronicle : 0041-5367 1963 1982 Ukrajins'kyj botaničnyj žurnal 0372-4123 1956 Universities Quarterly 0041-9230 1946 1975 Vermessungstechnik : 0042-4102 1952 1953 Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 0340-8728 1972 Volkswirtschaft : 1011-386X 1932 Voprosy Medicinskoj Chimii 0042-8809 1955 Vospitanije škol'nikov 0042-8957 1961 Zeitschrift für Chemie 0044-2402 1960 1990 Zeitschrift für Physikalische Chemie 0044-3336 1954 1990 Zeitschrift für Physikalische Chemie 0323-4479 1943 1990 Zellstoff und Papier 0044-3867 1952 Zentralblatt für Haut- und Geschlechtskrankheiten Sowie Deren Grenzgebiete : 0044-4219 1921 1977 Znanije - Sila 0130-1640 1926 BIT panorama 0257-4209 1965 1972 Chemical communications 0009-241X 1965 1971 Clinical science 0009-9287 1933 1973 Industriekurier 0368-0665 1949 Physica 0031-8914 1934 1974 Zeitschrift für deutsche Sprache 0044-250X 1964 1971 Food and agricultural legislation 0015-6221 1952 1988 Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel 0006-5641 1834 1990 Foto kino revija 0015-8704 1948 1970 Kanusport 0323-3030 1953 Acta chemica Scandinavica 0001-5393 1947 1973 Annales scientifiques de l'université de Besancon. 0150-6773 1962 1963 Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen 0938-0612 1846 1930 Archives of pathology 0361-7017 1928 1950 Archives of pathology and laboratory medicine 0096-8528 1926 1928 Biochemical journal 0006-2936 1906 1972 Bulletin du Muséum National d'Histoire naturelle : 1148-8425 1907 1970 Faserforschung und Textiltechnik : 0014-8628 1950 1978 Journal of scientific instruments 0950-7671 1950 1967 Kambuja 0453-1477 1965 1970 Medicina experimentalis 0543-3010 1968 1969 Política : 0187-2893 1960 1967 FAO plant protection bulletin 0014-5637 1952 1982 Baustoffindustrie 0005-6812 1958 1971 Bericht über die Tätigkeit der St. Gallischen naturwissenschaftlichen Gesellschaft 1420-2301 1858 1902 Archives of Surgery 0272-5533 1920 1950 Presse médicale 0032-7867 1893 1971 Zeitschrift für Stomatologie 1012-4748 1921 1949 Österreichische Zeitschrift für Stomatologie 1012-473X 1902 1920 Hidrotehnica 0439-0962 1956 1963 Natur und Museum 0178-1162 1927 1933 Medizinische Welt 0724-7370 1927 1944 Akadémiai értesíto 0200-0326 1890 1955 Kritika 0023-4818 1963 1971 Journal of comparative psychology 0093-4127 1921 1946 Fertigungstechnik : 0367-3251 1948 1958 Folia haematologica 0863-6117 1904 1909 Das Deutsche Buch 0930-1429 1950 1954 Deutsches Ärzteblatt 0176-3989 1964 1972 Quarterly journal of experimental physiology 0370-2901 1908 1938 Rendiconti di matematica e delle sue applicazioni 1120-7175 1940 1967 Westermanns Monatshefte 0938-3417 1906 1945 Zapiski Vserossijskogo mineralogičeskogo obščestva = 0373-0255 1933 1947 Zdrowie 0860-4525 1885 1933 Research quarterly 1067-1315 1974 1979 Chronik der Ludwig-Maximilians-Universität München 0936-4234 1867 1926 Jahrbuch des Vereins für Geschichte der Stadt Wien 1011-4726 1939 1983 Katholische Literaturzeitung 0936-241X 1824 1825 MET. Modern English teacher 0308-0587 1975 Film review 0957-1809 Istorija 20. veka = 0352-3160 1983 Magyar nemzeti bibliográfia : 0133-6894 1977 Alma Mater : 1427-1176 1996 Focus on Flanders : 1374-4461 1998 Plays and players : 0032-1559 1953 Philosophical magazine : 1478-6435 2003 Historical abstracts 1531-1120 2001 CORDIS focus RTD results supplement 1025-4013 1994 Plus 0173-8445 1980 1981 Umwelt 0343-1460 1973 Youth information bulletin 0251-7108 1969 Naše hlasy = 0469-6247 1955 Acta entomologica sinica 0454-6296 1952 Deutsches Ärzteblatt : 0176-3695 1973 Personen- und Vorlesungsverzeichnis / 0946-266X 1993 Applied geography and development : 0173-7619 1980 Education : 0341-6178 1970 1999 Economics : 0341-616X 1970 1999 Japonija : 0235-8182 1973 Dacia : 0070-251X 1924 Sistemy i sredstva informatiki 0869-6527 1989 Bibliographie de la Cour internationale de justice / 0085-2139 1947 Német filológiai tanulmányok = 0418-4580 1965 Romanistisches Jahrbuch 0080-3898 1949 Economic Bulletin / 1105-9729 1993 Magyar statisztikai évkönyv = 1215-7864 1990 Mélanges de la Bibliothèque de la Sorbonne 0293-2148 1980 Jaarboek / 0379-1912 1972 1998 Namenkundliche Informationen 0943-0849 1969 Prace językoznawcze / 0208-5445 1969 Prilozi = 0350-1698 1970 Yearbook / 0251-4265 1971 Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philologia 1220-0484 1975 Studia Universitatis Babeş-Bolyai. 0252-1938 1975 Studia Universitatis Babeş-Bolyai. 1220-045X 1975 Energy statistics yearbook = 0256-6400 1982 Rozprawy Komisji Językowej 0076-0390 1954 Amerikanskij ježegodnik = 1010-5557 1971 Acta physica et chemica : 0001-6721 1955 Anzeiger / 0378-8652 1948 Forschungsbericht = ABA001 1997 Report on the world social situation 0082-8068 1957 Annales Academiae regiae Scientiarum Upsaliensis = 0504-0736 1957 Philosophisches Jahrbuch 0031-8183 1960 Geografija = 1392-1096 1993 Jahresbibliographie / 0081-8992 1961 Bibliografia geologiczna Polski = 0373-1987 1921 Report of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation / 0255-1373 1956 Jahresbibliographie / 0343-5717 1978 Annual report ... / 0726-9943 1981 XVIII vek : 0130-075X 1935 Romanoslavica / 0557-272X 1958 Acta Universitatis Nicolai Copernici. 0208-4449 1974 Index to proceedings of the Security Council / 0082-8408 1946 Annuario - Università cattolica del Sacro Cuore 0393-7186 1937 International tax agreements : 0074-8978 1958 Archaeology : 1092-4760 1995 Social problems : 0272-4464 1980 Slovo : 0583-6255 1952 Svensk bokkonst / 0491-6530 1955 Byzantinobulgarica 0204-9864 1962 Filologia mediolatina : 1124-0008 1994 Acta Biologica Szegediensis / 1588-385X 2000 Health ... : 0278-4653 1981 Pflanzenschutz-Nachrichten Bayer 0340-1723 1962 Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques 0997-5322 1992 Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku ... 0231-925X 1975 Spomenik / 0354-1479 Animation magazine 1041-617X 1987 The Arts in psychotherapy 0197-4556 1980 Business Europa : 0966-3541 1992 The Cancer journal = 0765-7846 1986 Cellular & molecular biology research 0968-8773 1993 Cognitive neuropsychology 0264-3294 1984 Denkmalpflege : 0947-031X 1994 Earth surface processes and landforms 0197-9337 1981 Environment international 0160-4120 1978 Environmental law and management 1067-6058 1993 Environmental management and health 0956-6163 1990 Ethology and sociobiology 0162-3095 1979 1996 European review 1062-7987 1993 Evolutionary anthropology 1060-1538 1992 Famillendynamik : 0342-2747 1976 Film culture : 0015-1211 1955 Grudnaja i serdečno-sosudistaja chirurgija 0236-2791 1990 Human gene therapy 1043-0342 1990 Human mutation 1059-7794 1992 International journal of plant sciences 1058-5893 1992 Journal of physical organic chemistry 0894-3230 1988 Journal of slavic military studies 1351-8046 1993 Journal of social and clinical psychology 0736-7236 1983 Journal of strategic studies 0140-2390 1978 Journal of synchrotron radiation 0909-0495 1994 Land degradation & rehabilitation 0898-5812 1989 1995 Library technology news 0964-7627 1992 1995 Asian Perspective : 0258-9184 1977 Austrian journal of public and international law = 0942-010X 1991 1995 Biblioteka 0861-847X 1993 Canadian journal of experimental psychology = 1196-1961 1993 Cephalalgia : 0333-1024 1981 Constitution : 1046-0896 1988 1994 Delibros 0214-2694 1988 Deutsche Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 0940-1555 1991 Courrier du Centre international d'études poétiques 0771-6443 1955 Cooperation and conflict 0010-8367 1965 East Asian review 0303-8548 1974 Experimental and clinical endocrinology / 0232-7384 1983 1994 Filologičeskije nauki 1024-1817 1992 Ekonomika Sovetskoj Ukrainy 0131-7741 1991 Sovetskoje Gosudarstvo I Pravo 0132-0769 1939 1992 Japan echo 0388-0435 1974 Japan Illustriert 0387-8643 1978 1997 Journal de l'OACI 1017-5318 1990 Jugoslovenska revija za medjunarodno pravo 0022-6084 1954 1999 Izvestija Akademii Nauk SSSR. 0321-1711 1963 1991 Interpress Magazin 0133-1639 1975 Kolumna : 0236-1485 1990 Literatura ši arta 0233-4119 1954 Mathematical logic quarterly 0942-5616 1993 Mitteilungen der Vereinigung österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare 1022-2588 1993 Open Society news 1076-9609 1991 Perspectives : 0743-7021 1984 Politique étrangère 0032-342X 1936 Populi : 0251-6861 1977 Nature : 0028-0836 1869 Novaja sovetskaja literatura po obščestvennym naukam. 0134-2762 1976 Red Cross, Red Crescent 1019-9349 1987 Revista da Biblioteca nacional 0251-1711 1980 1995 Revue de la Bibliothèque Nationale 0249-7344 1981 1993 Revue de la mutualite : 0294-8338 1959 Scandinavian political studies 0080-6757 1966 S.g.i. = 0288-2930 1981 Together in Europe : 0779-9322 1992 UNIDIR newsletter : 1012-4934 1994 Casa de las Américas 0008-7157 1961 Švejnaja promyšlennost' 0132-0955 1981 Science in China. 1001-6511 1989 Vešči Akademii navuk BSSR. 0002-3574 1965 1991 Vestnik Akademii nauk SSSR = 0002-3442 1931 1992 Vestnik sel'skochozjajstvennoj nauki 0206-6335 1956 1992 Žinka 0131-6753 1946 Eksperimental'naja i kliničeska farmakologija = 0869-2092 1992 Finansy SSSR : 0130-576X 1954 1979 Haydn-Studien : 0440-5323 1965 Literaturnaja Gruzija 0130-3600 1957 Mathematical methods in the applied sciences 0170-4214 1979 Mathematical population studies 0889-8480 1988 Mogućnosti : 0544-7267 1954 Music reference services quarterly 1058-8167 1992 L'Oeil 0029-862X 1955 Personality and individual differences 0191-8869 1980 Philosophy and phenomenological research 0031-8205 1940 Philosophy today 0031-8256 1957 Collection d'etudes musicologiques = 0085-588X 1930 Petersen's photographic 0199-4913 1979 Playboy 0032-1478 1953 Political science and politics 1049-0965 1988 Silesia Antiqua 0080-9594 1959 Social work abstracts 1070-5317 1994 Social work research 1070-5309 1994 Socijalna politika 0038-0091 1951 Sport-Bild 0934-3369 1988 Teorija in praksa 0040-3598 1964 Tetrahedron asymmetry 0957-4166 1990 Voprosy nejrochirurgii 0042-8817 1937 Journal of quaternary science 0267-8179 1986 Naučnyje I Techničeskije Biblioteki S.s.s.r. 0130-9765 1969 Cultural Exchange = 1004-5015 1992 Revista de literatura cubana 0257-733X 1982 Rodina 0235-7089 1989 Studia Fennica. 1235-1938 1991 Vjesnik bibliotekara hrvatske 0507-1925 1950 Vestnik Leningradskogo Universiteta. 0024-0850 1956 Vestnik Leningradskogo Universiteta. 0024-0842 1956 1991 Vestnik Leningradskogo Universiteta. 0024-0826 1956 Vestnik Leningradskogo Universiteta. 0024-0834 1956 Advances in cancer research 0065-230X 1953 American anthropologist : 0002-7294 1888 American behavioral scientist 0002-7642 1960 American journal of archaeology 0002-9114 1897 American journal of botany : 0002-9122 1914 The American journal of comparative law 0002-919X 1952 The American journal of legal history 0002-9319 1957 American journal of physics : 0002-9505 1940 The American journal of psychology 0002-9556 1887 The American journal of sociology 0002-9602 1895 The American naturalist : 0003-0147 1867 The American political science review 0003-0554 1906 The American psychologist : 0003-066X 1946 American sociological review 0003-1224 1936 Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae 0001-5830 1953 Acta Physica Hungarica 0231-4428 1983 The American journal of science : 0002-9599 1880 Analytical biochemistry : 0003-2697 1960 Anesteziologija I Reanimatologija 0201-7563 1977 The Annals of applied biology 0003-4746 1914 Annals of pure and applied Logic 0168-0072 1983 The Annals of the American Academy of Political and Social Science 0002-7162 1890 Annals of the New York Academy of Sciences 0077-8923 1877 Acta histochemica : 0065-1281 1954 1990 Diqiu-wuli-xuebao = 0001-5733 1952 Acta botanica sinica = 0577-7496 1952 Acta polymerica : 0323-7648 1979 Acta therapeutica : 0378-0619 1975 Acta Physica Sinica = 1000-3290 1953 Amnesty International Newsletter 0308-6887 1971 Amtliche Pflanzenschutzbestimmungen 0342-9172 1924 Analecta linguistica 0044-8176 1970 Annalen der Physik 0003-3804 1799 Annales Scientifiques de l'universite Besançon. ISSN-Compact Annales scientifiques de l'Université de Franche-Comté. 1162-9592 1989 1997 Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik 0171-5410 1979 Aqua Fennica 0356-7133 1972 Archeion : 0066-6041 1927 A.P.A.I.S. : 0727-8926 1972 The Art bulletin 0004-3079 1919 Ašchabad 0320-9342 1960 Asien, Afrika, Lateinamerika 0323-3790 1973 Austria Today 0304-8713 1974 Avrora 0320-6858 1969 Archivmitteilungen : 0004-038X 1951 1994 Annual review of physiology 0066-4278 1939 Architectural record 0003-858X 1891 Archives of sexual behavior 0004-0002 1971 ARSP 0001-2343 1964 Behavioral Neuroscience 0735-7044 1983 Bibliographie de Belgique = 0006-1336 1875 Bibliotheca orientalis 0006-1913 1943 Bild der Wissenschaft : 0006-2375 1964 BioEssays 0265-9247 1984 Biofizika 0006-3029 1956 Biological abstracts 0006-3169 1926 Biological chemistry Hoppe-Seyler 0177-3593 1985 1996 Biometrics 0006-341X 1947 Biometrika 0006-3444 1901 Biuletyn Numizmatyczny = 0006-4017 1965 Biuletyn Zydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 0006-4033 1971 1993 Botaničeskij žurnal 0006-8136 1948 Brain : 0006-8950 1878 British journal of sociology 0007-1315 1950 Bunte : 0172-2050 1972 Bjulleten' eksperimental'noj biologii i mediciny 0365-9615 1936 Canadian journal of zoology = 0008-4301 1951 Cancer letter 0096-3917 1975 Cellular and molecular biology 0145-5680 1977 1992 Cellular immunology 0008-8749 1970 Comparative education 0305-0068 1965 Contemporary review 0010-7565 1866 Cumulative Book Index : 0011-300X 1908 Current anthropology : 0011-3204 1960 Current history : 0011-3530 1941 Czasopismo Geograficzne = 0045-9453 1923 Deutsche Kunst Und Denkmalpflege 0012-0375 1934 1993 Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 0012-1223 1950 Developmental psychology 0012-1649 1969 Diabete et metabolisme 0338-1684 1975 Dialog : 0012-2041 1956 Dissertation abstracts international. 0419-4209 1969 Dissertation abstracts international. 0419-4217 1969 Don : 0130-3562 1957 Duke mathematical journal 0012-7094 1935 Ekonomista 0013-3205 1900 Entomology abstracts 0013-8924 1969 Études philosophiques 0014-2166 1928 The Economist : 0013-0613 1843 Ekologija 0367-0597 1970 Family process 0014-7370 1962 Folia biologica : 0015-5497 1953 Folia Histochemica et Cytobiologica : 0239-8508 1984 Foreign affairs 0015-7120 1922 Frühmittelalterliche Studien : 0071-9706 1967 Fundamenta mathematicae 0016-2736 1920 Gematologija i transfuziologija 0234-5730 1983 Genetica Polonica 0016-6715 1960 1994 Genetical Research 0016-6723 1960 Genetika : 0016-6758 1965 Geodezja i kartografia : 0016-7134 1952 Geographical analysis : 0016-7363 1969 GeoJournal 0343-2521 1977 Geologija i geofizika = 0016-7886 1960 Geological magazine 0016-7568 1864 Geotektonika 0016-853X 1965 Glos Nauczycielski : 0017-1263 1917 Graphis : 0017-3452 1944 Geochimija = 0016-7525 1956 Geomorfologija = 0435-4281 1970 Higher education quarterly 0951-5224 1987 The Hispanic American historical review 0018-2168 1918 Historical abstracts. 0363-2717 1971 2000 Historical abstracts. 0363-2725 1971 2000 Das Historisch-politische Buch : 0018-2605 1953 Historische Zeitschrift = 0018-2613 1859 Informatyka 0542-9951 1971 International journal of biometeorology 0020-7128 1961 International journal of insect morphology & embryology 0020-7322 1971 1999 International journal of psychoanalysis 0020-7578 1920 International journal of psychology = 0020-7594 1966 International journal of radiation biology 0955-3002 1988 International review of education = 0020-8566 1955 International Review of the Aesthetics and Sociology of Music 0351-5796 1971 Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie 0020-9309 1959 1997 Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 0021-4019 1936 Jane's defence weekly 0265-3818 1984 Journal of abnormal psychology 0021-843X 1965 The Journal of aesthetics and art criticism 0021-8529 1941 The Journal of Asian studies 0021-9118 1956 Journal of computational physics 0021-9991 1966 The Journal of conflict resolution 0022-0027 1957 Journal of consulting and clinical psychology 0022-006X 1968 Journal of Ecology 0022-0477 1913 Journal Of Egyptian Archaeology 0307-5133 1914 Journal of experimental social psychology 0022-1031 1965 The Journal of general psychology 0022-1309 1928 The Journal of genetic psychology 0022-1325 1954 The Journal of geology 0022-1376 1893 Journal of insect physiology 0022-1910 1957 Journal of Latin American studies 0022-216X 1969 Journal of mathematical physics 0022-2488 1960 Journal of molecular evolution 0022-2844 1971 Journal of personality and social psychology 0022-3514 1965 The Journal of philosophy 0022-362X 1923 1994 Journal of plant physiology 0176-1617 1984 The Journal of psychology 0022-3980 1936 Journalism quarterly 0196-3031 1928 1994 Język Polski 0021-6941 1919 Journal of molecular recognition 0952-3499 1988 Kant-Studien : 0022-8877 1896 Kardiologija 0022-9040 1961 Kino 0023-1673 1966 Kino 0861-4393 1946 Književnost 0023-2408 1946 Kultura / 0861-1408 1990 Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 0023-5881 1953 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 0023-589X 1956 Latinskaja Amerika = 0044-748X 1969 The Library quarterly 0024-2519 1931 Linguistic inquiry 0024-3892 1970 Literatura na Swiecie 0324-8305 1971 Literatura : 0137-2548 1972 Library journal 0363-0277 1976 Language problems & language planning 0272-2690 1980 Magyar könyvszemle = 0025-0171 1876 Magyar pedagógia 0025-0260 1892 Magyar zene 0025-0384 1960 Manuscripta : 0025-2603 1954 Mechanism of ageing and development 0047-6374 1972 Medium aevum 0025-8385 1932 Microform review 0002-6530 1972 1995 The Middle East journal 0026-3141 1947 Mind : 0026-4423 1876 Mitteilungen der Internationalen Stiftung Mozarteum 0541-2331 1953 The Modern language journal 0026-7902 1916 Molekuljarnaja biologija 0026-8984 1967 Musica : 0027-4518 1947 1996 Die Musikforschung 0027-4801 1948 MLN 0026-7910 1962 Nagyvilág 0547-1613 1956 National Geographic 0027-9358 1959 Naučno-Techničeskaja Informacija. 0548-0019 1967 Neohelicon : 0324-4652 1973 The New York review of books 0028-7504 1963 Newsweek : 0163-7053 1933 Nowe ksiazki 0137-8562 1949 Onomastica : 0078-4648 1955 Opera / 0030-3526 1950 Österreichische Osthefte 0029-9375 1959 Pädiatrie und Grenzgebiete 0030-932X 1962 2002 Paleontologičeskij Žurnal = 0031-031X 1959 Pamiętnik literacki 0031-0514 1902 1990 Pamietnik Slowianski 0078-866X 1949 Personnel psychology 0031-5826 1948 Petermanns geographische Mitteilungen 0031-6229 1938 2004 Philobiblon 0031-7969 1957 Philosophical magazine. 0141-8610 1978 1995 Philosophische Rundschau : 0031-8159 1953 Philosophy of science 0031-8248 1934 Physica status solidi. 0031-8965 1970 2004 Physica status solidi. 0370-1972 1971 The Plant cell 1040-4651 1989 Polish Psychological Bulletin 0079-2993 1970 Political quarterly 0032-3179 1930 Politička Misao 0032-3241 1964 Poradnik Bibliotekarza 0032-4752 1949 Postępy Biochemii 0032-5422 1953 Postępy Mikrobiologii 0079-4252 1962 Priroda 0032-874X 1912 Problemy Endokrinologii 0375-9660 1967 Problemy Peredači Informacii 0555-2923 1965 Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 0027-8424 1915 Progress in biophysics and molecular biology 0079-6107 1963 Projekt : 0033-0957 1956 Przeglad Geologiczny 0033-2151 1953 Przegląd Historyczny 0033-2186 1905 Przeglad Statystyczny 0033-2372 1954 Przeglad Zoologiczny 0033-247X 1957 Przewodnik bibliograficzny : 0033-2518 1944 Psychometrika 0033-3123 1936 Quarterly journal of experimental psychology. 0272-4987 1981 Quarterly journal of experimental psychology. 0272-4995 1981 The Quarterly review of biology 0033-5770 1926 Radiobiologija 0033-8192 1961 1993 Radiologia diagnostica 0033-8354 1960 Psichologičeskij žurnal 0205-9592 1980 Psychologische Beiträge 0033-3018 1953 Referativnyj Žurnal. 0486-235X 1970 Schöner Wohnen : 0941-5718 1960 Scientific American 0036-8733 1845 Scientometrics 0138-9130 1978 Semiotica 0037-1998 1969 Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 0037-7511 1957 Slavia Orientalis 0037-6744 1957 Social indicators research 0303-8300 1974 Social research 0037-783X 1934 Social work research and abstracts 0148-0847 1977 1993 Sociologičeskije issledovanija 0132-1625 1975 Sociologie du travail 0038-0296 1959 Sociologus 0038-0377 1932 Sociology and social research 0038-0393 1927 1992 Sociology of education 0038-0407 1963 Sociology 0038-0385 1967 Soil biology and biochemistry 0038-0717 Soziale Welt 0038-6073 1949 Spectrochimica acta. 0584-8539 1967 1994 Spectrochimica acta. 0584-8547 1967 Der Spiegel : 0038-7452 1946 Sportivnaja žizn' Rossii 0038-8092 1957 Studia logica 0039-3215 1953 Studia Mathematica 0039-3223 1929 Studia Pedagogiczne 0081-6795 1954 Studies in philology 0039-3738 1906 Stvaranje 0039-422X 1946 Studia Historyczne 0025-1429 1967 Vestnik Moskovskogo universiteta. 0137-0936 1977 Urologija I Nefrologija 0042-1154 1965 1999 Voprosy Onkologii 0507-3758 1955 Weimarer Beiträge 0043-2199 1955 Die Welt der Slaven 0043-2520 1956 Wirtschaftsinformatik 0937-6429 1990 Wojskowy Przegląd Historyczny 0043-7182 1956 1997 World politics 0043-8871 1948 Zapiski Historyczne 0044-1791 1955 Die Zeit : 0044-2070 1946 Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik 0044-2305 1953 Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie 0044-2313 1950 Zeitschrift für Archäologie 0044-233X 1967 1994 Zeitschrift für deutsche Philologie 0044-2496 1869 Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und pädagogische Psychologie 0049-8637 1969 Zeitschrift für Psychologie mit Zeitschrift für angewandte Psychologie 0044-3409 1963 Zeitschrift für Slavische Philologie 0044-3492 1924 Zeitschrift für Slawistik 0044-3506 1956 Zoologičeskij žurnal 0044-5134 1932 Zoomorphology 0720-213X 1980 Žurnal Mikrobiologii, Epidemologii I Immunobiologii = 0372-9311 1935 Teatr 0131-6885 1937 Tetrahedron letters 0040-4039 1959 Theater heute : 0040-5507 1960 Theoretical and applied climatology 0177-798X 1986 Thought : 0040-6457 1926 1992 Tygodnik Powszechny 0041-4808 1945 Annali della publica istruzione 0391-6642 1962 Archives of virology 0304-8608 1975 Behavioral science 0005-7940 1956 1996 Beijing review = 1000-9140 1979 Beiträge Zur Tropischen Landwirtschaft Und Veterinärmedizin 0301-567X 1973 Balgarska Etnografija 0323-9268 1975 1994 Bibliografia zawartości czasopism : 0006-1093 1947 Bibliografija Jugoslavije = 0352-5899 1985 Bibliografija Jugoslavije. 0352-5945 1985 Bibliografija Jugoslavije = 0352-5996 1985 Bibliotekar' : 0006-1808 1923 Biochemie und Physiologie der Pflanzen 0015-3796 1970 1993 Biochimija 0320-9725 1936 Boletín cultural y bibliográfico 0006-6184 1958 Brigham Young University geology studies 0068-1016 1961 Bulletin des bibliothèques de France = 0006-2006 1956 Bulletin of the Detroit Institute of Arts 0011-9636 1948 Bulletin of the Polish Academy of Sciences. 0239-7285 1983 Bulletin of the Polish Academy of Sciences. 0239-7277 1983 Bulletin of the Polish Academy of Sciences. 0239-7269 1983 Bulletin of the Polish Academy of Sciences. 0239-7528 1983 Bulletin on narcotics 0007-523X 1949 Kokuritsu Minzokugaku Hakubutsukan kenkyu hokoku = 0385-180X 1976 Canadian historical review 0008-3755 1920 Canadian journal of linguistics = 0008-4131 1961 Canadian Journal Of Psychology = 0008-4255 1947 1992 Canadian literature = 0008-4360 1959 Chemie der Erde 0009-2819 1914 China pictorial : 0009-4420 1951 Chinese literature = 0009-4617 1951 2000 Chudožnik 0131-7555 1958 Chemical engineering 0009-2460 1946 Comparative studies in society and history 0010-4175 1958 Conservation biology : 0888-8892 1987 Contemporary literature 0010-7484 1968 CRE Action 1011-9019 1988 Le Courrier de l'UNESCO : 0304-3118 1948 2001 Critique : 0011-1600 1946 Dermatologische Monatsschrift 0011-9083 1969 1993 Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift 0012-1029 1946 Disarmament : 0251-9518 1978 Dnipro 0130-321X 1927 Diapason : 0765-5983 1985 Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Mit Zentralblatt 0303-6464 1974 Ecology law quarterly 0046-1121 1971 Elektrie 0013-5399 1959 Elektropraktiker 0013-5569 1947 Entomologica Fennica 0785-8760 1990 Ethnographisch-archäologische Zeitschrift 0012-7477 1960 Europa ethnica : 0014-2492 1958 European journal of haematology 0902-4441 1987 Ezik i literatura 0324-1270 1946 Finanzwirtschaft : 0863-2499 1990 2003 Fiziko-matematičesko spisanie 0015-3265 1904 Fiziologija rastenij 0015-3303 1954 Forum der letteren 0015-8496 1960 1995 Forum 0015-8445 1962 Furche : 0016-299X 1945 Geofizičeskij Žurnal = 0203-3100 1979 Geophysica 0367-4231 1935 Gidrobiologičeskij žurnal = 0375-8990 1965 The Great Basin naturalist 0017-3614 1939 1999 Geologičeskij žurnal 0367-4290 1968 1994 PaleoBios 0031-0298 1967 Die Pharmazie 0031-7144 1946 Physik in der Schule 0031-9244 1963 2000 Poligrafija 0032-2717 1964 Polonistyka 0551-3707 1948 Pramana : 0304-4289 1973 Prikladnaja mechanika 0032-8243 1965 Problemes politiques et sociaux : 0015-9743 1970 Problemy : 0032-9487 1945 Przegląd Zachodni 0033-2437 1945 Quarterly Reviews of Biophysics 0033-5835 1968 La Quinzaine littéraire 0048-6493 1966 Rassegna della Letteratura Italiana 0033-9423 1953 Razgledi : 0034-0227 1959 Record of the Art Museum / 0032-843X 1948 Refugees 0252-791X 1981 Republika 0350-1337 1945 Review of economics and business 0302-6574 1972 Revista de istorie si teorie literara = 0034-8392 1952 Revolution : 0246-9405 1980 1995 Revue des études slaves 0080-2557 1921 Revue française de sociologie 0035-2969 1960 Revue historique 0035-3264 1876 Revue internationale des sciences sociales 0304-3037 1958 Revue roumaine d'études internationales 0048-8178 1967 Romance notes 0035-7995 1959 Russian history = 0094-288X 1974 Russkaja reč 0131-6117 1967 Russkij jazyk za rubežom 0131-615X 1967 Revista de etnografie si folclor = 0034-8198 1964 Schweizer Buch = 0036-732X 1943 Slavic and East European journal 0037-6752 1957 Sociological quarterly 0038-0253 1960 Sovetskaja Archeologija = 0038-5034 1957 1992 Sovetskoje Bibliotekovedenije 0134-6695 1973 1992 Soviet Studies 0038-5859 1949 1992 Spektar : 0352-2423 1983 Spisanie na Balgarskata Akademija na naukite = 0007-3989 1953 Die Sprache : 0376-401X 1949 Studi di sociologia 0039-291X 1963 Sylwan : 0039-7660 1820 Szinhaz 0039-8136 1968 Soobščenija Akademii nauk Gruzinskoj SSR = 0132-1447 1940 1995 Techničeskaja Elektrodinamika 0204-3599 1979 Teoretičeskaja I Eksperimental'naja Chimija 0497-2627 1965 Thraco-Dacica 0259-1081 1976 Tvorčestvo 0131-6877 1957 Twórczość 0041-4727 1945 Ukrajins'kyj fizyčnyj žurnal 0202-3628 1967 U.N. chronicle 0251-7329 1982 UNDOC Current Index : 0250-5584 1979 1996 UNESCO éducation des adultes 0376-4907 1973 Unsere Heimat 1017-2696 1928 Upsala Journal of Medical Sciences 0300-9734 1972 Ukrainskij chimičeskij žurnal 0041-6045 1948 Ukrainskij biochimičeskij žurnal 0201-8470 1978 Vertebrata Palasiatica = 1000-3118 1984 Vestnik drevnej istorii = 0321-0391 1937 Vestnik Moskovskogo Universiteta. 0137-0952 1977 Vestnik Moskovskogo universiteta. 0130-0105 1966 Vestnik Moskovskogo Universiteta. 0579-9392 1960 Vestnik Moskovskogo Universiteta. 0579-9414 1960 Vestnik Moskovskogo Universiteta. 0579-9406 1960 Vestnik Moskovskogo Universiteta. 0579-9384 1960 Vestnik Moskovskogo universiteta. 0130-0083 1960 Vestnik Moskovskogo Universiteta. 0579-9368 1960 Vestnik Moskovskogo Universiteta. 0137-0944 1977 Vestnik Moskovskogo universiteta. ISSN-COMPACT 1966 1976 Vestnik statistiki 0320-8168 1949 Vestnik svjazi 0320-8141 1941 Vestnik zoologii 0084-5604 1967 Voprosy ekonomiki 0042-8736 1948 Voprosy jazykoznanija 0373-658X 1952 Voprosy filosofii : 0042-8744 1947 Werben und Verkaufen 0042-9538 1963 W.G.O. : 0042-9678 1967 Wiener klinische Wochenschrift 0043-5325 1888 Wirtschaftsrecht 0512-6320 1970 Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. 0138-1504 1951 1992 Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar. 0863-0712 1985 Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar. 0863-0720 1985 World health : 0043-8502 1957 World health statistics quarterly = 0379-8070 1978 Wissenschaftliche Zeitschrift Der Humboldt-Universität Zu Berlin. 0863-0631 1988 Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku = 0352-5724 1984 Zbornik Matice srpske za književnost i jezik 0543-1220 1954 Zbornik Pravnog fakulteta z Zagrebu = 0350-2058 1948 Zbornik za umetnostno zgodovino. 0351-224X 1921 Zeitgeschichte 0256-5250 1973 Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. 0323-4142 1911 Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. 0323-4045 1880 Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik 0044-2267 1921 Zeitschrift für die gesamte innere Medizin und ihre Grenzgebeiete 0044-2542 1946 Zeitschrift für germanistische Linguistik 0301-3294 1973 Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 0044-2828 1953 Zeitschrift für klinische Medizin. Z.k.m. 0233-1608 1985 1992 Zeitschrift Für Mathematische Logik Und Grundlagen Der Mathematik 0044-3050 1955 1992 Zeitschrift für Ostforschung : 0044-3239 1952 1994 Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 0044-331X 1961 1992 Zentralblatt für Gynäkologie 0044-4197 1877 Zentralblatt für Chirurgie 0044-409X 1874 Zentralblatt für Neurochirurgie 0044-4251 1936 Zoologische Jahrbücher. 0044-5177 1888 1993 Zoologische Jahrbücher. 0044-5185 1910 1993 Zoologische Jahrbücher. 0044-5193 1926 1995 Zoologischer Anzeiger 0044-5231 1878 Žurnal obščej biologii 0044-4596 1940 2000 Žurnal prikladnoj chimii 0044-4618 1928 Zeitschrift für ärztliche Fortbildung 0044-2178 1904 1996 Žurnal vysšej nervnoj dejatel'nosti imeni I.P. Pavlova 0044-4677 1951 Angewandte Parasitologie 0003-3162 1960 1992 Animal behaviour abstracts 0301-8695 1974 Annales des sciences naturelles. 0003-4339 1938 American journal of international law 0002-9300 1907 Argumenty i fakty 0204-0476 1978 Arheološki vestnik = 0570-8966 1950 Art news 0004-3273 1923 Artforum international 1086-7058 1982 Atmospheric environment. 0960-1686 1990 1994 Atmospheric environment. 0957-1272 1990 1994 Bio/technology : 0733-222X 1983 1996 Child development 0009-3920 1930 Chirurgija : 0023-1207 1937 Current contents. 0163-3155 1979 Current contents. 0891-3358 1987 Current contents. 0163-2574 1979 Current contents. 0092-6361 1974 Deutsche Nationalbibliographie. 0323-3596 1960 1993 Deutsche Nationalbibliographie. 0323-3642 1960 1990 Deutsche Nationalbibliographie. 0012-0545 1968 Harvard law review 0017-811X 1887 IRAL = 0019-042X 1963 International journal for parasitology 0020-7519 1971 Letopis' Gazetnych Statej 0024-1172 1936 Letopis' Izoizdanij 0134-8388 1976 Letopis' žurnal'nych statej 0024-1202 1926 Litopys Knyh 0130-9196 1924 Matematyka = 0137-8848 1948 Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekare 0042-3793 1946 1992 Plant science bulletin 0032-0919 1955 S.A.N.B. South African National Bibliography 0036-0864 1959 Acta biotheoretica 0001-5342 1935 Advances in mathematics 0001-8708 1965 Agrarnaja nauka = 0869-8155 1993 The American mineralogist 0003-004X 1916 Art & Business : 0867-3160 1989 Art history 0141-6790 1978 Avant-Garde 0750-0467 1969 Azija i Afrika segodnja 0321-5075 1961 Balet : 0869-5199 1992 Bălgarski knigopis. 0323-9713 1897 Bălgarski knigopis. 0323-9667 1897 Beiträge zur Algebra und Geometrie 0138-4821 1959 Bibliografía española 0525-3675 1959 1992 Bibliografija : 1025-4757 Les Livres du mois 0294-0027 1982 Bohemia 0864-0777 1908 C.t.c. Reporter 0255-4216 1976 Les Cahiers du CIREM 0998-6413 1988 Centro Ricerche Biopsichiche 0392-3398 1957 Cinémaction TV: 1241-8161 1992 Comparative political studies 0010-4140 1968 DHA News 1020-2609 1993 Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland erschienenen deutschsprachingen Veröffentlichungen : 0939-043X 1991 2003 Entomological review 0013-8738 1958 Environmental toxicology and water quality 1053-4725 1991 1998 Ethnic and racial studies 0141-9870 1978 European sociological review 0266-7215 1985 Europhysics news 0531-7479 1970 Experimental And Clinical Endocrinology And Diabetes 0947-7349 1995 Film : 0861-9719 1993 Filosofskije nauki 0130-9749 1958 Fizika 0204-6946 1976 For a change 0959-311X 1987 Fotografija 0869-4648 1927 1998 Genus 0016-6987 1934 Geology 0091-7613 1973 Gosudarstvo i pravo 1026-9452 1992 Historia mathematica 0315-0860 1974 Hungarian music quarterly 0238-9401 1989 Index on censorship 0306-4220 1972 Industry and environment 0378-9993 1978 Informations Pharmaceutiques OMS 1011-5706 1987 Informatologia 1330-0067 1991 Interlending and document supply 0264-1615 1983 International family planning perspectives 0190-3187 1979 International journal of behavioral development 0165-0254 1978 International journal of Middle East studies 0020-7438 1970 International journal on group rights 0927-5908 1993 1996 International labour documentation 0020-7756 1965 2002 International labour review 0020-7780 1921 International nursing index 0020-8124 1966 International review of social history 0020-8590 1956 International studies quarterly 0020-8833 1967 International trade forum 0020-8957 1964 Internationale Politik : 1430-175X 1995 Internationale Wirtschaft : BAA001 1950 Isis : 0021-1753 1913 Izkustvo 0324-1238 1951 1990 Izobretatel' i racionalizator 0130-1802 1958 Izvestija Akademii Nauk Kazachskoj SSR = 0132-6155 1974 Izvestija Akademii nauk. 1605-7880 1992 Japan forum : 0955-5803 1989 Japan Foundation newsletter 0385-2318 1973 Japan pictorial 0388-6115 1978 1997 Jazz journal international 0140-2285 1977 Jezik 0021-6925 1952 Jezik in slovstvo 0021-6933 1955 Journal of African history 0021-8537 1960 Journal of American studies 0021-8758 1967 Journal of Applied Genetics 1234-1983 1995 Journal of basic microbiology : 0233-111X 1985 The Journal of biological chemistry 0021-9258 1905 Journal of clinical ultrasound 0091-2751 1973 Journal of common market studies 0021-9886 1962 Journal of contemporary history 0022-0094 1966 Journal of democracy 1045-5736 1990 Journal of economics = 0931-8658 1986 The Journal of English and Germanic philology 0363-6941 1903 Journal of experimental child psychology 0022-0965 1964 The Journal of legal studies 0047-2530 1972 Journal of librarianship and information science 0961-0006 1991 Journal of linguistics 0022-2267 1965 Journal of literary semantics 0341-7638 1972 1999 The Journal of modern African studies 0022-278X 1963 Journal of personality disorders 0885-579X 1987 Journal of plasma physics 0022-3778 1967 Journal of psychosomatic research 0022-3999 1956 Journal of social policy : 0047-2794 1972 Journal of social psychology 0022-4545 1930 Journal of the American Mathematical Society 0894-0347 1988 Journal of the atmospheric sciences 0022-4928 1962 Journal of the National Cancer Institute 0027-8874 1940 Kitaj : 1005-5010 1950 Klio : 0075-6334 1901 Knjižnica : 0023-2424 1957 Koreana : 1016-0744 1987 Kul'tura : 1562-0379 1991 Kulturen život = 0047-3731 1956 Kyoto University Economic Review 0023-6055 1926 Labor history 0023-656X 1960 Language & communication 0271-5309 1981 Language and speech 0023-8309 1958 Language teaching 0261-4448 1981 Leonardo : 0024-094X 1968 Letopis Matice Srpske 0025-5939 1825 Letopis na statiite ot bălgarskite vestnici 0324-0347 1972 1999 Library and information research news 0141-6561 1978 Library Association Record 0024-2195 1899 Libri e riviste d'Italia : 0024-2683 1958 Libri : 0024-2667 1950 Lietuvos matematikos rinkinys 0132-2818 1961 Literatur und Kritik 0024-466X 1966 Look Japan 0456-5339 1956 2004 Macedonian review : 0350-3089 1971 Magyar nemzeti bibliográfia. 0133-6843 1977 2002 Magyar nemzeti bibliográfia. 0133-5782 1977 2001 Mammalian genome 0938-8990 1991 Marginalien : 0025-2948 1957 The Massachusetts review : 0025-4878 1959 Matematičeskij sbornik. 0368-8666 1866 Matériaux pour l'histoire de notre temps 0769-3206 1985 Mathematica Scandinavica 0025-5521 1953 Media, culture and society 0163-4437 1979 Medical and veterinary entomology 0269-283X 1987 Megapolis express 0868-5827 Mélanges de l'ecole francaise de Rome. 0223-5102 1971 Mershon international studies review 1079-1760 1994 Message Olympique 1011-405X 1982 1996 Michigan mathematical journal 0026-2285 1952 Michigan quarterly review 0026-2420 1962 Microbiologia : 0213-4101 1985 Middle East Studies Association bulletin 0026-3184 1967 Midwest quarterly : 0026-3451 1959 Millenium film journal 1064-5586 1978 Mirovaja ekonomika i meždunarodnyje otnošenija : 0131-2227 1957 Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 0073-8484 1880 Modern Asian studies 0026-749X 1967 Modern Judaism 0276-1114 1981 Modern language review 0026-7937 1905 Molecular and cellular biology 0270-7306 1981 Monthly bibliography = 0251-6616 1978 1997 Monthly Bibliography = 0251-6624 1978 1997 Monthly catalog of United States Government publications 0362-6830 1951 Moskovskije novosti 0256-551X 1930 Mostovi 0350-6525 1970 Multimedia tools and applications 1380-7501 1995 Musées de Genève : 0027-3821 1944 1997 Music perception 0730-7829 1983 The Muslim world 0027-4909 1948 NIF newsletter 0355-0206 1972 National Diet Library Newsletter 0027-9161 1963 1998 National library news = 0027-9633 1969 2000 Nationalities papers 0090-5992 1972 Nationalmuseum Bulletin 0347-7835 1977 1994 Nature et Ressources = 0304-2995 1965 Naturopa : 0252-0419 1975 Neue Deutsche Literatur 0028-3150 1946 2004 Neue Justiz : 0028-3231 1947 Neuphilologische Mitteilungen 0028-3754 1899 Neva 0130-741X 1955 Nordic journal of linguistics 0332-5865 1978 Notes et études documentaires 0029-4004 1944 2003 Novaja i novejšaja istorija 0130-3864 1957 Nowy casnik 0029-5418 1949 Nuova antologia 0029-6147 1926 Obščestvennyje nauki i sovremennost' 0869-0499 1991 Obzornik za matematiko in fiziko 0473-7466 1951 Oceania : 0029-8077 1930 Ochrona zabytkow 0029-8247 1948 The Ohio journal of science 0030-0950 1915 Orizont : 0030-560X 1964 Our planet : 1013-7394 1989 Oxford bulletin of economics and statistics 0305-9049 1973 Österreichische Bibliographie. 1023-1862 1983 Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 0029-9669 1947 Pädagogik und Schulalltag 0943-2299 1990 1997 Philosophical magazine. 1364-2812 1995 2002 Phronesis 0031-8868 1955 Physics Of Fluids. 0899-8221 1989 1993 Plomjo 0032-1605 1952 Problemes economiques 0032-9304 1948 Quaternary international 1040-6182 1989 Raamatukroonika : 0201-6877 Radiacionnaja biologija i radioekologija 0869-8031 1993 Religion 0048-721X 1971 Review of central and east European law 0925-9880 1992 Reviews of modern physics 0034-6861 1930 Revue de la Bibliotheque nationale de France 1254-7700 1994 Rozhlad 0557-4250 1950 Scientia Sinica. 0253-5823 1982 1988 Scientia Sinica. 0253-5831 1982 1988 Serbska Šula 0138-2497 1948 Somatic cell and molecular genetics 0740-7750 1984 Sprachtypologie und Universalienforschung 0942-2919 1993 Sterne : 0039-1255 1921 1996 Studies in conservation 0039-3630 1952 Teatar 0204-6253 1946 Theory culture and society : 0263-2764 1982 United Nations Current Bibliographical Information 0041-7343 1971 Vesci Akademii Navuk Belarusi = 1024-591X 1992 1998 Vestnik Rossijskoj akademii nauk : 0869-5873 1992 Vierteljahresschrift / 0001-799X 1952 1992 Yale University Library Gazette 0044-0175 1999 Zeitschrift Für Medizinische Laboratoriumsdiagnostik 0323-5637 1977 Zion 0747-363X 1925 Zoology 0944-2006 1994 Journalism and mass communication quarterly 1077-6990 1995 Journal of zoological systematics and evolutionary research = 0947-5745 1994 Nature biotechnology 1087-0156 1996 China Today 1003-0905 1990 Insight Japan 0966-8071 1992 Voluntas 0957-8765 1990 Abbey newsletter 0276-8291 1975 Acta Arithmetica 0065-1036 Acta Astronomica 0001-5237 1926 Acta Biologica Hungarica : 0236-5383 1983 Acta Botanica Hungarica 0236-6495 1983 Acta Chimica Hungarica : 0231-3146 1983 1993 Acta Geologica Polonica 0001-5709 1950 Acta Geophysica Polonica 0001-5725 1953 Acta Mathematica Hungarica 0236-5294 1983 Acta Neurobiologiae Experimentalis 0065-1400 Acta Oeconomica : 0001-6373 1966 Acta Ornithologica 0001-6454 Acta Palaeontologica Polonica 0567-7920 1956 Acta Physica Polonica. 0587-4246 1970 Acta phytopathologica et entomologica Hungarica 0238-1249 1986 Acta Protozoologica 0065-1583 Acta Societatis Botanicorum Poloniae 0001-6977 1930 Acta Zoologica Hungarica : 0236-7130 1983 American ethnologist 0094-0496 1974 American Libraries 0002-9769 Annales Des Sciences Naturelles. 0003-4320 Annals of anatomy 0940-9602 1992 Applied Mathematical Modelling 0307-904X 1976 Applied parasitology 0943-0938 1993 1996 Arbido B 0258-0764 Arbido R 0258-0772 Archeologija 0324-1203 1959 Architektur 0863-5110 1990 Architektura SSSR 0004-1939 1951 1990 Archiv für Geschwulstforschung : 0003-911X 1949 1991 Archiv Für Reformationsgeschichte = 0003-9381 1903 Archiv für Tierernährung = 0003-942X 1950 Archivalische Zeitschrift 0003-9497 1876 Archiwum Historii I Filozofii Medycyny 0860-1844 1985 Armjanskij chimičeskij žurnal 0515-9628 1966 1995 Astrofizika 0571-7132 1965 Astronautyka 0004-623X Astronomičeskij žurnal 0004-6299 1928 Avtomatika i telemechanika 0005-2310 1936 Bajkal 0134-4331 Bălgarski ezik i literatura : 0323-9519 1946 1995 Bibliographie Der Wirtschaftspresse 0006-1417 Bibliographie nationale francaise. 1142-3269 1990 2001 Bibliographische Kalenderblatter Der Berliner Stadtbibliothek 0323-5327 Bibliotekar 0204-7438 1954 Bildende Kunst : 0006-2391 1953 1991 Biomedica Biochimica Acta : 0232-766X Bolletino d'informazioni 0004-5934 1961 1991 Bulletin d'information de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité 0046-9726 1964 Bulletin du Bureau international d'éducation = 1019-3189 1988 1993 Bumažnaja Promyšlennost' 0007-5817 1922 Burda Moden 0007-6031 1964 1998 Chemia w Szkole 0411-8634 1955 Chimičeskaja Technologija 0368-556X Chimija i technologija vody 0204-3556 1979 Chimija i žizn' 0130-5972 1965 1996 Citologija 0041-3771 1959 Citologija i genetika = 0564-3783 1967 Co-existence 0587-5994 1964 1995 Convorbiri literare : 0010-8243 1970 Danske Bogmarked 0011-6556 1948 1987 Defektologija : 0130-3074 1969 Demos : 0011-832X 1960 1991 Deutsche Tribüne : 0938-6807 1990 1992 Development forum 0251-6632 1973 Dzvin 0868-4790 Eesti rahvusbibliograafia. 1024-0160 1999 Ekonomist 0013-3191 Ekonomska Misao 0013-323X Electronics : 0883-4989 1985 1995 Entomologičeskoje Obozrenije 0367-1445 1933 European review of social psychology 1046-3283 1990 F.f. Dabei 0532-9140 Der Falke : 0323-357X 1975 Filmovi Novini 0204-8760 Filosofska misăl 0324-024X 1945 1991 Finansy 0869-446X 1992 Fizika Nizkich Temperatur 0132-6414 1975 Fiziko-Chimičeskaja Mechanika Materialov 0430-6252 1965 Fiziologičeskij žurnal : 0201-8489 1978 Fizyka w Szkole 0426-3383 1955 Focus On Political Repression In Southern Africa 0308-3586 Folia morphologica : 0015-5659 1929 Folks-Sztyme = 0426-6978 Geologica Balcanica 0324-0894 1975 Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik. 0138-1695 1955 1990 Gospodarski Vestnik 0432-1146 Habitation 0017-6419 Handel Zagraniczny 0017-7245 Hemecht : 0018-0270 Hungarian Observer 0238-9932 Hutnik 0018-8077 1929 1991 I.f.d.a. Dossier 0254-3036 1978 I.p.w. Berichte : 0046-970X 1972 Impact science et société 0304-2944 1950 1992 Information science abstracts 0020-0239 1969 2002 Informationsdienst Bibliothekswesen 0044-1457 1991 Informatologia Yugoslavica 0046-9483 1991 Innovation Und Management 0863-2790 Inostrannaja Literatura 0130-6545 International journal of hyperthermia 0265-6736 1985 International Urology And Nephrology 0301-1623 1970 Istoričeski pregled 0323-9748 1945 Istoriko-filologičeskij žurnal 0135-0536 1958 Izraz : 0021-3381 Izvestija Akademii Nauk Gruzinskoj S.s.r. = 0132-6074 Jahrbuch Des Deutschen Archäologischen Instituts 0070-4415 Journal of American Folklore 0021-8715 1888 Journal of chromatography 0021-9673 1958 1993 Journal of The History of Philosophy 0022-5053 1963 Journal of the Optical Society of America. 0740-3232 1984 1993 Journal Of The Optical Society Of America. 0740-3224 1984 Jugoslovenski pregled 0022-6114 1957 2002 Kibernetika 0023-1274 1965 1991 Kibernetika I Sistemnyj Analiz 1019-5262 1991 Kinderärztliche Praxis 0023-1495 1930 1993 Kiprskij bjulleten' 0256-825X 1978 Klein Und Gross : 0863-4386 Kodry 0130-2337 1958 Kolloidnyj žurnal 0023-2912 1935 Kommunist 0131-1212 1952 1991 Koreja segodnja 1727-8996 1949 Koževenno-Obuvnaja Promyšlennost' 0023-4354 Könyvtaros 0450-7886 Kratylos : 0023-4567 1956 Kristallografija 0023-4761 1956 Krokodil 0130-2671 Krugozor 0454-5508 Kul'tura I Iskusstvo V S.s.s.r. 0208-2136 Kunsterziehung 0451-0887 1953 1991 Legkaja Atletika 0024-4155 1955 Lesnaja Promyšlennost' 0368-7619 1941 Letopis na statiite ot bălgarskite spisanija i sbornici 0324-0398 1972 1999 Letopis' Recenzij 0130-9242 Lettera dell'italia 0393-6457 1986 1996 Lettre internationale 0762-3690 1984 1993 Limba Ši Literatura Moldovenjaske 0132-6619 Linguistica 0024-3922 1955 Literatura v škole 0130-3414 1936 Literaturen zbor : 0024-4791 1954 Literaturna Misal 0324-0495 Literaturnaja Armenija 0130-3597 Look At Finland 0024-6379 Magyar nyelv 0025-0228 1905 Marxistische Blätter : 0542-7770 1963 Mašinostroitel' 0025-4568 1931 Mathematica balkanica 0205-3217 1987 Mathematik in der Schule 0465-3750 1963 Meander : 0025-6285 Messen, Steuern, Regeln 0026-0347 1963 1991 Metallofizika 0204-3580 1993 Meteorologija i gidrologija 0130-2906 1935 Meždunarodnaja politika 0350-2511 1950 Mikologija i fitopatologija 0026-3648 1967 Mikrobiologičeskij Žurnal 0201-8462 Minalo : 1310-3415 1994 Molodežnaja Estrada 0132-8816 Monatshefte für Chemie = 0026-9247 1968 Monthly Film Bulletin 0027-0407 1934 Moscow News 0027-1306 Movoznavstvo : 0027-2833 1967 Mundus : 0027-3392 1964 1991 Muzica 0580-3713 1951 Muzsika 0027-5336 Nachrichtenblatt für den Pflanzenschutz in der D.d.r. 0323-5912 1947 Nachrichtentechnik - Elektronik = 0323-4657 1973 1996 Nahrung = 0027-769X 1957 2002 Nastava I Vaspitanje 0547-3330 Naš jezik 0027-8084 1932 Naučnuje doklady vysšej školy. 0470-4606 Naučnyje doklady vysšej školy. 0130-9730 1958 1991 Nauka v SSSR 0203-4425 1981 1992 Nejrofiziologija 0028-2561 1969 New library world 0307-4803 1971 Nike 0935-2341 1985 Novaja inostrannaja literatura po obščestvennym naukam. Jazykoznanije 0134-2819 Novaja inostrannaja literatura po obščestvennym naukam. 0134-2835 1952 Novaja inostrannaja literatura po obščestvennym naukam. 0134-2851 1976 Novaja inostrannaja literatura po obščestvennym naukam. 0134-2827 1948 Novaja inostrannaja literatura po obščestvennym naukam. 0134-2797 1954 Novaja inostrannaja literatura po obščestvennym naukam. 0134-2800 1976 1992 Novaja Sovetskaja i inostrannaja literatura po obščestvennym naukam. 0134-2916 1976 Novyje knigi za rubežom. 0550-2853 1957 Novyje knigi za rubežom. 0136-7226 1946 Novyje knigi za rubežom. 0134-2479 1957 Nowa Szkola 0029-537X 1945 Ochrona roslin : 0029-8239 1960 Office-Management : 0722-2572 1982 Ontogenez 0475-1450 1970 Otolaryngologia Polska = 0030-6657 1947 Pamiętnik Teatralny : 0031-0522 1952 Państwo i Prawo 0031-0980 1946 Peasant studies 0149-1547 1976 1992 Pedagógiai Szemle 0031-3785 1951 1991 Pediatrija 0031-403X 1934 Periodica mathematica Hungarica 0031-5303 1971 Photographic journal 0031-8736 1956 1999 Physical Review. 1050-2947 1990 Physics of fluids. 0899-8213 1989 1993 Plamak : 0032-0528 1957 Pod'jem 0130-8165 1931 Poetica : 0303-4178 1967 Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy 0301-0244 1973 1992 Polish Music 0032-2946 1966 Polish Western Affairs 0032-3039 1960 1994 Polska Bibliografia Wojskowa 0137-8473 1971 Polskie Archiwum Hydrobiologii = 0032-3764 1953 2000 Polskie Archiwum Medycyny Wewnetrznej 0032-3772 1923 Population and Development Review 0098-7921 1975 Przeglad Budowlany : 0033-2038 1929 Przegląd Elektrotechniczny 0033-2097 1919 Przegląd Geodezyjny 0033-2127 1945 Przegląd Górniczy 0033-216X 1946 Przeglad Mechaniczny 0033-2259 Przeglad Papierniczy 0033-2291 Przeglad Telekomunikacyjny 0033-2399 Przeglad Wlokienniczy 0033-2410 Przemysl Spozywczy = 0033-250X 1955 Psychologia Wychowawcza = 0033-2860 1938 2000 Psychologie Für Die Praxis 0233-0202 RFE RL research report : 0941-505X 1992 1994 Report on the USSR 1042-7503 1989 1991 Referativnyj žurnal. 0034-2467 1953 Revue roumaine d'histoire de l'art. 0080-2638 1970 1993 Rossijskij ekonomičeskij žurnal 0869-5202 1992 Wilhelm Roux's archives of developmental biology 0340-0794 1975 1985 Saison 0036-3294 Sankt Peterburgskaja panorama 0869-4680 1991 Savremenik plus 0354-3021 1993 Scena 0137-8244 1908 Secolul 20 : 0037-0517 1957 2000 Sibylle 0037-4482 Sinn und Form : 0037-5756 1949 Sociologičeski problemi 0324-1572 1969 Sodobna pedagogika 0038-0474 1950 Sodobnost 0038-0482 1963 Sonderschule 0323-4592 1956 1995 Sovetskaja bibliografija 0131-6265 1933 1992 Sovetskaja etnografija 0038-5050 1931 1991 Sovetskaja kul'tura 0233-4399 1953 1991 Sovetskij balet 0207-4788 1981 1991 Sovetskije archivy 0038-5166 1966 1991 Spektrum 0049-1861 Sportivnyje Igry 0038-8106 Sprawy Miedzynarodowe 0038-853X 1948 Staršel 0205-1273 Steaua 0039-0852 Studia biophysica 0081-6337 1966 Studia Fennica. 1235-1946 1992 Studies in Soviet Thought 0039-3797 1961 1992 Szociologia 0133-3461 1972 1992 Teorija I Praktika Fizičeskoj Kul'tury 0040-3601 1937 Teorija verojatnostej i jeje primenenija 0040-361X 1956 Természet világa 0040-3717 1968 Theater der Zeit 0040-5418 1946 1992 Theologisch-praktische Quartalschrift 0040-5663 1848 Tierzucht 0373-1677 1947 Tribuna : 0041-2724 1951 Ukrainskij matematičeskij žurnal 0041-6053 1949 1991 Universitas : 0041-9079 1946 Unsere Jagd : 0566-2621 1951 V mire nauki = 0208-0621 1983 Vergleichende Pädagogik 0042-3920 1965 Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta. 1025-3106 1992 Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. 1019-8962 1992 2004 Voprosy ichtiologii 0042-8752 1953 Voprosy kurortologii, fizioterapii i lečebnoj fizičeskoj kul'tury 0042-8787 1955 Voprosy literatury 0042-8795 1957 Voprosy Virusologii 0507-4088 1956 Wasserwirtschaft, Wassertechnik : 0043-0986 1951 1998 Wiadomości Botaniczne = 0043-5090 1957 Wiadomości Parazytologiczne 0043-5163 1955 Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. 0438-4385 1951 1992 Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Hochschule Carl Schorlemmer Leuna-Merseburg 0323-5270 1974 1991 Wochenpost : 0509-0652 Woman's journal 0043-7344 Wszechświat 0043-9592 1882 Wychowanie Techniczne w Szkole 0510-9884 1961 1988 Zdravstveni vestnik = 0350-0063 1946 1991 Zeitschrift für Alternsforschung 0044-2224 1991 Zeitschrift für angewandte Geologie 0044-2259 1955 Zeitschrift für den Erdkundeunterricht 0044-2461 1949 1988 Zeitschrift FÜR Erkrankungen Der Atmungsorgane 0303-657X 1974 1991 Zeitschrift für Germanistik 0323-7982 1980 Zeitschrift für Physiotherapie 0003-9357 1971 1991 Zeitschrift für zoologische Systematik und Evolutionsforschung = 0044-3808 1963 1994 Zentralblatt Für Mathematik Und Ihre Grenzgebiete = 0044-4235 Zentralblatt für Pathologie = 0863-4106 1991 1995 Życie Gospodarcze 0137-7299 1945 1998 Życie i Myśl 0044-5584 1950 1999 Ženata dnes 0204-8337 1954 Život 0514-776X 1952 Žurnal neorganičeskoj chimii 0044-457X 1956 Žurnal organičeskoj chimii 0514-7492 1965 Žurnal Vsesojuznogo chimičeskogo obščestva imeni D.I. Mendelejeva 0373-0247 1960 1993 Žurnal vyčislitel'noj matematiki i matematičeskoj fiziki 0044-4669 1961 Studia Fennica. 1235-1954 1992 Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik. 0138-1644 1955 1990 Analytical methods & instrumentation : 1063-5246 1993 1995 Forum 1222-6882 1969 Italianistica 0391-3368 1972 Journal of East and West Studies = 1229-4098 1973 1996 Knjiga : 0352-7158 1953 Korea today 0454-4072 1959 Slovenská národná bibliografia. 0231-9748 1970 1998 Slovenská národná bibliografia. 0231-9780 1970 2002 Otázky žurnalistiky : 0322-7049 1962 Sociológia : 0049-1225 1969 Slovenský jazyk a literatúra v škole : 1335-2040 1955 Slovenský národopis 1335-1303 1953 Výtvarný život : 0139-7214 1956 1995 Romboid : 0231-6714 1966 Slovenská archeológia 1335-0102 1953 Slovenská archivistika 0231-6722 1966 Literárny týždenník : 0862-5999 1988 Slovenská hudba : 1335-2458 1990 Slovensko 0231-7303 1977 Biológia : 0006-3088 1953 Ekonomický časopis = 0013-3035 1953 Filozofia 0046-385X 1966 Pedagogická revue : 1335-1982 1990 Voprosy statistiki ABA001 1994 Melody Maker 0025-9012 1926 2000 The Journal of Hellenic studies 0075-4269 1880 American indian culture and research journal 0161-6463 1974 Chemistry 0947-6539 1995 Library technology 1362-1122 1996 International journal of politics, culture, and society 0891-4486 1987 Ariel : 0004-1343 1962 APK. Ekonomika, Upravlenije : 0235-2443 1988 AV Kommunikacio 0237-9740 AWR Bulletin : 0001-2947 Aarboger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 0084-585X Arsbok = 0371-2885 1922 1985 Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universität Hamburg 0025-5858 1922 Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. 0017-9574 1913 Abhandlungen der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft 0365-7000 1854 Abhandlungen des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden 0070-7228 1966 2000 Abitare 0001-3218 1962 Abstracts for Social Workers 0001-3412 1965 1977 Abstracts of Bulgarian Scientific Literature. 0204-9449 Abstracts on Criminology and Penology 0001-3684 1969 1979 Acta Academiae Aboensis. 0001-5105 Acta Agrobotanica 0065-0951 1953 Acta anatomica : 0001-5180 1945 1998 Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 0044-5975 1951 Acta Apostolicae Sedis. Commentarium Officiale 0001-5199 1909 Acta Archaeologica 0065-101X 1930 Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 0001-5210 1951 Acta Biochimica et Biophysica Hungarica 0237-6261 1986 1992 Acta Botanica Fennica 0001-5369 1925 Acta Chemica Scandinavica. 0302-4377 1974 1986 Acta Chemica Scandinavica. 0302-4369 1974 1985 Acta Chirurgica Scandinavica 0001-5482 1919 1991 Acta Crystallographica. 0567-7394 1968 1982 Acta Crystallographica. 0567-7408 1968 1982 Acta endocrinologica 0001-5598 1948 1993 Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae = 0001-5628 1950 1990 Acta Geologica Hungarica 0236-5278 1983 Acta Haematologica 0001-5792 1948 1993 Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 0001-5849 Acta Hydrobiologica 0065-132X Acta Hydrophysica 0065-1338 1953 Acta Informatica 0001-5903 1971 Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae 0001-592X 1959 1990 Acta Jutlandica 0065-1354 Acta linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae 0001-5946 1951 1987 Acta Litteraria Academiae scientiarum Hungaricae 0567-7661 1957 1996 Acta Mathematica Sinica = 0583-1431 Acta medica Scandinavica 0001-6101 1919 Acta Medica Venezolana 0001-6128 Acta Microbiologica Hungarica 0231-4622 1983 1993 Acta Morphologica Hungarica 0236-5391 1983 1992 Acta Musicologica 0001-6241 1931 Acta mycologica 0001-625X 1965 Acta neophilologica 0567-784X 1968 Acta Ophthalmologica 0001-639X 1923 1994 Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 0001-6446 1950 Acta Paediatrica Scandinavica 0001-656X 1965 1991 Acta Paedopsychiatrica 0001-6586 1953 1984 Acta Palaeontologica Sinica = 0001-6616 1953 Acta Pharmaceutica Hungarica 0001-6659 1953 Acta Philologica Scandinavica 0001-6691 Acta Physica Austriaca : 0001-6713 1947 1985 Acta Physica Polonica. 0587-4254 Acta Physiologica Hungarica 0231-424X 1983 Acta Phytomedica : 0065-1567 Acta Poloniae pharmaceutica: 0001-6837 1937 Acta Tropica : 0001-706X 1944 Acta Zoologica Cracoviensia 0065-1710 1956 2004 Acta Zoologica Fennica 0001-7299 1926 Acustica : 0001-7884 1951 1995 Adler 0001-8260 1939 Adult education 0001-8481 1950 1983 Adult education 0001-849X 1926 1988 Advances In Applied Mechanics 0065-2156 Advances In Applied Microbiology 0065-2164 Advances In Biological and Medical Physics 0065-2245 1948 1980 Advances In Colloid and Interface Science 0001-8686 Advances in genetics 0065-2660 1947 Advances In Geophysics 0065-2687 1952 Advances In Heterocyclic Chemistry 0065-2725 Advances In Inorganic Chemistry and Radiochemistry 0065-2792 Advances In Internal Medicine 0065-2822 Advances in Ophthalmology = 0065-3004 1969 1981 Advances In protein chemistry 0065-3233 1944 Advances In Tuberculosis Research 0065-3500 Advances in virus research 0065-3527 1953 Advances In X-Ray Analysis 0069-8490 Aegyptus : 0001-9046 1920 Africa 0001-9720 1928 African Affairs : 0001-9909 African Communist 0001-9976 1960 2004 African Studies Newsletter 0002-0214 1968 1980 Afrika Und Übersee : 0002-0427 1952 Afrique Contemporaine : 0002-0478 1962 Aging 0002-0966 Agricultura 0515-698X Agricultural economics research 0002-1423 1949 1987 Agricultural Finance Review 0002-1466 Agricultural Marketing 0002-1547 Agricultural research 0002-161X 1953 Agricultural Situation 0002-1660 Agricultural Statistics 0082-9714 1936 Agriculture Decisions 0002-1741 Agrochimija 0002-1881 1964 Aktualne Problemy Informacji I Dokumentacji 0002-3787 Aktuelle Gerontologie 0300-5704 1971 1983 Akustičeskij žurnal 0320-7919 1955 Akušerstvo i ginekologija = 0002-3906 1936 Akzente : 0002-3957 1954 Allergie und Immunologie 0323-4398 1971 1991 Allgemeine jüdische Wochenzeitung 0340-272X 1973 Allgemeines Statistisches Archiv 0002-6018 1890 Alpha 0002-6379 Alt-Thüringen : 0065-6585 1955 Altertum 0002-6646 1955 Amateur Photographer 0002-6840 Ambio : 0044-7447 1972 America Indigena 0002-7081 American dyestuff reporter 0002-8266 1917 1999 American Heart Journal 0002-8703 1925 American Journal of Anatomy 0002-9106 1901 1991 American Journal of Cardiology 0002-9149 1958 American journal of clinical pathology 0002-9173 1931 American Journal of Diseases of Children : 0002-922X 1960 1993 American Journal of Epidemiology 0002-9262 1965 American Journal of Medicine 0002-9343 1946 The American journal of nursing 0002-936X 1900 American Journal of Obstetrics and Gynecology 0002-9378 1920 American Journal of Ophthalmology 0002-9394 1884 American Journal of Orthopsychiatry 0002-9432 American Journal of Pathology 0002-9440 1925 American journal of physiology 0002-9513 1898 American Journal of Public Health 0090-0036 1971 American Journal of Roentgenology, radium Therapy and Nuclear Medicine 0002-9580 1952 1975 American Journal of Surgery 0002-9610 1905 The American journal of the medical sciences. 0002-9629 1827 American midland naturalist 0003-0031 1909 American Sociologist 0003-1232 American Speech : 0003-1283 1925 American Statistician 0003-1305 1947 American West 0003-1534 Helvetica Medica Acta 0018-0203 1934 1974 Anais Do Instituto de Higiene E Medicina Tropical 0303-7762 Analecta Bollandiana : 0003-2468 1882 Analele ştiintifice ale Universitătii "Al.I. Cuza" din Iaşi : 0379-7864 Analele ştiintifice ale Universitătii "Al.I. Cuza" din Iaşi : 0379-7872 Analele ştiintifice ale Universitătii "Al.I. Cuza" din Iaşi : 0379-7880 Analele Universitatii Bucuresti. 0378-8989 1977 Analele Universitatii Bucuresti. 1011-0623 1977 Analele Universitatii Bucuresti. 0254-8895 Analele Universitatii Bucuresti. 0068-3256 1969 1973 Anales de la Sociedad científica Argentina 0037-8437 1876 Anali Pravnog Fakulteta U Beogradu 0003-2565 1953 Analusis 0365-4877 1972 2000 Analytica chimica acta : 0003-2670 1947 Analytical Abstracts 0003-2689 1954 Analytical chemistry 0003-2700 1948 Anatomical Record 0003-276X 1906 Anesthesiology 0003-3022 1940 Angewandte Botanik 0066-1759 1919 1994 Angewandte Informatik = 0013-5704 1971 1989 Anglia : 0003-3251 Anglo-Welsh Review 0003-3405 Animal Behaviour 0003-3472 1958 Animal breeding abstracts : 0003-3499 1933 Annalen des Naturhistorischen Museums In Wien 0083-6133 1886 1980 Annales D'endocrinologie 0003-4266 Annales d'Immunologie : 0300-4910 1973 1984 Annales d'oculistique 0003-4371 1838 1978 Annales de dermatologie et de syphiligraphie 0003-3979 1948 1976 Annales de géographie 0003-4010 1891 Annales de Geophysique 0003-4029 1944 1982 Annales de la nutrition et de l'alimentation 0003-4037 1947 1980 Annales. 0767-7367 1875 Annales de Medecine Veterinaire 0003-4118 1852 2003 Annales De Microbiologie 0300-5410 1973 1984 Annales de Paleontologie. 0570-1619 Annales de Paleontologie : 0753-3969 Annales de Paleontologie. 0570-1627 Annales de Parasitologie Humaine et Comparee 0003-4150 1993 Annales de Physique 0003-4169 1914 Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici 0521-4726 1903 Annales Historiques de la Revolution Francaise 0003-4436 Annales Polonici Mathematici 0066-2216 Annales Scientifiques de L'ecole Normale Superieure 0012-9593 1864 Annales Scientifiques de L'universite De Besancon. 0365-6535 1950 1976 Annales Societatis Geologorum Poloniae = 0208-9068 1981 Annales Societatis Mathematicae Polonae. 0373-8299 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. 0137-6853 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. 0365-1029 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. 0066-2232 1946 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska = 0301-7737 1949 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. 0239-4251 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. 0458-4317 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. 0459-9586 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. 0137-2025 Annales Universitatis Saraviensis. 0003-4533 1953 1976 Annales Zoologici 0003-4541 1954 Annali Di Matematica : 0003-4622 Annali. BAA001 Annali. 0077-2763 Annals of human genetics 0003-4800 1954 Annals of internal medicine 0003-4819 1927 Annals of Mathematical Logic 0003-4843 Annals of nuclear energy 0306-4549 1975 Annals of Otology, Rhinology and Laryngology 0003-4894 1897 Annals of Probability 0091-1798 1973 Annals of Statistics 0090-5364 1973 Annals of Surgery : 0003-4932 1885 Annals of the Association of American Geographers 0004-5608 1911 Annals of the Institute Of Statistical Mathematics 0020-3157 Annee Biologique 0003-5017 Année épigraphique 0066-2348 1888 Année Philologique : 0184-6949 Annee Psychologique 0003-5033 1895 Annee sociologique 0066-2399 1949 Annual bulletin of transport statistics for Europe 0250-9911 1995 Annual Meeting of the American Association For Cancer Research : 0197-016X Annual report of the Librarian of Congress 0083-1565 Annual review of biochemistry 0066-4154 1932 Annual Review of Biophysics and Bioengineering 0084-6589 1972 1984 Annual Review of Entomology 0066-4170 Annual Review of Fluid Mechanics 0066-4189 1969 Annual review of microbiology 0066-4227 1947 Annual review of physical chemistry 0066-426X 1950 Antarctic Journal of the United States 0003-5335 1966 Anthropological Papers / 0076-8367 1949 Antibiotiki i chimioterapija = 0235-2990 1988 Apollo : 0003-6536 1925 Applied and Environmental Microbiology 0099-2240 1976 Archaeologiai Ertesitö 0003-8032 Archäologische Mitteilungen aus Iran : 0066-6033 1929 1997 Archäologischer Anzeiger 0003-8105 1849 Arhitectura 1220-3254 1965 Architectural Design 0003-8504 1947 Architectural Review 0003-861X 1896 Architektura 0324-1254 1954 Architektura : 0003-8814 1948 1990 L'Architettura : 0003-8830 1955 Archiv anatomii, gistologii i embriologii 0004-1947 1931 1991 Archiv der Gegenwart : 0003-8865 1956 Archiv der Mathematik = 0003-889X 1948 Archiv für Begriffsgeschichte : 0003-8946 1955 Archiv für die Civilistische Praxis 0003-8997 Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde 0066-6297 1955 Archiv für experimentelle Veterinärmedizin 0003-9055 1952 1991 Archiv für Geschichte der Philosophie 0003-9101 1888 Archiv FÜR GynÄKologie 0003-9128 1870 1978 Archiv für Hydrobiologie 0003-9136 1918 Archiv FÜR Klinische Und Experimentelle Ohren-, Nasen- Und Kehlkopfheilkunde 0003-9195 1966 1973 Archiv für Kriminologie : 0003-9225 1916 Archiv für Meteorologie, Geophysik und Bioklimatologie = 0066-6416 1948 1986 Archiv für Meteorologie, Geophysik Und Bioklimatologie = 0066-6424 Archiv für Molluskenkunde der Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft 0003-9284 1920 Archiv für Naturschutz Und Landschaftsforschung = 0003-9306 Archiv für Orientforschung : 0066-6440 1926 Archiv für Österreichische Geschichte 0003-9322 1865 Archiv für Psychiatrie Und Nervenkrankheiten = 0003-9373 1868 1983 Archiv für Psychologie 0066-6475 Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht 0003-9454 1954 1999 Archiv für Züchtungsforschung 0365-8406 Archiv Patologii 0004-1955 Der Archivar : 0003-9500 1947 Archive For History of Exact Sciences 0003-9519 Archives d'anatomie microscopique et de morphologie expérimentale 0003-9594 1946 1987 Archives de Biologie 0003-9624 Archives de L'institut Pasteur D'algerie 0020-2460 Archives de Philosophie : 0003-9632 1923 Archives de psychologie 0003-9640 1902 Archives de Zoologie Experimentale et Generale 0003-9667 Archives des Lettres Modernes : 0003-9675 Archives des maladies du coeur et des vaisseaux 0003-9683 1937 Archives des Maladies Professionnelles de Medecine du Travail et De Securite Sociale 0003-9691 1946 1992 Archives des Sciences 0003-9705 1948 1980 Archives et Bibliotheques de Belgique = 0775-0722 Archives Europeennes de Sociologie = 0003-9756 1960 Archives Francaises de Pediatrie : 0003-9764 1944 1962 Archives internationales de pharmacodynamie et de thérapie 0003-9780 1899 1996 Archives Italiennes de Biologie 0003-9829 Archives of Biochemistry and Biophysics 0003-9861 1951 Archives of Dermatological Research 0340-3696 1975 Archives of Disease In Childhood 0003-9888 1926 Archives Of Gynecology 0170-9925 1978 1987 Archives of internal medicine 0003-9926 1960 Archives of neurology 0003-9942 1960 Archives Of Oto-Rhino-Laryngology 0302-9530 1973 1989 Archivio Di Filosofia 0004-0088 1931 Archivio di psicologia, neurologia e psichiatria 0004-0150 1940 Archivio Glottologico Italiano 0004-0207 1873 Archivos Del Hospital Vargas 0018-5884 Archivum : 0066-6793 1951 2000 Archivum Franciscanum Historicum : 0004-0665 1908 1997 Archivum Linguisticum : 0004-0703 1949 Archiwum automatyki i telemechaniki 0004-072X 1956 1990 Archiwum Hydrotechniki 0004-0789 1954 1990 Archiwum Mineralogiczne 0066-6912 1926 Argumenty 0518-5289 Arhitektura 0350-3666 1949 Arhiv Za Pravne I Društvene Nauke 0004-1270 1906 Arhivist 0350-2856 Arkiv For Nordisk Filologi = 0066-7668 Arquivos Do Instituto Biologico 0020-3653 Ars Medici : 0004-2897 1911 Art and Artists 0004-3001 Art et décoration. 0004-3168 1897 Art in America 0004-3214 1939 Art International 0004-3230 1958 1991 Arta 0004-3354 Artibus Asiae : 0004-3648 1925 Asia Major : 0004-4482 1924 Asian Affairs 0306-8374 1970 Asian Recorder 0004-4644 1955 Asian studies professional review 0044-9245 1971 Astronomical Journal 0004-6256 1846 Astronomie In der Schule 0004-6310 1962 1992 Astronomie und Raumfahrt 0587-565X 1963 1991 Astronomy and Astrophysics : 0004-6361 1969 Astrophysical Journal : 0004-637X 1895 Atene E Roma 0004-6493 Athenaeum : 0004-6574 1913 Atomic Data and Nuclear Data Tables 0092-640X 1973 Atomic Energy Review = 0004-7112 1963 Atomkernenergie 0004-7147 1956 1978 Atomkernenergie, Kerntechnik 0171-5747 1979 1987 Atomnaja energija 0004-7163 1956 Atomnaja technika za rubežom : 0320-9326 1957 1990 Atti Della Accademia Delle Scienze Di Torino. 0001-4419 1949 Ausgrabungen und Funde : 0004-8127 1956 Ausonia : 0004-8143 Aussenhandelsdienst der Industrie- und Handelskammern Und Wirtschaftsverbände 0001-1401 1956 1995 Australian journal of biological sciences 0004-9417 1953 1988 Australian Journal of Chemistry 0004-9425 1953 Australian Journal of Physics 0004-9506 1952 2000 Australian Wildlife Research 0310-7833 1974 1990 Automatica : 0005-1098 1963 Automatisme 0005-1241 1956 1978 Autre Journal : 0765-4413 Avenirs 0005-1969 Avtomatika i vyčislitel'naja technika 0132-4160 1967 Avtometrija : 0320-7102 1965 Avtomobil'nyj transport : 0005-2345 1932 Avtomobil'nyje dorogi : 0005-2353 1954 Azerbajdžanskij Chimičeskij Žurnal 0005-2531 Ärztliche Praxis 0001-9534 BBC Modern English : 0306-9346 1975 1981 BLL Review 0305-6503 BMJ. British Medical Journal 0959-8146 1981 Babel 0005-3503 1965 Bacteriological Reviews 0005-3678 1937 1977 Balgaro-Savetska Druzba 0204-8213 Balgarska muzika 0323-9314 1953 1990 Bălgarski ezik : 0005-4283 1951 Balgarski Žurnalist 0323-956X Bancaria 0005-4623 Bantu Education Journal = 0005-5662 Beiträge aus der Plasmaphysik = 0005-8025 1960 1987 Beiträge Zur Biologie der Pflanzen 0005-8041 Beiträge Zur Gerichtlichen Medizin 0067-5016 Beiträge zur Namenforschung 0005-8114 1949 Beiträge zur Orthopädie und Traumatologie : 0005-8149 1960 1990 Beiträge Zur Pathologie 0005-8165 1970 Beiträge zur Physik der Atmosphare = 0005-8173 1956 1968 Beiträge zur romanischen Philologie 0005-8181 1961 Belarus' 0320-7544 Belfagor : 0005-8351 1946 Benefit Series Service-Unemployment Insurance 0005-8750 Bericht / 0340-3750 1861 Berichte Biochemie Und Biologie = 0005-9013 1969 1980 Berichte der Bunsengesellschaft für Physikalische Chemie = 0005-9021 1963 1990 Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft 0365-9631 1883 1987 Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft 0366-3094 1891 1980 Berichte Physiologie, Physiologische Chemie Und Pharmakologie 0005-9048 1969 1981 Berichte Und Informationen 0029-9863 Berichte über die gesamte Gynäkologie und Geburtshilfe sowie deren Grenzgebiete 0005-9064 1923 1982 Berufsbildung : 0005-9536 1947 Berytus 0067-6195 1934 Beton i železobeton : 0005-9889 1955 Bezopasnost' truda v promyšlennosti 0409-2961 1957 Bibliofilia : 0006-0941 Bibliografia Historii Polskiej 0067-6721 1935 Bibliografia Kombetare E Republikes Popullore Socialiste Te Shqiperise. Artikujt E Periodikut Shqip 0250-5061 Bibliografia Republicii socialiste Romania. 1220-5869 1980 1989 Bibliographia Geodaetica : 0006-1239 Bibliographia Scientiae Naturalis Helvetica 0067-6829 1950 Bibliographic Index : 0006-1255 Bibliographie Africaine = 0006-1298 Bibliographie de la France - Biblio. 0223-4955 1979 Bibliographie de la France. 0150-1402 Bibliographie de la France. 0150-5971 1977 1989 Bibliographie de la France. 0150-5998 1977 1992 Bibliographie de la France. 0150-5955 Bibliographie de la Philosophie = 0006-1352 1937 Bibliographie der Bibliographien 0301-4614 Bibliographie der Übersetzungen Deutschsprachiger Werke 0006-1409 Bibliographie du Quebec 0006-1441 Bibliographie Fremdsprachiger Germanica 0323-3154 Bibliographie, Documentation, Terminologie 0006-1433 1961 1978 Bibliographische Berichte = 0006-1506 Bibliography of agriculture 0006-1530 1941 1975 Bibliography of Asian Studies 0067-7159 Bibliotheca Anatomica 0067-7833 1961 1988 Bibliotheca Ophthalmologica 0067-8090 1939 1970 Bibliotheque de L'ecole des Chartes : 0373-6237 Biezaca informacja chemiczna. 0239-3131 1976 Bild und Ton : 0006-2383 1948 1992 Biochemical and biophysical research communications 0006-291X 1959 Biochemical journal. 0306-3275 1973 1983 Biochemical journal. 0306-3283 1973 1983 Biochemical pharmacology 0006-2952 1958 Biochimica et biophysica acta : 0006-3002 1947 Biochimie 0300-9084 1971 Biological conservation 0006-3207 1968 Biological Cybernetics 0340-1200 1975 Biological Membrane Abstracts 0300-5763 Biological reviews of the Cambridge Philosophical Society 0006-3231 1935 1997 Biologie et Ecologie Mediterraneene 0397-2836 BIOLOGIE ET GASTRO-ENTÉROLOGIE 0006-3258 1968 1976 Biologie in der Schule 0406-3317 1952 1999 Biologie In Unserer Zeit 0045-205X 1971 Biologija v škole : 0320-9660 1957 1962 Biologische Rundschau 0006-3290 1963 1990 Biologisches Zentralblatt : 0006-3304 1881 1996 Biometrical journal : 0323-3847 1977 Biophysik 0006-3517 1963 1973 Biopolymers 0006-3525 1963 Bioresearch index : 0006-3541 1967 1979 Biuletyn historii sztuki 0006-3967 1954 Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = 0032-3802 1927 Biuletyn statystyczny 0006-4025 1957 Bjulleten' Meždunarodnych Naučnych S'jezdov, Konferencij, Kongresov, Vystavok 0202-5442 Bjulleten' Moskovskogo obščestva ispytatelej prirody. 0027-1403 1922 Bjulleten' moskovskogo obščestva ispytatelej prirody. 0366-1318 1922 Bjulleten' Po Avtorskomu Pravu 0234-3002 1985 Bjulleten' Stroitel'noj Techniki : 0007-7690 1944 Blätter für Deutsche Landesgeschichte. 0006-4408 Blood 0006-4971 1946 Blumea : 0006-5196 1934 Bok og bibliotek : 0006-5811 1934 Boletim de Bibliografia Portuguesa 0006-5897 Boletim de Bibliografia Portuguesa. 0253-3413 1981 Boletim Do Museu Nacional. Rio de Janeiro. 0080-3200 1943 1983 Boletim Do Museu Nacional. 0080-312X 1942 Boletin Da la Real Sociedad Espanola de Historia Natural. 0583-7510 Boletin de Historia Y Antiguedades 0006-6303 Boletin de la Academia Nacional De Ciencias En Cordoba 0325-2051 1874 Boletin Mensual de Estadistica 0010-1370 Bolgarija : 0204-8175 1951 1964 Bollettino della Società entomologica italiana 0373-3491 1869 Bollettino Mensile Di Statistica 0021-3136 Bonner Jahrbücher des Rheinischen Landesmuseums In Bonn 0067-9976 1895 Books abroad : 0006-7431 1927 1976 Books and bookmen 0006-744X 1955 Botanical Gazette : 0006-8071 1876 1991 Botanical Magazine 0006-808X 1887 1992 Botanikai Közlemenyek = 0006-8144 Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte Und Pflanzengeographie 0006-8152 Botanisk Tidsskrift 0006-8187 1866 1981 Brèves nouvelles de France. 0045-2785 1963 1976 Brinkman's Cummulatieve Catalogus Van Boeken 0007-0165 British heart journal : 0007-0769 1939 1995 British Journal of Aesthetics 0007-0904 1960 British Journal of Cancer 0007-0920 1947 British Journal of Clinical Psychology 0144-6657 British Journal Of Diseases Of The Chest 0007-0971 1959 1988 British Journal of Haematology 0007-1048 1955 British Journal of Medical Psychology 0007-1129 1920 2002 British Journal of Ophthalmology 0007-1161 1917 British Journal of Photography : 0007-1196 British Journal of Plastic Surgery 0007-1226 1948 The British journal of radiology 0007-1285 1928 The British Journal of Social and Clinical Psychology 0007-1293 1962 1980 British Journal of Surgery 0007-1323 1913 British Medical Journal 0007-1447 1857 1980 British national bibliography. BAA001 1950 British Year Book of International Law 0068-2691 Buch der Zeit : 0007-2761 1959 1990 Buch Und Bibliothek 0340-0301 Buchgalterskij učet : 0321-0154 1937 Bulgarischer horizont 0205-1559 1967 Bulletin Analytique de Documentation Politique, Economique et Sociale Contemporaine 0007-4071 1946 1998 Bulletin Biologique de la France et de La Belgique 0007-4187 1917 1983 Bulletin critique du livre français : 0007-4209 1945 Bulletin D'etudes Orientales 0253-1623 1931 Bulletin de Correspondance Hellénique 0007-4217 Bulletin de Documentation = 0007-4225 Bulletin de L'academie Nationale De Medecine 0001-4079 Bulletin de L'administration Penitentiaire = 0007-4306 Bulletin de L'association Guillaume Bude : 0004-5527 Bulletin de L'ecole Francaise D'extreme-Orient 0336-1519 1901 Bulletin de l'Institut Pasteur : 0020-2452 1903 1998 Bulletin de l'UNESCO a L'intention des Bibliotheques 0304-2960 1947 1978 Bulletin de la Société botanique de France 0037-8941 1904 1978 Bulletin de la Société chimique de France 0037-8968 1946 1997 Bulletin de la Société de Linguistique de Paris 0037-9069 1871 Bulletin de la Société Francaise de Minéralogie et de Cristallographie 0037-9328 1949 1977 Bulletin de la Societe Neuchateloise des Sciences Naturelles 0366-3469 Bulletin de la Societe Prehistorique De L'ariege : 0245-9523 1948 Bulletin de la Societe Zoologique De France 0037-962X Bulletin de Mineralogie 0180-9210 Bulletin de Statistique 0045-1703 1915 Bulletin des Contributions = 0005-853X Bulletin des Sciences Mathematiques 0007-4497 1885 Bulletin des Societes Chimiques Belges 0037-9646 1945 Bulletin du Museum National D'histoire Naturelle. 0242-4940 Bulletin hispanique 0007-4640 1899 ICAO Bulletin = 0018-8778 1953 1989 Bulletin mathématique de la Société des sciences mathématiques de la République socialiste de Roumanie 0373-2908 1964 1989 Bulletin Mensuel de Statistique 0007-4713 Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 0007-4861 1966 Bulletin of the Institute of Historical Research 0020-2894 1923 1986 Bulletin of research in the humanities 0160-0168 1978 1987 Bulletin of the American Mathematical Society 0002-9904 1894 1978 Bulletin of the American Meteorological Society 0003-0007 1920 Bulletin of the American Physical Society 0003-0503 1925 1991 Bulletin of the Chemical Society of Japan 0009-2673 1926 Bulletin of the Cleveland Museum Of Art 0009-8841 Bulletin of the College Of Science. University Of Baghdad 0304-9531 Bulletin of the International Association Of Universities 0020-6032 1953 Bulletin of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease 1011-789X 1977 Bulletin of the Medical Library Association 0025-7338 Bulletin of the Museum of comparative zoology 0027-4100 Bulletin Signaletique-Bibliographie des Sciences de la Terre. 0300-9289 1984 Bulletin Signaletique-Bibliographie des Sciences de la Terre. 0300-9297 1972 1983 Bulletin Signaletique-Bibliographie des Sciences de la Terre. 0300-9300 1984 Bulletin Signaletique-Bibliographie des Sciences de la Terre. 0300-9319 1984 Bulletin Signaletique - Bibliographie des Sciences de la Terre. 0300-9327 1972 1983 Bulletin Signaletique-Bibliographie des Sciences de la Terre. 0300-9335 1984 Bulletin Signaletique: 0300-9262 1972 1983 Bulletin Signaletique. 0301-0309 Bulletin Signaletique. 0007-5337 1971 1980 Bulletin Signaletique. 0397-7757 1977 1983 Bulletin Signaletique. 0301-3332 Bulletin Signaletique. 0304-1298 Bulletin Signaletique. 0007-5396 Bulletin Signaletique. 0398-9941 Bulletin Signaletique. 0301-0295 Bulletin Signaletique. 0007-5442 Bulletin signaletique. 0007-5450 1969 1983 Bulletin Signaletique. 0007-5477 Bulletin Signaletique. 0301-3464 Bulletin Signaletique. 0240-8546 Bulletin Signaletique. 0181-0030 Bulletin Signaletique. 0007-5531 Bulletin signalétique. 0223-341X 1970 1990 Bulletin Signaletique - Centre national de la recherche scientifique. 0765-1465 1986 1990 Bulletin Signaletique. 0007-5574 1969 1990 Bulletin Signaletique. 0007-5582 1969 1990 Bulletin Signaletique. 0007-5612 1970 1990 Bulletin Signaletique. 0007-5647 Bulletin Signaletique. 0007-5655 Bulletin Signaletique. 0007-5663 1969 1983 Bulletin Signaletique. 0007-568X Bulletin Signaletique. 0301-3499 Bulletin Signaletique. 0007-554X 1970 1990 Bulletin Signaletique. 0007-5590 1969 1990 Bulletin Signaletique - Centre national de la recherche scientifique. 0007-5566 1970 Department of State Bulletin 0041-7610 1939 1989 Bulletins et Memoires de la Societe D'anthropologie De Paris 0037-8984 Bunte Illustrierte 0407-923X 1963 1972 Burda international 0937-356X 1967 Burgenländische Heimatblätter 1018-6107 Business Service Checklist : 0007-7062 Buvar 0007-7356 1960 1989 Bücher aus Ungarn 0451-0364 1959 1990 Revue Generale de Droit International Public 0373-6156 1894 Byzantinische Zeitschrift 0007-7704 CRE Information 0007-9049 1965 1988 Cahiers D'etudes Africaines 0008-0055 1960 Cahiers D'histoire de L'institut Maurice Thorez 0221-5047 Cahiers de Civilisation Medievale 0007-9731 1958 Cahiers de Lexicologie 0007-9871 1959 Cahiers de Tunisie 0008-0012 1953 Cahiers du Communisme : 0008-0136 1944 1999 Cahiers Internationaux de Sociologie 0008-0276 1946 Cahiers roumains d'etudes litteraires 0257-7526 1973 1991 Calendario Del Popolo 0393-3741 1945 Cambridge Review : 0008-2007 Canadian Forest Industries 0318-4277 1964 Canadian Geographical Journal 0315-1824 Canadian journal of chemistry = 0008-4042 1951 Canadian Journal of Mathematics = 0008-414X Canadian journal of physics = 0008-4204 1951 Canadian Journal of Political Science = 0008-4239 Canadian Library Journal 0008-4352 1969 1992 Canadian slavonic papers = 0008-5006 1956 Cancer 0008-543X 1948 Cancer research 0008-5472 1941 Cement 0041-4867 Cenobio : 0008-896X Centaurus : 0008-8994 Central Asiatic Journal : 0008-9192 1955 Cerebrovascular Bibliography : 0090-1407 Challenge : 0577-5132 Chemia Analityczna 0009-2223 1956 Chemical abstracts : 0009-2258 1907 Chemical Geology : 0009-2541 1966 Chemical reviews 0009-2665 1924 Chemical Society reviews 0306-0012 1972 Chemical Substructure Index 0009-269X Chemical titles 0009-2711 1960 2001 Chemie in der Schule 0009-2843 1954 2000 Chemie Kunststoffe Aktuell : 0251-1126 1975 Hospodář : 0018-599X 1891 1931 Chemik 0009-2886 1948 Chemische Berichte : 0009-2940 1947 Chemistry In Britain 0009-3106 1965 2003 Chemotherapy : 0009-3157 1968 Child development : 0009-3939 1928 2001 Chimija geterocikličeskich sojedinenij 0132-6244 1965 Chimija Prirodnych Sojedinenij 0023-1150 1965 Chimija v sel'skom chozjajstve 0023-1185 1963 1987 Chimija v škole 0368-5632 1937 Chimiko-Farmacevtičeskij Žurnal 0023-1134 1967 Chimizacija Sel'skogo Chozjajstva 0235-2516 1988 1992 Chirurgia narzadów ruchu i ortopedia polska = 0009-479X 1928 Chirurgija 0450-2167 Chronika vsemirnoj organizacii zdravoochranenija : 0201-7547 1947 1986 Chronique de l'Unesco 0578-0527 1955 Chronique des Nations Unies 1013-5235 1982 1989 Chronmy przyrode ojczysta 0009-6172 1945 Circulation : 0009-7322 1950 Circulation Research 0009-7330 1953 Civil Service Journal 0009-7985 Classical Quarterly 0009-8388 Classical Review 0009-840X Clinica Chimica Acta 0009-8981 1956 Clinical Chemistry 0009-9147 1955 Clinical pharmacology and therapeutics 0009-9236 1960 Clinical Science and Molecular Medicine 0301-0538 Clinics In Gastroenterology 0300-5089 1986 Cocoa Statistics 0010-0137 College and research libraries news 0099-0086 1967 Colloid and polymer science 0303-402X 1974 Colloquia Germanica 0010-1338 Columbia forum : 0010-1907 1968 1975 Commentarii Mathematici Helvetici 0010-2571 Commentationes biologicae 0069-6579 1922 1977 Commentationes humanarum litterarum 0069-6587 1922 Commentationes Physico-Mathematicae 0069-6609 1922 1990 Comment : 0010-2547 Commerce and Industry 0010-2784 Commerce du Levant 0010-2814 Communications In Mathematical Physics 0010-3616 Communications in theoretical physics 0253-6102 1982 Communications on Physics 0306-9486 1976 Communications / 0588-8018 1961 Comparative Biochemistry and Physiology. 0300-9629 1971 1992 Comparative biochemistry and physiology. 0305-0491 1971 1993 Comptes Rendus des Seances de L'academie Des Inscriptions et Belles-Lettres 0065-0536 1857 Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de L'academie Des Sciences. 0302-8437 1974 Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de L'academie Des Sciences. 0567-6541 1966 1980 Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de L'academie Des Sciences. 0567-655X 1966 Computers and the Humanities 0010-4817 1966 Concilium : 0588-9804 1965 Condor 0010-5422 Construction Review 0010-6917 Containers and Packaging 0090-578X Contemporanul : 1220-9864 1990 Contributions From the Museum of Paleontology Of University Of Michigan 0097-3556 Contributions to Mineralogy and Petrology 0010-7999 1966 Contributions To Plasma Physics 0863-1042 1985 Contributions To Primatology 0301-4231 Convergence : 0010-8146 1968 Coordination Chemistry Reviews 0010-8545 1966 Copper 0097-7829 Copyright Bulletin 0010-8634 1948 1966 Country Life 0045-8856 Courrier = 0538-5482 1950 1985 Critica Marxista = 0011-152X 1963 Croatica chemica acta 0011-1643 1956 Cryobiology 0011-2240 1964 Cryogenics 0011-2275 Cukoripar 0011-2720 1948 Cultura Universitaria 0252-9084 1947 Cultures 0304-078X 1973 Current Abstracts of Chemistry and Index Chemicus. C.a.c. and I.c 0011-3158 1970 1976 Current Awareness In Biological Science 0733-4443 1983 Current Chemical Reactions 0163-6278 Current contents. 0011-3387 1971 1973 Current Contents. 0091-1704 1973 1986 Current contents. 0011-3417 1971 1978 Current Geographical Publications 0011-3514 1938 2003 Current sociology : 0011-3921 1952 Cvetnyje Metally 0041-4891 1930 Cybernetica 0011-4227 1958 Cytobiologie : 0070-2463 Cytogenetics and Cell Genetics 0301-0171 1973 2001 Cytologia = 0011-4545 1929 Czasopismo Stomatologiczne 0011-4553 1948 Czlowiek i swiatopoglad 0137-7957 1968 Časopis za suvremenu povijest 0590-9597 1969 Čelovek I Zakon 0132-0831 Čovjek I Prostor 0011-0728 Dal'nyj vostok 0130-3023 1946 Dance and Dancers 0011-5983 1950 1994 Danish Journal 0011-6084 Dansk Botanisk Arkiv 0011-6211 1913 1981 Dansk Ornithologisk Forenings Tidsskrift 0011-6394 Defektoskopija 0130-3082 Dermatologica 0011-9075 1939 1991 Design : 0011-9245 1949 Deutsch Als Fremdsprache. 0323-3766 Deutsche Medizinische Wochenschrift 0012-0472 1875 Deutsche Musikbibliographie / 0012-0502 1883 1999 Staat und recht 0038-8858 1952 Developmental biology 0012-1606 1959 Diabetologia : 0012-186X 1965 Dialectica : 0012-2017 1947 Dialectics and Humanism 0324-8275 Dialogo : 0012-2084 Differencial'nyje uravnenija 0374-0641 1965 Digestion : 0012-2823 1968 Dijalektika = 0350-1272 1966 Dimensions N.b.s 0093-0458 1973 1981 Diogene 0419-1633 1952 Diogenes : 0392-1921 1952 Diseases of the Nervous System 0012-3714 1940 1977 Documentation Economique : 0012-4648 Documentation sur l'Europe Centrale 0419-537X 1963 Zekujcner 0321-1339 1944 1990 Doklady Akademii Nauk Belorusskoj S.s.r. 0002-354X 1957 1992 Doklady Akademii Nauk Tadžikskoj S.s.r. 0002-3469 Doklady Akademiji nauk Ukrajins'koji SSR. 0201-8454 1979 1990 Doklady Bolgarskoj akademii nauk = 0366-8681 1948 1990 Dokumentation zur Raumentwicklung = 0341-2431 1975 1979 Doškol'noje vospitanije : 0012-561X 1928 Drama : 0012-5946 1946 Le Droit D'auteur : 0012-6365 1888 1994 Droit Polonais Contemporain 0070-7325 1963 2001 Droit Social 0012-6438 Duchovna kultura : 0324-1173 1920 Dydaktyka Szkoly Wyzszej 0420-2384 Dzieje Najnowsze 0419-8824 1969 EDV-Aspekte : 0232-6833 1982 1993 Earth Science Reviews 0012-8252 Earthquake Information Bulletin 0046-0931 1985 East Europe : 0012-8430 Eastern Horizon : 0012-8813 1960 1981 L'Ecole et la nation : 0420-4557 1951 Econometrica : 0012-9682 1933 Economia 0012-9720 Economia E Storia : 0012-9798 Economia Internazionale 0012-981X Economic and Financial Review. Central Bank of Nigeria 0008-9281 Economic Bulletin For Asia and the Pacific 0378-455X Economic Bulletin For Europe 0041-638X 1949 Economic Bulletin For Latin America 0424-2661 Economic Geology and the Bulletin of the Society of Economic Geologists 0361-0128 1930 Economic Indicators 0013-0125 Economic Journal 0013-0133 1891 Economica 0013-0427 1921 Economie et politique : 0424-3218 1954 Edda : 0013-0818 Edesipar 0013-0842 Educacao 0046-1334 Educacion 0256-5102 1971 Education Digest 0013-127X 1935 Educational Research 0013-1881 Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised = 0373-6431 1956 1991 Egypte Contemporaine 0013-239X 1909 Eighteenth-Century Studies 0013-2586 1967 Ekonomičeskije Nauki 0130-9757 1973 1992 Ekonomičeskoje Sotrudnicestvo Stran- clenov S.e.v. 0136-7854 1975 1990 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 0860-6846 1988 Ekonomika I Žizn' 0013-3051 Ekonomska Politika 0013-3248 Ekonomska Revija 0013-3256 1990 Ekonomski Pregled 0424-7558 Ekran 0013-3299 1957 Eksperimental'naja I Kliničeskaja Medicina 0235-9154 1989 Ekspress-Informacija. 0208-2225 Electrical and Electronics Abstracts 0036-8105 1966 Electrochimica acta 0013-4686 1959 Electronics : 0013-5070 1930 1984 Electronics Week 0748-3252 1984 1985 Električeskije stancii : 0013-5372 1930 Električestvo : 0013-5380 1880 Elektrochimija 0424-8570 1965 Elektrotechnika 0013-5860 1963 Elet Es Tudomany 0013-6077 Elle 0013-6298 1945 Elternhaus und Schule : 0421-0670 1952 1990 Employment and Earnings 0013-6840 Encounter 0013-7073 1953 Endeavour 0160-9327 1942 Endocrinology 0013-7227 1917 Endokrynologia Polska 0423-104X 1950 Energetik : 0013-7278 1953 Energy research abstracts 0160-3604 1977 1995 Engineering : 0013-7782 1866 English Studies 0013-838X Entomologica Scandinavica 0013-8711 Entomologische Abhandlungen / 0373-8981 1961 2005 Entomologische Zeitschrift 0013-8843 1887 Entomologisk Tidskrift 0013-886X Entomologist 0013-8878 1864 Environmental and Experimental Botany 0098-8472 1976 Enzyme : 0013-9432 1971 1992 Eos : 0012-7825 1894 Epigraphica 0013-9572 1939 Episodes : 0705-3797 1978 Epistemologie Sociologique 0013-9645 Eranos : 0013-9947 Erasmus : 0013-9955 1947 1979 Ergebnisse der Inneren Medizin Und Kinderheilkunde. New Series = 0071-111X Ergebnisse der Limnologie : 0071-1128 1964 1994 Ernährungsforschung : 0071-1179 1956 2002 Essays In Biochemistry 0071-1365 Estadistica 0014-1135 Estudos de economia 0870-1326 1980 Ethics 0014-1704 1891 Ethnos 0014-1844 1936 Etudes Tsiganes 0014-2247 1955 Euromed : 0014-2425 Europäische Rundschau : 0304-2782 1972 European journal of biochemistry 0014-2956 1967 2005 European Journal of Cell Biology 0171-9335 1979 European journal of clinical investigation 0014-2972 1970 European Journal of Political Research 0304-4130 1973 European Journal of Respiratory Diseases 0106-4339 European neurology 0014-3022 1968 Excerpta Botanica. 0014-4037 Excerpta Botanica. 0014-4045 1959 Excerpta Medica. 0014-4053 1947 Excerpta Medica. 0367-1089 1965 Excerpta Medica. 0927-2771 1992 Excerpta Medica. 0014-4096 1948 Excerpta Medica. 0014-410X 1947 Excerpta Medica. 0014-4118 1947 1971 Excerpta Medica. 0373-6512 1972 Excerpta Medica. 0014-4126 1966 Excerpta Medica. 0014-4134 1947 Excerpta Medica. 0014-4142 1948 Excerpta Medica. 0014-4150 1948 Excerpta Medica. 0014-4169 1947 Excerpta Medica. 0014-4177 1947 Excerpta Medica. 0014-4185 1947 Excerpta Medica. 0014-4193 1966 Excerpta Medica. 0014-4207 1953 Excerpta Medica. 0014-4215 1955 1988 Excerpta Medica. 0014-4223 1966 Excerpta Medica. 0014-4231 1958 Excerpta Medica. 0014-424X 1958 Excerpta Medica. 0014-4258 1961 Excerpta Medica. 0014-4266 1962 Excerpta Medica. 0014-4274 1964 Excerpta Medica. 0014-4282 1966 Excerpta Medica. 0014-4290 1967 Excerpta Medica. 0014-4304 1967 Excerpta Medica. 0014-4312 1967 Excerpta Medica. 0014-4320 1969 Excerpta Medica. 0300-5372 1973 1991 Excerpta Medica. 0014-4355 1965 Excerpta Medica. 0014-4363 1969 Excerpta Medica. 0014-4371 1969 Excerpta Medica. 0014-438X 1970 Excerpta Medica. 0014-4398 1971 Excerpta medica. 0300-5321 1971 1986 Excerpta Medica. 0304-4041 1972 1987 Excerpta medica. 0300-5194 1971 Excerpta Medica. 0304-4084 1971 Excerpta Medica. 0031-3580 1971 Excerpta Medica. 0031-0743 1971 Experientia : 0014-4754 1945 1996 Experimental Cell Research 0014-4827 1950 Extension Service Review 0014-5408 Ez a Divat 0230-1202 1955 FAO Aquaculture Bulletin 0014-5599 FAO Documentation - Current Bibliography = 0304-582X 1967 FAO Library List of Recent Accessions 0532-0291 FAO trade yearbook 0071-7126 1976 1986 FEBS Letters / 0014-5793 1968 FF communications : 0014-5815 1910 Fachschule 0014-6390 Farbe und Lack 0014-7699 1911 Farmaceutski Glasnik 0014-8202 1945 Farmacevtski Vestnik 0014-8229 1950 Farmacija 0428-0296 1951 Farmer Cooperatives 0364-0736 1976 1995 Federal probation : 0014-9128 1937 Federal Reserve Bulletin 0014-9209 1915 Feingerätetechnik : 0014-9683 1952 1991 Feldšer i akušerka 0014-9772 1940 1992 Fertigungstechnik und Betrieb : 0015-024X 1959 1992 Field : 0015-0649 Filateliai Szemle 0133-168X Film 0137-463X 1973 Film, Szinhaz, Muzsika 0015-1416 Filmska kultura : 0015-170x 1957 1990 Filologiai Közlöny 0015-1785 Finanzarchiv 0015-2218 Finska Läkaresällskapet Handlingar 0015-2501 Fishery Bulletin 0090-0656 1941 Fizičeskaja Kul'tura V Škole 0130-5581 Fizika Gorenija I Vzryva 0430-6228 1965 Fizika metallov i metallovedenije 0015-3230 1955 Fizika Tverdogo Tela 0367-3294 1959 Fizika v škole : 0130-5522 1937 Fizikai Szemle 0015-3257 Fiziko-techničeskije problemy razrabotki poleznych iskopajemych 0015-3273 1965 Fogorvosi Szemle = 0015-5314 1908 Folia Histochemica et Cytochemica 0015-5586 1963 1983 Folia Oeconomica Cracoviensia 0071-674X Folia Primatologic A : 0015-5713 Folklore brabançon 0015-590X 1921 1994 Fontane-Blätter 0015-6175 1965 Foreign Agriculture 0015-7163 1937 1988 Foreign Trade Statistics of Africa. 0071-7398 1962 Forest Products Review 0164-095X Form : 0015-766X 1932 Form Und Zweck : 0429-1050 Forschungen Zur Volks- und Landeskunde 0015-7902 Fortschritte der Kieferothopädie 0015-816X 1952 1995 Fortschritte der Medizin : 0015-8178 1883 1999 Fortschritte der Zoologie : 0071-7991 Fortune 0015-8259 1930 Foto : 0324-8453 1975 Foto 0427-0576 1954 1996 Foto Och Filmteknik 0015-8739 Földrajzi értesítö 0015-5403 1952 Földrajzi közlemenyek 0015-5411 1873 Földtani Közlöny 0015-542X Le français moderne : 0015-9409 1933 France nouvelle : 0246-9359 1945 1980 Frankfurter Hefte : 0015-9999 Freie Welt : 0427-5217 1954 1991 Fremdsprachen 0016-0970 Fresenius' Zeitschrift für Analytische Chemie 0016-1152 1947 1989 Friheten 0805-4975 Frontiers of Gastrointestinal Research 0302-0665 1975 Ful-Orr-Gegegyogyaszat 0016-237X 1955 Funkcialaj Ekvacioj. 0532-8721 Futures : 0016-3287 1968 Futuribili : 0016-3309 Futuribles : 0337-307X 1975 Futurist : 0016-3317 1967 Fysisk Tidsskrift 0016-3392 Gann : 0016-450X 1907 1984 Ganztätige Bildung und Erziehung 0323-3677 1963 1990 Gartenbauwissenschaft = 0016-478X 1928 2002 Gastro-Enterologie Clinique et Biologique 0399-8320 Gastroenterology 0016-5085 1943 Gastroenterology Abstracts and Citations 0016-5093 Gazeta Obserwatora I.m.g.w. = 0208-4325 General Information Programme : 0379-2218 1978 General linguistics : 0016-6553 1955 Geo abstracts. 0305-1897 1972 1985 Geo abstracts. 0305-1900 1974 1985 Geo Abstracts. 0305-1919 Geo abstracts. 0305-1927 1974 1985 Geo abstracts. 0305-1935 1972 1985 Geo abstracts. 0305-1943 1972 1985 Geochimica et Cosmochimica Acta 0016-7037 1950 Geodezija I Kartografija 0016-7126 1956 Geoforum : 0016-7185 Geografia 0100-7912 1976 Geografija v Škole : 0016-7207 1934 Geografski Obzornik = 0016-7274 Geografski vestnik : 0350-3895 1925 Geographische Berichte 0016-7452 Geographische Rundschau 0016-7460 1949 Geographische Zeitschrift = 0016-7479 1895 Geological Journal 0072-1050 Geological newsletter 0047-1267 1963 1978 Geologija Rudnych Mestoroždenij 0016-7770 1959 1993 Geologische Rundschau 0016-7835 1910 1999 Geološki vjesnik : 0016-7924 1947 1991 Geomagnetizm i Aeronomija 0016-7940 1961 Gep 0016-8572 Germanic Review : 0016-8890 1926 Gidroliznaja i lesochimičeskaja promyšlennost' : 0016-9706 1948 Gidrotechničeskoje Stroitel'stvo 0016-9714 1930 Gigijena i sanitarija 0016-9900 1936 Gigijena truda i professional'nyje zabolevanija 0016-9919 1957 1992 Ginekologia Polska 0017-0011 1922 Giornale Degli Economisti E Annali Di Economia 0017-0097 Glasnik Zemaljskog Muzeja Bosne I Hercegovine u Sarajevu. 0581-7501 1954 Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu = 0581-751X 1954 Glossa : 0017-1271 1967 Glotta : 0017-1298 1907 Glottodidactica 0072-4769 Gnomon : 0017-1417 1925 Good Housekeeping 0017-2081 Gorodskoje chozjajstvo Moskvy 0367-4959 1945 Gospodarka Materialowa : 0017-2405 1949 1993 Gospodarka Wodna 0017-2448 1935 Gospodarka, administracja panstwowa 0860-3081 1986 1990 Government Reports Announcements and Index 0097-9007 Göttingische Gelehrte Anzeigen : 0017-1549 Graphik : 0341-1745 1948 1982 Grondboor en hamer 0017-4505 1955 Grudnaja Chirurgija 0017-4866 1959 1989 Grundlagenstudien aus Kybernetik Und Geisteswissenschaft 0017-4939 1971 1981 Guardian Weekly 0958-9996 1968 Guerres mondiales et conflits contemporains : 0984-2292 1987 Gulden Passer : 0777-5067 Guter Rat 0017-582X Gut : 0017-5749 1960 Half-yearly bulletin of electric energy statistics for Europe 0374-8065 1956 Handarbeit 0017-7156 Handel Wewnetrzny 0438-5403 Handelsblatt : 0017-7296 1946 Harvard business review 0017-8012 1922 Harvard Theological Review 0017-8160 1908 Das Haus 0945-6236 1949 Hauswirtschaft Und Wissenschaft 0017-8454 Heilberufe : 0017-9604 1949 Heimatliche Weiten 0207-6985 Helgolander Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen 0017-9957 1937 1979 Helvetica chimica acta 0018-019X 1918 Helvetica Paediatrica Acta 0018-022X 1945 1988 Hercynia : 0018-0637 1937 Hereditas : 0018-0661 1920 2004 Heredity : 0018-067X 1947 Hermes : 0018-0777 1866 Heures claires des femmes françaises 0983-2785 1945 1985 Hi-Fi Stereophonie 0018-1382 1963 1983 Hidrobiologija 0073-2087 1958 Higher Education and Research In the Netherlands 0018-1587 Hilgardia : 0073-2230 1925 Hippokrates : 0018-2001 1928 1978 Hispanic review 0018-2176 1933 Histochemical Journal 0018-2214 1968 Historical Research For Higher Degrees In the United Kingdom. 0268-6716 1986 Historijski Zbornik 0351-2193 1948 Historisk Tidskrift 0345-469X 1881 Holz-Kurier : 0018-3784 1952 Homes and Gardens 0018-4233 Homme et la Societe : 0018-4306 Hommes et Techniques 0018-4381 1945 1975 Homo : 0018-442X Hoppe-Seyler's Zeitschrift für Physiologische Chemie 0018-4888 1895 1984 Horizont 0046-791X Hormone Research : 0301-0163 Horyzonty Techniki 0137-8813 Hosiery and underwear 0018-5396 1961 Hudson Review 0018-702X Human Biology : 0018-7143 1929 Human Development : 0018-716X 1965 Human factors : 0018-7208 1958 Human Relations : 0018-7267 1947 Humangenetik 0018-7348 1964 1975 Humanitas : 0018-7445 1961 1993 L' Humanite Dimanche 0441-4241 1948 1980 Humanizacja Pracy 0137-3013 Hungarian book review 0324-3451 1971 1990 Hungarian Library and Information Science Abstracts 0046-8304 Hungarian Technical Abstracts = 0018-7771 1949 1984 ICOM News = 0018-8999 1948 IEEE Transactions on Biomedical Engineering 0018-9294 1964 IFAP News = 0018-9650 1952 1980 IFLA Journal 0340-0352 IPPF Cooperative Information Service 0309-6904 Ibero-amerikanisches archiv 0340-3068 1924 Ideal Home 0019-1361 1919 1997 Ideologia i polityka 0137-7094 1970 Idöjaras = 0324-6329 1905 Ikonomičeska Misal 0013-2993 Immunologija 0206-4952 Impact of Science on Society 0019-2872 1950 Incorporated Linguist 0019-3534 Index Medicus 0019-3879 1960 2004 India Quarterly 0251-3048 1943 Indian and Foreign Review 0019-4379 1963 1988 Indian Economic Journal 0019-4662 Indian Philosophical Quarterly 0376-415X Indiana University Mathematics Journal 0022-2518 1970 Indogermanische Forschungen : 0019-7262 1891 Industrial Management and Data Systems 0263-5577 1980 Industrialization and Productivity 0073-7690 1958 Informacionen bjuletin za bibliografski spravki i kartoteki 0861-5705 1959 Information Processing Letters : 0020-0190 1971 Informationen Zur Raumentwicklung 0303-2493 1974 Inorganic Chemistry 0020-1669 1962 Inostrannyje jazyki v škole 0130-6073 1948 Intercultural Studies Information Service 0092-1866 Interlending Review : 0140-2773 Internal revenue bulletin 0020-5761 1926 International Abstracts of Biological Sciences : 0020-5818 International Archives of Allergy and Applied Immunology 0020-5915 1991 Annual Report / 0085-2023 International Biodeterioration Bulletin 0020-6164 1965 1983 International journal 0020-7020 1946 International Journal For Radiation Physics and Chemistry 0020-7055 International Journal of Applied Radiation and Isotopes 0020-708X 1956 1986 International Journal of Cancer 0020-7136 1966 International journal of clinical pharmacology and b iopharmacy 0340-0026 1975 1979 International journal of clinical pharmacology, therapy and toxicology 0174-4879 1980 1993 International Journal of Computer and Information Sciences 0091-7036 International Journal of Computer Mathematics 0020-7160 International Journal of Electronics : 0020-7217 1965 International Journal of Peptide and Protein Research 0367-8377 1972 1996 International Journal of Psycholinguistics 0165-4055 International Journal of Quantum Chemistry 0020-7608 International Journal of Radiation Applications and Instrumentation. 0883-2889 1986 1992 International journal of radiation biology and related studies in physics, chemistry and medicine 0020-7616 1959 1988 International Journal of Slavic Linguistics and Poetics 0538-8228 1959 International journal of systems science 0020-7721 1970 International migration 0020-7985 1963 International Organization 0020-8183 1947 International P.e.n. Bulletin of Selected Books 0020-9198 International Peace Research Newsletter 0020-8213 1964 1987 International Perspectives = 0381-4874 1972 1991 International Philosophical Quarterly : 0019-0365 1961 International review of cytology 0074-7696 1952 International Review of Mission 0020-8582 1912 International social science journal = 0020-8701 1959 International statistical review = 0306-7734 1972 Yearbook of international trade statistics = 0084-3822 1951 1982 Internationale politik : 0535-4129 1950 1991 Internationale Zeitschrift für Vitamin- und Ernährungsforschung = 0300-9831 1971 Interpersonal Development 0047-1283 Inwestycje i budownictwo 0578-5871 1951 1990 Irodalomtörtenet 0324-4970 1949 Irodalomtörteneti Közlemenyek = 0021-1486 Der Islam : 0021-1818 1910 Isotopenpraxis 0021-1915 1965 1994 Israel journal of botany 0021-213X 1963 1992 Israel journal of chemistry 0021-2148 1963 Israel journal of earth-sciences 0021-2164 1963 Israel journal of mathematics 0021-2172 1963 Israel journal of zoology 0021-2210 1963 Israel Law Review 0021-2237 Istanbuler mitteilungen 0341-9142 1933 Istorijski glasnik 0021-2644 1948 Istorijski zapisi 0021-2652 Iura : 0021-3241 1950 Izgradnja 0350-5421 Izmeritel'naja technika 0368-1025 1940 Izvestija Akademii Nauk Armjanskoj S.s.r. 0002-3043 1991 Izvestija Akademii Nauk Armjanskoj S.s.r. 0515-961X Izvestija Akademii Nauk Armjanskoj S.s.r. 0002-3035 Izvestija Akademii Nauk Azerbajdžanskoj Respubliki. 0002-3124 Izvestija Akademii Nauk Azerbajdžanskoj S.s.r. = 0002-3108 1964 Izvestija Akademii Nauk Azerbajdžanskoj S.s.r. 0132-6112 1964 Izvestija Akademii Nauk Azerbajdžanskoj S.s.r. 0321-1606 Izvestija Akademii nauk Azerbajdžanskoj SSR = 0321-1630 1966 Izvestija Akademii nauk Azerbajdžanskoj S.s.r. = 0321-1614 1966 Izvestija Akademii Nauk Kazachskoj SSR 0002-3205 1947 1992 Izvestija Akademii Nauk Kazachskoj S.s.r. = 0002-3175 1940 1991 Izvestija Akademii Nauk Kazachskoj SSR. 0132-6163 1963 1991 Izvestija Akademii Nauk Latvijskoj S.s.r. = 0321-1673 Izvestija Akademii nauk Moldavskoj S.s.r. = 0321-169X 1951 1990 Izvestija Akademii nauk Moldavskoj S.s.r. 0321-1681 1953 1989 Izvestija Akademii nauk SSSR. 0002-3515 1965 1991 Izvestija Akademii nauk SSSR. 0002-3337 1965 1991 Izvestija Akademii Nauk SSSR. 0002-337X 1965 1991 Izvestija Akademii Nauk SSSR. 0572-3299 1969 1991 Izvestija Akademii nauk SSSR. 0002-3329 1936 1992 Izvestija Akademii Nauk SSSR. 0002-3353 1936 1991 Izvestija Akademii Nauk SSSR. 0321-172X Izvestija Akademii Nauk SSSR. 0367-6765 1936 1991 Izvestija Akademii Nauk SSSR. 0373-2444 1951 1991 Izvestija Akademii Nauk SSSR. 0321-1703 1936 1991 Izvestija Akademii Nauk SSSR. 0373-2436 1937 1992 Izvestija Akademii Nauk SSSR. 0568-5281 1966 1991 Izvestija Akademii nauk SSSR. 0002-3388 1963 1991 Izvestija Akademii Nauk Tadžikskoj S.s.r. = 0235-0041 Izvestija Akademii Nauk Turkmenskoj SSR 0321-1746 1960 1991 Izvestija Akademii Nauk Turkmenskoj S.s.r. = 0002-3507 Izvestija Akademii Nauk Turkmenskoj S.s.r. 0205-9932 Izvestija Akademii Nauk Uzbekskoj S.s.r. = 0131-8012 Izvestija Akademii Nauk Uzbekskoj S.s.r. = 0516-2629 Izvestija na Balgarskoto istoričesko družestvo 0081-1122 1905 Izvestija na Instituta za balgarski jezik 0323-9934 1952 Izvestija Sibirskogo otdelenija Akademii nauk SSSR. 0002-3426 1963 1990 Izvestija Sibirskogo otdelenija Akademii nauk SSSR. 0130-1748 1963 1983 Izvestija Timirjazevskoj Sel'skochozjajstvennoj Akademii = 0021-342X 1952 Izvestija Vsesojuznogo Geografičeskogo Obščestva 0373-353X 1940 1991 Izvestija Vysšich Učebnych Zavedenij. 0302-2552 1958 Izvestija vysšich učebnych zavedenij. 0579-2983 1958 1992 Izvestija vysšich učebnych zavedenij. 0021-3411 1957 Izvestija vysšich učebnych zavedenij. 0021-3446 1957 Izvestija vysšich učebnych zavedenij. 0021-3462 1958 JGR. Journal of Geophysical Research. 0196-6936 1978 Journal of Geophysical Research BAA001 1978 Jaarbericht Van Het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap "Ex Oriente Lux" 0075-2118 1933 Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 0165-0769 Jadernaja Fizika = 0044-0027 1965 Jahrbuch der Akademie Der Wissenschaften In Göttingen 0373-9767 Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt 0016-7800 1922 Jahrbuch des Vereins für Niederdeutsche Sprachforschung 0083-5617 Jahrbuch für Antike und Christentum 0075-2541 1958 Jahrbuch für Morphologie und Mikroskopische Anatomie. 0016-5840 1924 1990 Jahrbuch für Morphologie Und Mikroskopische Anatomie. 0044-3107 1924 1990 Jahrbuch für Regionalgeschichte 0085-2341 1965 Jahrbuch für Sozialwissenschaft : 0075-2770 1950 1994 Jahrbuch für Volksliedforschung 0075-2789 1928 2000 Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 0075-2800 1960 Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde 0368-1254 1864 Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = 0021-4027 1863 Jahresbericht der Deutschen Mathematikervereinigung 0012-0456 Jahresberichte für deutsche Geschichte. 0075-286X 1952 Jahresschrift für Mitteldeutsche Vorgeschichte 0075-2932 1940 Jahresverzeichnis der Schweizerischen Hochschulschriften = 0374-0498 Japan Illustrated 0021-4418 1963 Japan Quarterly 0021-4590 1954 Japanese Journal of Applied Physics 0021-4922 1962 1981 Jazz Forum : 0021-5635 1967 1992 Jazz Journal 0021-5651 Jednota 0021-5791 1946 Jenaer Rundschau 0368-203X 1956 1991 Jeune Afrique 0021-6089 1961 2000 Jezyki Obce W Szkole 0446-7965 Job Safety and Health 0090-4589 Jogtudomanyi Közlöny 0021-7166 1946 Journal and Proceedings of the Royal Society of New South Wales 0035-9173 1876 Journal asiatique : 0021-762X 1822 Journal d'urologie et de néphrologie 0021-8200 1961 1979 Journal de chimie physique 0021-7689 1903 2003 Journal de Chirurgie 0021-7697 1908 Journal de Mathematiques Elementaires 0047-2158 1877 Journal de mathématiques pures et appliquées 0021-7824 1836 Journal de mecanique 0021-7832 1962 1981 Journal De Physiologie 0021-7948 1947 1991 Journal de Psychologie Normale et Pathologique 0021-7956 1904 Journal de radiologie, d'électrologie et de médecine nucléaire 0368-3966 1957 1978 Journal des Savants 0021-8103 Journal du Droit International 0021-8170 1915 Journal für die Reine Und Angewandte Mathematik 0075-4102 1826 Journal für Hirnforschung : 0021-8359 1954 1999 Journal für Ornithologie 0021-8375 1853 Journal of Accounting Research 0021-8456 Journal of Air Law and Commerce 0021-8642 1939 Journal of American history 0021-8723 1964 Journal of Anatomy 0021-8782 1916 Journal of Applied Chemistry and Biotechnology 0375-9210 1971 1978 Journal of applied crystallography 0021-8898 1968 Journal of Applied Physiology: Respiratory, Environmental and Exercise Physiology 0161-7567 1977 1984 Journal of Asian History 0021-910X Journal of Atmospheric and Terrestrial Physics 0021-9169 1950 1996 Journal of Biochemistry 0021-924X 1922 Journal of Biological Rhythms 0748-7304 Journal Of Cancer Research And Clinical Oncology : 0171-5216 1979 Journal of Carbohydrates-Nucleosides-Nucleotides : 0094-0585 1974 1981 Journal of cell biology 0021-9525 1962 Journal of cell science 0021-9533 1966 Journal of cellular physiology 0021-9541 1966 Journal of Chemical Education 0021-9584 1924 Journal of Chemical Research. 0308-2342 Journal of Chemical Technology and Biotechnology. 0264-3413 1983 1985 Journal of clinical investigation 0021-9738 1924 Journal of Colloid and Interface Science 0021-9797 1966 Journal of Commonwealth Literature 0021-9894 Journal of Comparative and Physiological Psychology 0021-9940 1947 1982 Journal of Comparative Physiology 0302-9824 1972 1983 Journal of Comparative Physiology. 0340-7594 1974 Journal of Comparative Physiology. 0174-1578 1974 Journal of Development Planning 0085-2392 Journal of economic entomology : 0022-0493 1908 Journal of economic history 0022-0507 1941 Journal of electroanalytical chemistry and interfacial electrochemistry 0022-0728 1967 1992 Journal of endocrinology 0022-0795 1939 Journal of Ethiopian studies 0304-2243 1963 Journal of Experimental Medicine 0022-1007 1896 Journal of Experimental Psychology. 0097-7403 1975 Journal of experimental psychology. 0096-3445 1975 Journal of experimental psychology. 0096-1523 1975 Journal of experimental zoology 0022-104X 1904 2002 Journal of fluid mechanics 0022-1120 1956 Journal of general microbiology 0022-1287 1947 1993 Journal of General Physiology 0022-1295 1918 Journal of Geophysical Research 0148-0227 Journal of Geophysical Research. BAA001 1949 Journal of Geophysics = 0340-062X Journal of heredity 0022-1503 1914 Journal of heterocyclic chemistry : 0022-152X 1964 Journal of Higher Education 0022-1546 Journal of Hispanic Philology 0147-5460 Journal of histochemistry and cytochemistry 0022-1554 1953 Journal of Hygiene 0022-1724 1901 1986 Journal of immunology 0022-1767 1950 Journal of Infectious Diseases 0022-1899 1904 Journal of Information Processing and Cybernetics : 0863-0593 1987 Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry 0022-1902 1955 1981 Journal of International Economics 0022-1996 Journal of Invertebrate Pathology : 0022-2011 1957 Journal of Juristic Papyrology = 0075-4277 1946 Journal of laboratory and clinical medicine 0022-2143 1915 Journal of Laryngology and Otology 0022-2151 1921 Journal of librarianship 0022-2232 1969 1990 Journal of library automation 0022-2240 1968 1991 Journal of Macromolecular Science. 0022-233X 1967 1991 Journal of Macromolecular Science = 0022-2348 1967 Journal of Macromolecular Science. 0022-2356 1967 1982 Journal of Marine Research 0022-2402 1937 Journal of mathematical analysis and applications 0022-247X 1960 Journal Of Medical Genetics 0022-2593 1964 Journal of Membrane Biology 0022-2631 1969 Journal Of Molecular And Cellular Cardiology 0022-2828 1970 Journal of molecular biology 0022-2836 1959 Journal of Molecular Spectroscopy 0022-2852 1957 Journal of Morphology 0362-2525 Journal of Near Eastern Studies 0022-2968 1942 Journal of Negro History 0022-2992 1916 Journal of Nervous and Mental Disease : 0022-3018 1876 Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 0022-3050 1944 Journal of Neuropathology and Experimental Neurology 0022-3069 1949 Journal of Neurophysiology 0022-3077 1938 The Journal of nutrition 0022-3166 1928 Journal of Paleontology 0022-3360 1927 Journal of Parasitology 0022-3395 1914 Journal of peace research 0022-3433 1964 Journal of pediatrics : 0022-3476 1932 Journal of Petrology 0022-3530 1960 Journal of pharmacokinetics and biopharmaceutics 0090-466X 1973 1999 Journal of pharmacology and experimental therapeutics 0022-3565 1909 Journal of pharmacy and pharmacology 0022-3573 1949 Journal of physics. 0305-4470 1975 Journal of Physics. 0022-3700 1969 1987 Journal of Physics. 0022-3727 1970 Journal of physics. 0022-3735 1970 1989 Journal of Polymer Science. 0360-6376 1972 1986 Journal of Polymer Science. 0360-6384 1972 1986 Journal of polymer science. 0098-1273 1972 1986 Journal of polymer science. 0360-8905 1973 1994 Journal of Polymer Science. 0449-2978 1966 1972 Journal of Polymer Science. 0449-2986 1963 1972 Journal of polymer science. 0376-0383 1970 Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 0022-4073 1961 Journal of Religion 0022-4189 1921 Journal of reproduction and fertility : 0022-4251 1960 2000 Journal of research of the National Bureau of Standards. 0022-4340 1959 1967 Journal of Research Of the U.S. Geological Survey 0091-374X 1973 1978 Journal of Research Of the US. National Bureau Of Standards 0160-1741 1977 1988 Journal of Science Of the Hiroshima University = 0368-4113 Journal of Science of the Hiroshima University = 0075-4366 1930 Journal of Sedimentary Petrology 0022-4472 1931 1993 Journal of Solution Chemistry 0095-9782 Journal of surgical research : 0022-4804 1961 Journal of the Acoustical Society of America 0001-4966 1929 Journal of the Alabama Academy Of Science 0002-4112 Journal of American Concrete Institute 0002-8061 1913 1986 Journal of the American Dental Association 0002-8177 1939 Journal of the American Oriental Society 0003-0279 1843 Journal of the American Statistical Association 0162-1459 1922 Journal of the British Astronomical Association 0007-0297 1890 Journal of the British Interplanetary Society 0007-084X 1934 Journal of the Chemical Society = 0022-4936 1972 1995 Journal of the Chemical Society. 0300-9599 1972 1989 Journal of the Chemical Society. 0300-9238 1972 1989 Journal of the Chemical Society. 0300-922X 1972 1999 Journal of the Electrochemical Society 0013-4651 1948 Journal of the Faculty Of Science, University Of Tokyo = 0368-2250 Journal of the Faculty Of Science, University Of Tokyo = 0368-2196 Journal of the Faculty Of Science, University Of Tokyo = 0368-220X Journal of the Faculty Of Science,the University Of Tokyo = 0040-8980 1993 Journal of the Franklin Institute 0016-0032 1828 Journal of the Geological Society 0016-7649 1971 Journal of the History Of Medicine and Allied Sciences 0022-5045 Journal of the London Mathematical Society 0024-6107 1926 Journal of the Mathematical Society Of Japan 0025-5645 Journal of the mechanics and physics of solids 0022-5096 1952 Journal of the Optical Society of America 0030-3941 1930 1983 Journal of the Physical Society of Japan = 0031-9015 1946 Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland 0035-869X 1834 1990 Journal of the Royal Society Of Western Australia 0035-922X Journal of the Royal Statistical Society. 0035-9238 1948 1987 Journal of the Royal Statistical Society. 0035-9246 1948 1997 Journal of the Scientific Laboratories. Denison University 0022-5150 Journal of the Society of Dyers and Colourists 0037-9859 1884 2000 Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 0075-4390 1939 Journal of the Washington Academy Of Sciences 0043-0439 Journal of theoretical biology 0022-5193 1961 Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 0022-5223 1959 Journal of Ultrastructure Research 0022-5320 1957 1985 Journal of Urology 0022-5347 1917 Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior 0022-5371 1962 1984 Journal Officiel des Communautes Europeennes 0022-5479 Journals of gerontology 0022-1422 1946 1994 Jugend Und Technik 0022-5878 Jugoslavskije Novosti 0351-210X Junge Generation 0022-6297 1947 Junyj Naturalist 0205-5767 Juristenzeitung 0022-6882 1951 Juristische Rundschau 0022-6920 Justus Liebigs Annalen der Chemie 0075-4617 1840 1978 Kardiologia Polska = 0022-9032 Kartofel' i ovošči : 0022-9148 1960 Kaučuk i rezina 0022-9466 1937 Keesing's Contemporary Archives : 0022-9679 1931 1986 Kepes Sport 0450-1284 Key To Economic Science : 0165-4748 Kidney Disease and Nephrology Index 0363-2369 Der Kinderarzt 1890 1920 Kinetika i kataliz 0453-8811 1960 Kinoizkustvo 0323-9993 1946 1990 Kliničeskaja Medicina = 0023-2149 1920 Klinika Oczna = 0023-2157 1923 Klinische Pädiatrie : 0300-8630 Klinische Wochenschrift : 0023-2173 1922 1991 Klub I Chudožestvennaja Samodejatel'nost' 0235-5043 1964 Knižnaja Torgovlja : 0320-1244 Književne novine 0023-2416 Književnost i jezik 0454-0689 Koks i chimija 0023-2815 1931 Die Kommenden : 0023-3005 1946 1990 Kommunist Ukrainy 0023-3110 Kommunisti : 0450-7177 Historisk-Filosofiske Meddelelser 0106-0481 1957 Konsthistorisk Tidskrift 0023-3609 1932 Kontynenty 0023-3765 1964 Kooperation 0023-3811 1967 1990 Kosmičeskaja Biologija I Aviakosmičeskaja Medicina 0321-5040 1991 Kosmičeskije Issledovanija 0023-4206 1963 Kozlekedesi Közlöny 0438-2323 Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 0023-2653 1955 Könyvtari Figyelö = 0023-3773 1958 Körpererziehung : 0323-4916 1955 2000 Közgazdasági szemle 0023-4346 Közneveles 0133-0969 Kraftfahrzeugtechnik : 0023-4419 1951 1999 Kratkije soobščenija / 0130-2620 1939 Kriminalistik : 0023-4699 1949 Kriminalsoziologische Bibliographie 0255-3678 Letopis' pečati Moldavskoj S.s.r. = 0201-6761 1973 Kronika : 0023-4923 1953 Ksiegarz 0137-4060 1957 Kul'tura I Iskusstvo V SSSR. 0233-8483 Kul'tura I Iskusstvo V SSSR. 0234-6516 Kul'tura I Iskusstvo Za Rubežom. 0233-8505 Kul'tura I Iskusstvo Za Rubežom. 0208-225X Kul'tura I Iskusstvo Za Rubežom. 0208-2284 Kul'turno Prosvetitel'naja Rabota 0130-2833 Kultura i Społeczeństwo 0023-5172 1957 Kunst Und Literatur : 0023-544X Kunststoffe : 0023-5563 1911 Kur'jer Junesko 0304-3150 1957 Kurbiskern : 0023-5016 1965 1987 Kurukshetra : 0023-5660 1952 Kvant 0130-2221 1970 Kwartalnik Architektury I Urbanistyki 0023-5865 Kwartalnik Geologiczny 0023-5873 1957 1999 Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 0137-2998 Kwartalnik historii ruchu zawodowego 0454-7330 1967 1988 Kwartalnik Opolski 0023-592X 1955 Kyrkohistorisk årsskrift 0085-2619 1900 Laboratornoje Delo 0023-6748 1955 1991 Labour monthly 0023-6985 1921 1981 Labour Research 0023-7000 1930 Lada 0204-8426 Lait : 0023-7302 1921 Land economics : 0023-7639 1948 Landschaftsarchitektur 0323-3162 1972 2002 Langages 0458-726X 1966 Language in society 0047-4045 1972 Language teaching and linguistics Abstracts 0306-6304 1975 1981 Les Langues modernes 0023-8376 1907 Laryngoscope : 0023-852X 1896 Las Polski 0023-8538 Latomus : 0023-8856 Latvijas P.s.r. Preses Hronica 0130-9226 1957 1990 Law Quarterly Review 0023-933X 1885 Lectures Pour Tous 0982-166X Leningradskaja Panorama 0233-7010 Leopoldina : 0323-4444 1859 1992 Lesnoje chozjajstvo 0024-1113 Letapis Druku B.S.S.R. = 0130-9218 1924 1991 Letopis' Pečati Uzbekskoj S.s.r. = 0236-428X 1928 Letopis' statej i recenzij = 0135-2474 1952 Lettere Al Nuovo Cimento 0375-930X Lettres Botaniques 0181-1797 Les Lettres romanes 0024-1415 1947 Lettres Sovietiques 0202-1862 Leveltari Közlemenyek = 0024-1512 Library Journal = 0385-4000 1907 Liebigs Annalen der Chemie : 0170-2041 1979 1994 Life 0024-3019 1934 Liječnički Vjesnik 0024-3477 Lik 0324-0444 Limnologica : 0075-9511 1956 Lingua e Stile 0024-385X 1966 Linguistik und Didaktik 0047-472X 1970 1982 Linguistische Berichte 0024-3930 1969 Listener 0024-4392 1967 1991 Litejnoje proizvodstvo 0024-449X Literatura Ludowa 0024-4708 1957 Literature, music, fine arts 0024-4775 1968 Literaturen Front 0205-1028 Litologija I Poleznyje Iskopajemyje = 0024-497X 1963 Litopys Hazentych Statej 0130-917X Litopys Žurnalnych Statej 0130-9188 Livre Slovene 0459-6242 Livrustkammaren = 0024-5372 1937 Ljetopis Jugoslavenske Akademije Znanosti I Umjetnosti 0373-9902 L'udové zvesti = 0837-1326 1942 1991 MEN Economic Weekly / 0024-8118 1964 MMW. Münchener Medizinische Wochenschrift 0341-3098 1974 1999 Magazin istoric 0541-881X 1967 Magnitnaja Gidrodinamika 0025-0015 Magyar Belorvosi Archivum = 0133-5464 1947 Magyar Filozofiai Szemle 0025-0090 Magyar fizikai folyóirat 0025-0104 Magyar grafika 0479-480X 1957 Magyar Jog : 0025-0147 1976 Magyar Kemiai Folyoirat = 0025-0155 1895 1996 Magyar közlöny 0076-2407 1945 Magyar Nyelvör 0025-0236 1872 Magyar Radiologia 0025-0287 1950 Magyar Textiltechnika 0025-0309 1947 2005 Magyar Tudomany 0025-0325 Die Makromolekulare Chemie 0025-116X 1947 1993 Maltechnik-Restauro 0342-3719 1972 1987 Management Review 0025-1895 1926 2000 Mankind Quarterly 0025-2344 1960 Manuscripts 0025-262X Marche Romane 0542-6669 Mariners Weather Log : 0025-3367 Marques Internationales 0025-3936 1882 Marxism Today 0025-4118 1957 1992 Marxistisk Forum 0047-6072 Matematičeskije Zametki 0025-567X 1967 Matematički Vesnik 0025-5165 Matematika v škole 0130-9358 1937 Materialangebot 0323-5440 1966 1990 Materials science and technology : 0267-0836 1985 Mathematical biosciences 0025-5564 1967 Mathematical Gazette 0025-5572 Mathematical Intelligencer 0343-6993 Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 0305-0041 1975 Mathematical Reviews : 0025-5629 1940 Mathematiques et Sciences Humaines 0025-5815 1962 1987 Mathematische Operationsforschung und Statistik 0323-3944 1977 1984 Mechanika kompozitnych materialov 0203-1272 1979 Mechanizacija i avtomatizacija proizvodstva 0025-8873 1947 1991 Mechanizacija I Elektrifikacija Sel'skogo Chozjajstva 0206-572X 1980 Mechanizacija Stroitel'stva 0025-8903 Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie Van Wetenschappen. 0168-6968 Medical clinics of North America 0025-7125 1917 Medical Tribune and Medical News 0098-6240 1963 1980 Medicine : 0025-7974 1922 Medicinskaja Parazitologija i Parazitarnyje Bolezni 0025-8326 1932 Medicinskaja Technika 0025-8075 Medicinski Pregled 0025-8105 Medicinskij Referativnyj Žurnal. 0235-1587 Medicinskij Referativnyj Žurnal. 0543-341X Medicinskij Referativnyj Žurnal. 0130-9579 Medicinskij Referativnyj Žurnal. 0205-8480 Medicinskij Referativnyj Žurnal. 0130-9595 Medicinskij Referativnyj Žurnal. 0543-3487 Medicinskij Referativnyj Žurnal. 0543-3517 1963 Medicinskij Referativnyj Žurnal. 0205-8499 Medico-Legal Journal 0025-8172 Medioevo Romanzo 0390-0711 Medizin und Sport 0025-8415 1961 1991 Medycyna doswiadczalna i mikrobiologia 0025-8601 1949 Medycyna Pracy 0465-5893 1950 Medycyna Weterynaryjna 0025-8628 1945 Melodie & Rhythmus : 0025-9004 1957 Melos, N.z. 0343-0138 1975 1978 Memoires de la Societe Neophilologique De Helsinki 0355-0192 Memoires de la Societe Vaudoise des Sciences Naturelles 0037-9611 Memoirs of the Faculty Of Engineering, Kyushu University = 0023-6160 Memorias Do Instituto Oswaldo Cruz 0074-0276 Mercado de Valores 0185-1268 Metallurg 0026-0827 1956 Meteoritika 0369-2507 1941 Meteorological and Geoastrophysical Abstracts 0026-1130 1960 Meteorologische Rundschau 0026-1211 1947 1991 Microbiologia Espanola 0026-2595 Microbiological reviews 0146-0749 1978 1996 Microchemical Journal 0026-265X 1957 Miesiecznik Literacki 0026-3567 Mikroelektronika 0544-1269 1972 Mikrokosmos : 0026-3680 Mikroskopie : 0026-3702 1946 Milbank Memorial Fund Quarterly 0026-3745 1934 1972 Militant : 0026-3885 Militärgeschichte 0323-5254 1972 Mineralium Deposita : 0026-4598 1966 Mineralogical abstracts 0026-4601 1920 2003 Mineralogical Magazine 0026-461X 1969 Mineralogical Magazine and Journal of the Mineralogical Society 0369-0148 1876 1968 Mitteilungen aus dem wissenschaftlichen Bibliothekswesen der Deutschen Demokratischen Republik 0043-6763 1963 Mitteilungen der Aargauischen Naturforschenden Gesellschaft 0304-4327 Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft 0070-3958 1892 Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft In Hamburg 0374-9061 1878 Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in München 0072-0941 1906 Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft In Wien 0072-1123 1908 1939 Mitteilungen der Mathematischen Gesellschaft Hamburg 0340-4358 Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft In Bern 0077-6130 Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 0029-9138 1959 Mitteilungen der Österreichischen Geologischen Gesellschaft 0251-7493 1974 Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft = 0036-7575 1862 Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. 0342-1295 Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts = 0342-1287 Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark 0369-1136 1863 Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg 0083-5579 1879 Mladost 0026-7031 Mnemosyne : 0026-7074 Modern Austrian literature 0026-7503 1968 Modern Language Quarterly : 0026-7929 1940 Modern law and society 0026-7953 1968 1991 Modern Medicine : 0026-8070 1933 Modern Plastics 0026-8275 1934 Modern Problems in Ophthalmology 0077-0078 1971 1979 Molecular and Cellular Biochemistry : 0300-8177 1973 Molecular and general genetics 0026-8925 1967 Molecular Crystals and Liquid Crystals 0026-8941 1966 1987 Molecular physics 0026-8976 1958 Molodoj kommunist : 0026-9077 1953 1990 Monatsschrift für Ohrenheilkunde Und Laryngo-Rhinologie 0026-9328 1867 1974 Monatsschrift Kinderheilkunde 0026-9298 1903 Monda Lingvo-Problemo 0026-9344 1969 1977 Mondo Economico : 0026-9522 Mondo Operaio 1121-2330 Monographiae Botanicae 0077-0655 1953 Monographs In Paediatrics 0077-0914 Monthly Bulletin of Agricultural Economics and Statistics / 1010-6987 1952 1977 Monthly Bulletin of Statistics / 0379-0010 1978 1987 Monthly check-list of State publications 0027-0288 1921 1994 Monthly List of Books Cataloqued In the Library Of The United Nations = 0041-7394 1928 1977 Monumentum 0027-0776 Moon : 0027-0903 1969 1977 Morskoj Flot 0369-1276 Motoryzacja 0137-4966 Moyen Age : 0027-2841 1888 Museon : 0771-6494 1982 Museum Helveticum 0027-4054 Museum News 0027-4089 1924 Museumskunde 0027-4178 1905 Music and Musicians 0027-4232 1952 1987 Music Review 0027-4445 Musical Times 0027-4666 1903 Musical : 0983-267X Musik in der Schule : 0027-4704 1950 2003 Musik Und Gesellschaft 0027-4755 1951 1990 Mutation research 0027-5107 1964 Muzyka 0131-2367 Muzyka V Škole 0208-0745 Műemlékvédelem : 0541-2439 1957 Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst 0077-1899 1906 Münchener Medizinische Wochenschrift 0027-2973 1886 1973 Müveszettorteneti Ertesitö 0027-5247 Mycologia : 0027-5514 1909 Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte 0342-1406 Nachrichten Elektronik 0341-4035 1976 1982 Nachrichten für Dokumentation 0027-7436 1950 1997 Nachrichten V.s.b. - S.v.d = 0042-3807 Načal'naja škola : 0027-7371 1933 Nafta 0027-7541 1945 1991 Nagoya Journal of Medical Science 0027-7622 Napjaink 0547-2075 Narodna Prosveta 0204-6237 Narodna tvorčist' ta etnografija 0130-6936 1954 Národné noviny = 0027-7940 1910 Nastava povijesti = 0350-6541 1967 Naša Štampa 0027-8149 Naši Razgledi 0547-3276 1992 National Safety News 0028-0100 Natur- und Nationalparke 0028-0623 Natural History 0028-0712 1891 Nature and Resources = 0028-0844 1965 Natuurwetenschappelijk Tijdschrift 0770-1748 Naučnaja Apparatura = 0257-3881 Naučnyj kommunizm 0235-1196 1987 1990 Nauka I Suspil'stvo 0130-7037 Nauka i žizn' : 0028-1263 1934 Nea estia 0028-1735 1927 Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 0169-6726 1947 Nef 0028-2413 Neftechimija 0028-2421 1961 Neman 0130-7517 Nematologica : 0028-2596 1956 1998 Nentori 0548-1600 Neophilologus 0028-2677 1916 Netherlands Journal of Plant Pathology 0028-2944 1963 1993 Netherlands Journal of Zoology : 0028-2960 1968 Neue Deutsche Hefte 0028-3142 Neue deutsche Presse 0323-4339 1947 Neue Erziehung im Kindergarten 0323-3022 1955 1990 Neue Hütte 0028-3207 1956 Neue Kommentare 0028-3258 1958 1980 Neue Literatur : 1220-6385 Neue Technik Im Büro : 0028-3401 Neue Werbung : 0028-3452 1954 1991 Neueren Sprachen 0342-3816 1952 1995 Neuerer. 0028-3584 1965 Neues Jahrbuch für Mineralogie. 0077-7757 1950 Neues Jahrbuch für Mineralogie. 0028-3649 1950 2004 New Age BAA001 1953 The new Hungarian quarterly 0028-5390 1960 1992 New Law Journal 0306-6479 New Literary History 0028-6087 New Republic : 0028-6583 New Scholasticism 0028-6621 1927 1989 New Society 0028-6729 1962 1988 New statesman 0028-6842 1957 1988 New Universities Quarterly 0307-8612 1975 1982 New York State journal of medicine 0028-7628 1901 1993 New York Times Book Review 0028-7806 1923 New Yorker 0028-792X 1925 Nistru 0132-6570 Noi donne 0029-0920 1944 Nordisk Psykologi 0029-1463 1949 Nordisk Tidsskrift För Bok- och Bibliotekswasen = 0029-148X Nordisk Veterinaermedicin = 0029-1579 1949 Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap = 0029-2230 1928 1977 Northwestern Report 0029-3563 Notulae Naturae 0029-4608 Nouvel Automatisme 0220-8482 1978 1985 Nouvel Observateur 0029-4713 1964 Nouvelle critique : 0029-4721 1948 1980 Nouvelle Presse Medicale 0301-1518 1972 1982 Nouvelle Revue Internationale : 0048-0975 Nouvelles de France 0398-9682 1976 1987 Nouvelles Litteraires : 0029-4942 1959 1982 Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis 0029-5000 Novyj Žurnal = 0029-5337 Novyje knigi za rubežom po obščestvennym naukam. 0130-7665 1957 Nowe Prawo 0324-816X 1950 1991 Nowotwory 0029-540X 1950 Nuclear Data Sheets 0090-3752 1971 Nuclear Fusion = 0029-5515 1960 Nuclear Physics. 0375-9474 1967 Nuclear Physics. 0550-3213 1967 Nuclear Safety 0029-5604 1959 1997 Nuclear science abstracts 0029-5612 1948 1976 Nukleonika 0029-5922 1956 Numismatische Zeitschrift 0250-7838 1869 Nuova Rivista Storica 0029-6236 Nuovi Argomenti 0029-6295 Nuovo Cimento. 0369-3546 1965 1971 Nutrition reviews 0029-6643 1942 OACI Bulletin 0251-2092 OSZK Hirado 0324-2064 Objective Justice 0029-7593 1971 Obščestvennyje nauki 0132-3458 1976 1990 Obščestvennyje nauki v Uzbekistane 0202-151X 1957 Occasional Papers of the Museum Of Zoology, University Of Michigan 0076-8413 Ochrona Pracy 0029-8220 1952 1992 Ochrona Przyrody 0078-3250 1920 2000 Odjek : 0029-8387 Oecologia 0029-8549 1968 Oeuvres et Critiques 0338-1900 Official Gazette of the United States Patent and Trademark Office. 0098-1133 1975 2002 Official Gazette of the United States Patent and Trademark Office. 0360-5132 1975 Official Summary of Security Transactions and Holdings 0364-2267 Okeanologija 0030-1574 Ophthalmic Literature 0030-3720 Ophthalmologica : 0030-3755 1938 Optiko-Mechaničeskaja Promyšlennost' 0030-4042 1931 1992 Optimization : 0233-1934 1977 Orbis Litterarum : 0105-7510 1943 Orbis : 0030-4379 1952 Orbis : 0030-4387 1957 Organizacja - Metody - Technika 0860-4673 1958 1990 Oriens : 0078-6527 1948 2001 Oriental Economist 0030-5294 1934 1985 Orientalia 0030-5367 1920 Orientalistische Literaturzeitung : 0030-5383 1898 Orszag-Vilag 0473-422X Ortopedija, Travmatologija I Protezirovanije = 0030-5987 1927 Orvosi Hetilap = 0030-6002 1857 Oswiata Doroslych 0472-2191 Oud-Holland : 0030-672X 1883 Our Public Lands 0030-6940 Oxford Slavonic Papers / 0078-7256 1950 Österreichische Volkswirt 0029-957X Österreichische Zeitschrift für Öffentliches Recht 0029-9634 1946 1977 Österreichische Zeitschrift für Öffentliches Recht Und Volkerrecht 0378-3073 1977 1990 Österreichisches Patentblatt 0253-5327 1899 PS : 0030-8269 Pacific Science : 0030-8870 Paideuma : 0078-7809 1938 Palaeontographica. 0375-0299 1933 Paläontologische Zeitschrift 0031-0220 Panminerva Medica : 0031-0808 1959 Panorama : 0034-1991 1963 1982 Panorama 0475-6347 Papers of the Bibliographical Society Of America 0006-128X Papier und Druck : 0031-1375 1952 Papíripar 0031-1448 1957 Parasitology 0031-1820 1908 Pascal Thema. 0761-1641 Pascal Thema. 0761-1706 1984 Pathology - Research and Practice 0344-0338 1978 Patologia Polska 0031-3114 1950 1993 PatologiČEskaja Fiziologija I Eksperimental'Naja Terapija 0031-2991 1957 Pčelovodstvo : 0369-8629 1932 Pediatria Polska : 0031-3939 1921 Pediatric Radiology 0301-0449 1973 Pediatric Research : 0031-3998 1967 Pedobiologia 0031-4056 1961 LA Pensee 0031-4773 1939 Personnel Journal : 0031-5745 1927 1996 Perspectives of New Music 0031-6016 1962 Petra 0031-630X 1964 Pflügers Archiv : 0031-6768 Pharmacology : 0031-7012 1968 Philosophia Naturalis : 0031-8027 1950 Philosophical magazine. 0141-8637 1978 1985 Philosophical Transactions of the Royal Society Of London. 0080-4614 1933 Philosophical Transactions of the Royal Society Of London. 0080-4622 1935 1990 Philosophy and history : 0016-884X 1968 1991 Philosophy Public Affairs 0048-3915 Photochemistry and Photobiology 0031-8655 1962 Physica Scripta 0031-8949 1970 Physica. 0378-4371 1975 Physica. 0167-2789 1980 Physical Review and Physical Review Letters Index 0094-0003 1970 Physical Review. 0556-2791 1970 1989 Physical Review. 0556-2805 1970 1978 Physics in medicine and biology 0031-9155 1956 Physics Letters. 0375-9601 1967 Physics Letters. 0370-2693 1967 Physics of condensed matter 0340-2347 1973 1975 Physics Reports : 0370-1573 1971 Physiologia Plantarum 0031-9317 1948 Physiological Reviews 0031-9333 1921 Physis : 0031-9414 Phytopathologische Zeitschrift = 0031-9481 1929 1985 Phytopathology : 0031-949X 1911 Pioner 0130-8009 1924 Pionerija 0032-0102 Planetary and Space Science 0032-0633 1959 Planovoje Chozjajstvo 0370-0356 1923 1991 Plant breeding abstracts 0032-0803 1930 Plant Physiology 0032-0889 1926 Plant Systematics and Evolution = 0378-2697 Plasma Physics 0032-1028 1967 1983 Plastičeskije massy = 0554-2901 1931 Pneumonologia Polska 0376-4761 1976 1990 Počvovedenije 0032-180X 1899 Poesie Presente 0048-4563 Poezja 0032-2237 Polar Record 0032-2474 Poligrafika 0373-9864 Polish Journal of Chemistry = 0137-5083 1978 The Polish Sociological Bulletin 0032-2997 1961 1993 Političeskoje samoobrazovanije 0132-070X 1957 Politische Meinung 0032-3446 1956 Politische Studien 0032-3462 Politische Vierteljahresschrift 0032-3470 1960 Polja : 0032-3578 Polska Bibliografia Analityczna Mechaniki = 0032-3713 1955 Polski Przegląd Chirurgiczny = 0032-373X 1921 Polski Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej 0137-7183 1961 1982 Polskie Pismo Entomologiczne = 0032-3780 Polymja 0130-8068 Polytechnische Bildung Und Erziehung 0032-4116 Popular Science : 0161-7370 1950 Population 0032-4663 1946 Population studies : 0032-4728 1947 Portugaliae Mathematica 0032-5155 Postepy Astronomii 0032-5414 1953 1997 Postępy Nauk Rolniczych 0032-5457 1954 Postgraduate Medical Journal : 0032-5473 1925 Poznaj swiat 0032-6143 1948 Praca I Zabezpieczenie Spoleczne 0032-6186 1959 Prace Centralnego instytutu ochrony pracy 0509-6510 1951 Pracownik panstwowy i spoleczny 0137-8457 1965 Practitioner : 0032-6518 1868 Prapor 0130-1608 Prasa Polska 0137-7191 Pravnik 0032-6976 Prawo I Zycie 0551-9101 Praxis des Neusprachlichen Unterrichts 0032-7085 1956 1989 Prähistorische Zeitschrift 0079-4848 Prepodavanije istorii v škole 0132-0696 1946 Presence Africaine : 0032-7638 1947 Preuves 0032-7980 1951 1974 Pribory i technika eksperimenta 0032-8162 1956 Prikladnaja Biochimija i Mikrobiologija 0555-1099 1965 Prikladnaja matematika i mechanika 0032-8235 1936 Priroda 0032-8731 1952 Priroda 0351-0662 Priroda I Znanie 0204-7640 Problemi 0555-2419 1962 Problems of Communism 0032-941X Problems of Control and Information Theory = 0370-2529 1972 1991 Problemy Teorii I Praktiki Upravlenija 0234-4505 Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 0097-3157 1812 Proceedings of the Academy of Political Science 0065-0684 1928 1991 Proceedings of the Analytical Division Of The Chemical Society 0306-1396 1975 1979 Proceedings of the Cambridge Philological Society 0068-6735 Proceedings of the Indian Academy Of Sciences. 0370-0089 1934 1979 Proceedings of the Indiana Academy of Science 0073-6767 1891 Proceedings of the Japan Academy 0021-4280 1945 1977 Proceedings of the Linnean Society Of New South Wales 0370-047X 1875 Proceedings of the London Mathematical Society 0024-6115 1865 Proceedings of the Rochester Academy Of Science 0096-4166 Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. 0080-4541 Proceedings of the Royal Society Of Medicine 0035-9157 1907 1977 Proceedings of the Royal Society Of Queensland 0080-469X Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine 0037-9727 1904 2000 Proceedings of the West Virginia Academy Of Science 0096-4263 Professional'no-techničeskoje obrazovanije 0131-5609 1952 1991 Programme Communiste 0033-037X Progress In Allergy 0079-6034 Progress In Botany = 0340-4773 1974 Progress in cardiovascular diseases 0033-0620 Progress In Colloid and Polymer Science 0340-255X Progress of Theoretical Physics and Supplement = 0033-068X 1946 Progress of Theoretical Physics. 0375-9687 Progressive Fish-Culturist : 0033-0779 1934 1998 Proměny = 0033-1058 1964 1991 Promyšlennaja energetika 0033-1155 1956 Promyšlennoje Stroitel'stvo 0033-118X 1992 Przeglad Antropologiczny = 0033-2003 Przegląd Archeologiczny 0079-7138 1919 Przeglad Bibliograficzny Pismiennictwa Ekonomicznego 0032-8138 Przeglad Organizacji 0137-7221 1962 Przeglad Orientalistyczny 0033-2283 1948 Przeglad Ustawodawstwa Gospodarczego = 0137-5490 Przekroj 0033-2488 Psychiatria Clinica 0033-264X Psychiatrie, Neurologie Und Medizinische Psychologie : 0033-2739 1949 Psychological Bulletin 0033-2909 1904 Psychological Review 0033-295X Psychology Today 0033-3107 1967 Psychosomatic Medicine 0033-3174 Psychotherapy and Psychosomatics : 0033-3190 1965 Pszczelarstwo 0478-7080 1950 Pticevodstvo 0033-3239 1951 Public Administration 0033-3298 1926 Public Opinion Quarterly 0033-362X Public Roads : 0033-3735 1918 Pulp, Paper and Board. Quarterly Industry Report 0033-412X Punch : 0033-4278 1841 2002 Pure and applied geophysics 0033-4553 1964 Putešestvije V SSSR. 0131-5692 1991 Qiryat Seper : 0023-1851 1924 2003 Quartär : 0375-7471 1938 Quarterly bulletin of steel statistics for Europe = 0041-7378 1950 1987 Quarterly Financial Report For Manufacturing Corporations 0033-5509 1955 1974 Quarterly Journal of Economics 0033-5533 1886 Quarterly journal of experimental physiology and cognate medical sciences 0033-5541 1938 1980 Quarterly Journal of Experimental Psychology 0033-555X 1948 1981 Quarterly Journal of Mathematics 0033-5606 Quarterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics 0033-5614 1948 Quarterly Journal of Medicine = 0033-5622 1907 1994 Quarterly Journal of the Library Of Congress 0041-7939 1964 1983 Quarterly of applied mathematics 0033-569X 1943 Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 0079-9068 1897 Rabočij klass i sovremennyj mir 0321-2017 1971 Radiation and environmental biophysics 0301-634X 1974 Radiation Research 0033-7587 1954 Radio Science 0048-6604 1966 Radio und Fernsehen 0323-6455 1954 1967 Radiobiologia - Radiotherapia : 0033-8184 1960 1990 Radiochimija 0033-8311 1959 Radio 0033-765X 1924 Radiologia Clinica : 0376-6748 1975 1978 Radiology : 0033-8419 1923 Radiotechnika 0033-8486 1946 Radiotechnika i elektronika 0033-8494 1956 Radjans'ka Škola 0131-6788 Rasprostranenije pečati 0033-9318 1940 Rassegna Italiana Di Sociologia 0486-0349 Rassegna Storica Del Risorgimento 0033-9873 Raumfahrtforschung 0034-0103 1964 1976 Raumforschung und Raumordnung 0034-0111 1936 Razvedka I Ochrana Nedr 0034-026X 1957 Reader's Digest : 0034-0375 1922 Recent Progress In Hormone Research. Proceedings of the Laurentian Hormone Conference 0079-9963 Rechentechnik - Datenverarbeitung 0300-3450 1964 1992 Recherche Sociale 0034-124X Recherches Sociographiques 0034-1282 Reclamation Era 0034-141X Recorded Sound 0034-1630 Records and Recording 0034-169X 1957 1982 Records of the Canterbury Museum 0370-3878 1907 Referativnyj Bjulleten' Bolgarskoj Naučnoj Literatury. 0324-0304 Referativnyj Bjulleten' Bolgarskoj Naučnoj Literatury. 0204-6032 Referativnyj Bjulleten' Bolgarskoj Naučnoj Literatury. 0204-5982 Referativnyj Bjulleten' Bolgarskoj Naučnoj Literatury. 0204-6245 Referativnyj Bjulleten' Bolgarskoj Naučnoj Literatury. 0204-9430 Referativnyj Bjulleten' Bolgarskoj Naučnoj Literatury. 0204-9392 Referativnyj Bjulleten' Bolgarskoj Naučnoj Medicinskoj Literatury 0324-0029 Referativnyj Žurnal. 0034-2300 1954 Referativnyj žurnal. 0034-2378 1956 Referativnyj Žurnal. 0034-236X Referativnyj žurnal. 0034-2386 1960 Referativnyj Žurnal. 0034-2483 1954 Referativnyj Žurnal. 0034-2343 Referativnyj Žurnal. 0486-2325 1953 Referativnyj Žurnal. 0868-4553 Referativnyj Žurnal. 0203-5189 1982 Referativnyj Žurnal. 0203-5251 Referativnyj Žurnal. 0206-5452 1980 Referativnyj žurnal. 0034-2475 1970 Referativnyj žurnal. 0486-2236 1953 Referativnyj Žurnal. 0375-9717 Referativnyj Žurnal. 0202-9200 1966 Referativnyj Žurnal. 0034-2408 Referativnyj Žurnal. 0202-9219 Referativnyj žurnal. 0486-2309 1956 Referativnyj Žurnal. 0202-2036 Referativnyj Žurnal. 0132-7356 Referativnyj žurnal. 0202-2079 1973 1992 Referativnyj Žurnal. 0202-2141 Referativnyj žurnal. 0132-7348 1972 Referativnyj Žurnal. 0202-2044 Referativnyj Žurnal. 0132-7372 Rehabilitation In South Africa = 0034-3501 Rehabilitation Record 0034-3587 Relazioni Internazionali : 0034-3846 Répertoire bibliographique de la philosophie 0034-4567 Reports on Mathematical Physics 0034-4877 1970 Reports on Progress In Physics 0034-4885 1934 Research communications in chemical pathology and pharmacology 0034-5164 1970 1994 Research in Experimental Medicine 0300-9130 1972 2001 Research quarterly for exercise and sport 0270-1367 1980 Research quarterly of the American Association for Health, Physical Education and Recreation 1067-1188 1939 1974 Respiration : 0025-7931 1968 Review of applied entomology. 0305-0076 1913 1989 Review of Economic Conditions In Italy = 0034-6799 1947 Review of English Studies : 0034-6551 1925 Review of Physical Chemistry Of Japan = 0034-6675 Review of plant pathology : 0034-6438 1970 Reviews of Data on Science Resources 0080-2026 Revista da Faculdade de Medicina Veterinaria 0301-7273 1938 1971 Revista de Chimie 0034-7752 1949 Revista de filología española 0210-9174 1914 Revista de Filozofie 0034-8260 Revista de la Biblioteca Nacional José Martí 0006-1727 1959 Revista de la Universidad Nacional De Cordoba 0370-7687 1914 Revista de psihologie 0034-8759 1955 Revista de referate in bibliologie 1220-3068 1965 1989 Revista economica 0251-3080 1974 1989 Revista Hispanica Moderna 0034-9593 1934 Revista Nacional de Cultura 0035-0230 Revista romana de drept 0035-0435 1967 1989 Revue Abolitionniste 0251-7353 1949 1987 Revue Archeologique 0035-0737 1844 Revue Belge D'archeologie et D'histoire de L'art 0035-077X Revue belge de psychologie et de pédagogie 0035-0826 1950 1989 Revue canadienne de biologie 0035-0915 1942 1981 Revue Canadienne de Biologie et Biologie Experimentale 0714-6140 Revue Critique de Droit International Prive 0035-0958 1934 Revue D'assyriologie et D'archeologie Orientale 0373-6032 1884 Revue d'économie politique 0373-2630 1887 Revue d'esthetique 0035-2292 1947 1996 Revue D'histoire de la Deuxieme Guerre Mondiale 0035-2314 1950 1981 Revue d'histoire des sciences 0151-4105 1971 Revue D'histoire des Sciences et de Leurs Applications 0048-7996 1947 Revue d'histoire économique et sociale 0035-239X 1913 1978 Revue d'histoire et de philosophie religieuses : 0035-2403 1921 Revue de Cytologie et De Biologie Vegetales 0035-1067 Revue de Deux Mondes : 0750-9278 Revue de Geographie Physique et De Geologie Dynamique 0035-1164 Revue de Geologie Dynamique et De Geographie Physique 0241-1407 Revue de L'economie Sociale 0755-8902 Revue de l'histoire des religions 0035-1423 1880 Revue de l'Unesco pour la science de l'information, la bibliothéconomie et l'archivistisque 0379-1238 1979 1983 Revue de la Direction Generale De L'organisation des Etudes 0772-7526 Revue de la Societe d'histoire du theatre 0035-2373 1948 1996 Revue de littérature comparée 0035-1466 1921 Revue de Metaphysique et de Morale 0035-1571 1893 Revue de Philologie, De Litterature et D'histoire Anciennes 0035-1652 Revue de physique appliquée 0035-1687 1966 1990 Revue de Psychologie Appliquee 0035-1709 Revue de Synthese 0035-1776 1951 Revue des Etudes Anciennes : 0035-2004 Revue des Études byzantines : 0766-5598 1959 Revue des etudes grecques : 0035-2039 1888 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes 0035-2063 Revue des sciences humaines 0035-2195 1947 Revue des Sciences Philosophiques et Theologiques 0035-2209 1907 Revue du Louvre et des Musees de France 0035-2608 1961 Revue Economique et Sociale 0035-2772 Revue Francaise de Gestion 0338-4551 Revue Francaise de Psychanalyse 0035-2942 Revue française de science politique 0035-2950 1951 Revue Generale de Botanique 0048-8097 Revue Generale de Droit International Public : 0035-3094 1930 Revue historique de droit francais et etranger 0035-3280 1922 Revue Internationale D'onomastique 0048-8151 1949 1977 Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique 0035-3329 1953 1997 Revue Internationale des Sciences Administratives 0303-965X 1928 Revue Internationale du Travail 0378-5599 1921 Revue neurologique 0035-3787 1893 Revue Numismatique 0484-8942 Revue Penitentiaire et de Droit Penal 0035-3825 1908 Revue Philosophique de la France et De L'etranger 0035-3833 1876 Revue Roumaine de biochimie 0001-4214 1964 Revue Roumaine de Biologie. 0377-8142 Revue Roumaine de chimie 0035-3930 1964 Revue roumaine de géologie, géophysique et géographie. 0556-8099 1964 1989 Revue Roumaine de Linguistique 0035-3957 1964 Revue roumaine de mathématiques pures et appliquées 0035-3965 1964 Revue Roumaine de Physique 0035-4090 1992 Revue roumaine des sciences sociales. 0035-404X 1964 1989 Revue Roumaine des Sciences Sociales. 0373-1707 1964 1990 Revue Roumaine des Sciences Sociales. 0035-4023 Revue roumaine des sciences sociales. 0080-2646 1964 1989 Revue Roumaine des Sciences Sociales. 0035-4031 1964 1989 Revue Roumaine : 0251-3528 Revue Technique - Thomson-CSF 0035-4279 1969 1994 Revue Trimestrielle de Droit Civil 0397-9873 1902 2001 Rheinisches Museum für Philologie 0035-449X 1833 Rheology Abstracts : 0035-452X 1958 Ricerche Economiche 0035-5054 Ricerche Slavistiche 0391-4127 1952 Riviera Scientifique 0395-0395 1914 Rivista Critica Di Storia Della Filosofia 0035-581X 1950 1982 Rivista degli studi orientali 0392-4866 1907 Rivista Di Cultura Classica E Medioevale 0035-6085 Rivista Di Diritto Processuale 0035-6182 Rivista Di Filologia E Di Istruzione Classica 0035-6220 1872 Rivista Di Filosofia 0035-6239 Rivista Di Politica Economica 0035-6468 Rivista di sociologia : 0035-6530 1963 1977 Rivista geografica italiana 0035-6697 1893 Rivista Internazionale Di Filosofia Del Diritto 0035-6727 Rivista Internazionale Di Scienze Economiche E Commerciali 0035-6751 Rivista internazionale di scienze sociali 0035-676X 1893 Rocznik Gdański 0080-3456 1927 Rocznik Orientalisticzny 0080-3545 1914 Rocznik slawistyczny : 0080-3588 1908 Roczniki Socjologii Wsi 0080-3731 1963 Romanian Scientific Abstracts 0035-8096 1968 Romania : 0035-8029 1872 Romanische Forschungen : 0035-8126 1883 Rovesnik : 0131-5994 1962 1990 Rozprawy Inzynierskie = 0035-9408 1954 1990 Russisch : 0036-035X Rybnoje Chozjajstvo 0131-6184 1920 SŠA : 0321-2068 1970 Saeculum : 0080-5319 1950 Sanjat 0235-9715 1989 Santé du monde 0250-9326 1957 Santiago : 0048-9115 1970 Sauvegarde de L'enfance 0036-5041 Scandinavian journal of gastroenterology 0036-5521 1966 Scandinavian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery 0036-5556 1967 1986 Scandinavian Journal of Respiratory Diseases 0036-5572 1966 1979 Scandinavian Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 0036-5580 1967 Scandinavian Journal of Urology and Nephrology 0036-5599 1967 Scandinavian Public Library Quarterly 0036-5602 1968 Scando-Slavica 0080-6765 1954 Scena : 0036-5734 Schach : 0048-9328 1947 Schweizer Volkskunde 0048-9522 Schweizerische Juristenzeitung = 0036-7613 1904 Schweizerische Medizinische Wochenschrift 0036-7672 1920 2000 Schweizerische Paläontologische Abhandlungen = 0080-7389 Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen = 0036-7818 1861 Schweizerische Zeitschrift für Hydrologie, Hydrobiologie, Limnologie, Fischereiwissenschaft, Abwasserreinigung 0036-7842 1948 1988 Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht = 0036-7893 1896 Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik = 0303-9692 1945 Schweizerisches Archiv für Volkskunde 0036-794X 1897 Science and Society 0036-8237 Science Citation Index. BAA001 1961 Science Citation Index. BAA001 1961 Science Citation Index. 0161-3170 Science Citation Index. BAA001 1961 Science Citation Index. BAA001 1961 Science education 0036-8326 1929 Science Museum Library : 0024-4317 Science Tools : 0036-8598 1954 1987 Scientia : 0036-8687 1910 1988 Sechaba 0037-0509 1967 1990 Sel'skochozjajstvennaja Biologija 0131-6397 1966 1986 Sel'skoje Chozjajstvo 0340-9120 Sel'skoje Stroitel'stvo 0201-4211 1960 Selekcija i semenovodstvo 0037-1459 1935 Sem'ja I Škola : 0131-7377 Serial sources for the BIOSIS data base 0162-2048 1989 Sewanee Review 0037-3052 1892 Sibirskij Matematičeskij Žurnal 0037-4474 1960 Sibirskije Ogni 0131-6435 Sitzungsberichte der Finischen Akademie Der Wissenschaften 0065-0501 1908 Slavia Antiqua : 0080-9993 1948 Slavistična revija : 0350-6894 1948 Slovenska Ekonomska Revija 0354-0731 1991 Slovenski Etnograf 0350-0330 1948 1991 Smena 0131-6656 Smithsonian Torch 0037-7341 Social Compass 0037-7686 Social Psychiatry = 0037-7813 1966 1987 Social Sciences 0134-5486 1970 Social Sciences Citation Index. S.s.c.i. 0091-3707 Socialist Affairs 0049-0946 Socialist Thought and Practice 0583-7200 1961 Socialističeskaja zakonnost' 0038-1691 1934 1991 Society 0147-2011 1972 Socijalizam 0560-6675 1958 Sociologia Internationalis 0038-0164 Sociologia Neerlandica 0920-4490 1963 Sociologia ruralis 0038-0199 1960 Sociological Analysis : 0038-0210 Sociologija 0038-0318 1959 Sociologija Sela 0038-0326 Sociometry : 0038-0431 1937 1977 Soil and water conservation news 0199-9060 1980 1992 Soil Conservation 0038-0725 1935 1980 Soil Science 0038-075X 1916 Solar Physics : 0038-0938 1967 Solid state physics : 0081-1947 Southern Medical Journal 0038-4348 1908 Southern Review : 0038-4534 1935 Sovetskaja Geologija 0038-5069 1992 Sovetskaja Justicija 0038-5115 1930 1993 Sovetskaja Medicina 0038-5077 1937 1991 Sovetskaja Tjurkologija 0131-677X Sovetskij ekran 0038-5123 1957 1990 Sovetskije Profsojuzy 0038-5174 1953 Sovetskoje foto 0038-5190 1934 Sovetskoje zdravoochranenije 0038-5239 1942 Sovety narodnych deputatov 0201-5250 1977 1989 Sovremennoje Pol'skoje Pravo 0038-5956 Sozialistische Finanzwirtschaft 0012-0103 1969 1990 Spaceflight : 0038-6340 1956 Special libraries : 0038-6723 1910 1996 Spisanie na Balgarskoto Geologičesko Družestvo = 0007-3938 1927 Spolem 0038-7746 1906 Sportowiec 0038-8122 Sprache Im Technischen Zeitalter 0038-8475 1961 Sprachpraxis 0323-3715 Sputnik 0131-8748 1967 Srce In Oko 0353-4979 Sredneje special'noje obrazovanije 0038-8785 1954 1992 Stahl und Eisen : 0340-4803 1881 Stal' 0038-920X 1941 Stanki i Instrument 0038-9811 1930 1993 Statistical Indicators of Short Term Economic Changes In E.c.e. Countries 0251-0073 Statistical Methods In Linguistics 0039-0437 1962 1976 Statistics : 0233-1888 1985 Statisztikai Szemle = 0039-0690 1949 Steklo i keramika 0131-9582 1948 Stomatologija 0039-1735 1922 Stomatologija 0491-0982 Storia Contemporanea 0039-1875 Strahlentherapie : 0039-2073 1912 1985 Stroitel'nyje I Dorožnyje Mašiny 0039-2391 Stroitel'nyje Materialy 0585-430X Stroitel'stvo I Architektura 0321-4346 Studi Etruschi 0391-7762 1927 Studi Italiani Di Filologia Classica 0039-2987 Studia Albanica 0585-5047 1964 Studia Filozoficzne 0039-3142 1957 1990 Studia Litteraria 0562-2867 Studia Metodologiczne = 0039-324X Studia nauk politycznych 0511-1765 1968 Studia Philosophica 0081-6825 1946 Studia Prawnicze 0039-3312 1963 Studia Psychologiczne 0081-685X 1956 Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 0039-3363 1955 Studies In Applied Mathematics 0022-2526 1969 Studies In the Literary Imagination 0039-3819 Studii Si Cercetari de Antropologie 0039-3886 Studii Si Cercetari de Biochimie 0049-2396 1958 Studii Si Cercetari de Istoria Artei. 0039-3991 Studii Si Cercetari de Mecanica Aplicata 0039-4017 Studii Si Cercetari Lingvistice 0039-405X 1950 Studime filologjike = 0563-5780 1964 Studime historike = 0563-5799 Studio International 0039-4114 Sudetenland : 0562-5173 1958 Sunday Times : 0039-5331 Surgery, Gynecology and Obstetrics : 0039-6087 1905 1993 Surgery : 0039-6060 1937 Südost-Forschungen : 0081-9077 1940 Svaročnoje proizvodstvo 0491-6441 1955 Svensk Botanisk Tidskrift 0039-646X 1907 Svetotechnika 0039-7067 1932 Swedish Journal of Economics 0039-7318 Swiat Mody 0137-8163 Symbolae osloenses 0039-7679 1924 Synopsis 0039-7830 Syria : 0039-7946 1920 Szazadok : 0039-8098 Szemeszet = 0039-8101 Szklo I Ceramika 0039-8144 1950 Szkola Specjalna 0137-818X 1924 Szkola Zawodowa 0137-8171 1945 Sztuka 0324-8232 1974 Šachmatnyj Bjulleten' 0037-3230 TMPM. Tschermaks Mineralogische und Petrographische Mitteilungen 0041-3763 1969 1986 Tallin 0201-8438 1978 Tarsadalmi Szemle 0039-971X Társadalomtudományi közlemények 0133-0381 1971 Technika i gospodarka morska 0040-1137 1951 1989 Technika Kino I Televidenija 0040-2249 Technika Lotnicza I Astronautyczna 0040-1145 Technika Molodeži 0320-331X Technika V Sel'skom Chozjajstve : 0131-7105 Tel Quel : 0040-2419 Temperamente 0138-4341 Les Temps modernes 0040-3075 1945 Teoretičeskaja i matematičeskaja fizika 0564-6162 1969 Teploenergetika 0040-3636 1954 Teplofizika Vysokich Temperatur 0040-3644 Terapevtičeskij Archiv = 0040-3660 1920 Terre : 0040-3814 Texas reports on biology and medicine 0040-4675 1943 1982 Le theatre en Pologne = 0040-5493 1958 Theatre Research = 0040-5566 Theologische Revue 0040-568X 1902 Theoretica Chimica Acta 0040-5744 1996 Theoretical and Applied Genetics = 0040-5752 1968 Theorie Und Praxis der Körperkultur 0563-4458 Theory and Decision : 0040-5833 1970 Therapia Hungarica = 0133-3909 1953 1994 Thermochimica Acta 0040-6031 Thrombosis et Diathesis Haemorrhagica 0340-5338 1957 1975 Tiden 0040-6759 Tijdschrift Voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 0040-7550 Tijdschrift voor sociale wetenschappen 0040-7615 1956 Timber Bulletin = 0259-4323 1985 Timber Bulletin for Europe 0040-7747 1955 1984 Times Educational Supplement 0040-7887 1910 Tohoku Mathematical Journal = 0040-8735 Tokyo municipal news 0040-893X 1951 1991 Torfjanaja promyšlennost' 0131-1107 1941 Town planning review 0041-0020 1910 Traditio : 0362-1529 1943 Transactions of the American Mathematical Society 0002-9947 1900 Transactions of the Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters 0084-0505 1872 Transportnoje Stroitel'stvo 0131-4300 Travaux de l'institut de speleologie Emile Racovitza 0301-9187 1970 Travaux de Linguistique et De Litterature 0082-6057 1963 1987 Treasury Bulletin 0041-2155 Treasury Bulletin of the U.s. Treasury Department 0041-2155 Tribune 0041-2821 Tribune Socialiste 0049-4674 Trimestre Economico 0041-3011 Lietuvos T.s.r. Mokslu akademijos darbai = 0131-3843 1955 1989 Lietuvos T.s.r. mokslu akademijos darbai = 0132-2729 1955 1989 Tulane Studies In Zoology and Botany 0082-6782 1968 2002 Turizam 0494-2639 1956 Turkiye Makaleler Bibliyografyasi = 0041-4344 1952 Tygodnik Kulturalny 0564-5751 UNDEX. United Nations Documents Index. 0303-7118 UNDEX. United Nations Documents Index. 0303-7134 UNDEX. United Nations Documents Index. 0303-7126 1974 1979 UNESCO bulletin for libraries 0041-5243 1947 1978 UNESCO. Chronicle 0041-526X 1955 UNESCO Courier 0041-5278 1948 2002 UNESCO. Features : 0041-5286 UNESCO. Journal of Information science, librarianship and archives administration 0379-122X 1979 Unesco. Kurier 0304-3142 1960 US Library of Congress. Processing Department. Cataloging Service Bulletin 0041-7890 US News & World Report 0041-5537 1948 Ugol' 0041-5790 1931 Uj forum 0864-893X 1989 1990 Uj Iras 0041-5952 Ukrainian Quarterly : 0041-6010 Ukrajins'kyj Istoryčnyj Žurnal 0130-5247 Ukrajins'kyj Teatr 0207-7159 Umschau in Wissenschaft und Technik 0041-6347 1927 1981 Universidad de la Habana 0041-8420 1935 University of Kansas Science Bulletin 0022-8850 1926 Unterrichtswissenschaft 0340-4099 1973 Unterstufe 0042-0638 1991 Ural' 0130-5409 Urania : 0042-0794 1922 Urologia Internationalis 0042-1138 1955 Use of English 0042-1243 Uspechi Chimii 0042-1308 1932 Uspechi fizičeskich nauk 0042-1294 1918 Uspechi fiziologičeskich nauk 0301-1798 1970 Uspechi matematičeskich nauk 0042-1316 1936 Uspechi sovremennoj biologii 0042-1324 1925 Uzbekskij Biologičeskij Žurnal 0042-1685 Uzbekskij Chimičeskij Žurnal = 0042-1707 Uzbekskij Geologičeskij Žurnal 0042-1693 Vegetatio : 0042-3106 1948 1996 Verhandlungen der Deutschen Zoologischen Gesellschaft 0070-4342 Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft = 0080-7362 1837 1959 Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg 0724-312X Verhandlungen des Historischen Vereins für Niederbayern 0342-247X 1847 Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz Und Regensburg 0342-2518 Verkehrsmedizin Und Ihre Grenzgebiete 0042-4021 1961 1990 Verri : 0506-7715 1954 Verwaltungsarchiv : 0042-4501 1892 Verwaltungsorganisation : 0863-4696 1990 Vesci Akademii Navuk B.s.s.r. 0002-3558 1991 Vešči Akademii Navuk B.S.S.R. 0002-3566 1956 1991 Vesci Akademii Navuk B.s.s.r. 0321-1649 1991 Vestnik Akademii Medicinskich Nauk Sssr 0002-3027 1946 1991 Vestnik Akademii Nauk Kazachskoj SSR. = 0002-3213 1944 1992 Vestnik Chirurgii Imeni I.I. Grekova = 0042-4625 1935 Vestnik Dermatologii i Venerologii 0042-4609 1957 Vestnik Leningradskogo Universiteta. 0024-0818 1957 1984 Vestnik mašinostrojenija 0042-4633 1942 Vestnik Meždunarodnogo Centra Naučnoj I Techničeskoj Informacii 0132-3261 Vestnik Moskovskogo Universiteta. 0320-8095 1970 Vestnik Moskovskogo Universiteta. 0137-0782 Vestnik Otorinolaringologii 0042-4668 1936 Vestnik rentgenologii i radiologii 0042-4676 1920 Veterinaria : 0372-6827 Viata Romaneasca 1220-6377 1906 Vie Ouvriere 0399-1164 Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 0042-5702 1953 Virology 0042-6822 1955 Visnik Akademii Nauk Ukrajinskoj R.s.r. 0372-6436 Vitamins and Hormones : 0083-6729 Vitčyzna 0131-2561 Vivarium : 0042-7543 1963 Vizantijskij vremennik = 0132-3776 1894 Vokrug Sveta 0321-0669 1885 Volga 0321-0677 1966 Voprosy Istorii Jestvoznanija I Techniky 0205-9606 1956 Voprosy Ochrany Materinstva I Detstva 0042-8825 Voprosy Pitanija 0042-8833 1932 Vorwärts : 0042-8930 Vox Romanica : 0042-899X 1936 Vračebnoje Delo 0049-6804 1991 Vsesvit 0320-8370 Vysokomolekuljarnyje sojedinenija. 0507-5475 1967 1992 Vysokomolekuljarnyje sojedinenija. 0507-5483 1967 1992 Warmia i Mazury 0507-8806 1956 Welt des Orients 0043-2547 1947 Welt Und Wort 0043-2571 Weltbühne : 0043-2598 1918 1993 Weltgewerkschaftsbewegung 0043-2601 Weltwoche : 0043-2660 1933 Werk : 0043-2768 1914 1976 West Coast Review : 0043-311X Wiadomosci Archeologiczne = 0043-5082 Wiadomosci Chemiczne 0043-5104 1947 WiadomoŚCi Lekarskie 0043-5147 1948 Wiadomosci numizmatyczne : 0043-5155 1957 Wiadomosci Statystyczne 0043-518X 1956 Widnokregi 0043-5244 1955 Wiedza I Zycie 0137-8929 Wiener Beiträge zur Kulturgeschichte und Linguistik 0083-9922 1930 1983 Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 0084-0076 1887 Wiener Zeitschrift FÜR Nervenheilkunde Und Deren Grenzgebiete 0043-5384 1947 1973 Wies Wspolczesna 0508-7414 Wild und Hund : 0043-5422 1895 Wildlife Review : 0043-5511 Wirkendes Wort : 0043-6089 1950 1977 Wirtschaftswissenschaft 0043-633X Wissenschaft und Fortschrift 0510-6966 1951 1993 Wissenschaftliche Welt 0138-2047 Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald. 0138-2853 1951 1990 Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald. 0138-1016 Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald. 0138-1067 Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena. 0138-1652 1951 Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena. 0043-6836 1951 Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin. 0863-0623 1988 1990 Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig. 0043-6879 Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig. 0300-0540 Wissenschaftliche Zeitschrift der Pädagogischen Hochschule "karl Liebknecht" Potsdam 0138-290X 1972 Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Hochschule Leipzig 0323-6129 Wissenschaftliche Zeitschrift der Wilhelm-Pieck Universität Rostock. 0863-1247 1982 World Economic Survey 0084-1714 1955 1993 World Fisheries Abstracts 0043-8472 World Health Statistics Report = 0043-8510 1968 1977 World Meetings. Social and Behavioral Sciences, Education And Management 0043-8685 1978 World Meetings. 0194-6161 1979 World of Music 0043-8774 World Today 0043-9134 1945 Wychowanie W Przedszkolu 0137-8082 Xenobiotica : 0049-8254 1971 Yale Review 0044-0124 1892 Yearbook of National Accounts Statistics / 0084-3881 1958 1983 Yearbook of World Affairs 0084-408X 1947 1984 Yearbook on Human Rights 0084-4098 Yokohama Mathematical Journal 0044-0523 1953 Yugoslav survey 0044-1341 1960 Z Otchlani Wiekow : 0044-1481 1926 Z pola walki 0044-149X 1958 1989 Zeitschrift für Betriebswirtschaft 0044-2372 1924 Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 0044-1600 1952 Zagadnienia Naukoznawstwa = 0044-1619 1965 Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne 0324-8526 Zahnärztliche Mitteilungen 0341-8995 Zahntechnik 0513-7926 1960 Zapiski Vsesojuznogo mineralogičeskogo obščestva 0044-1805 1948 1991 Zaranie Slaskie 0044-183X Zarubežnaja radioelektronika 0373-2428 1958 Zaščita Na Prirodata 0324-1823 Zavodskaja laboratorija 0321-4265 1932 1994 Zbior dokumentow 0044-1929 1933 Zdorov'je 0044-1945 1955 Zdorov'je Mira = 0134-3262 Zdravoochranenije Rossijskoj Federacii 0044-197X 1957 Zdrowie Publiczne 0044-2011 Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft 0012-0189 1929 Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 0341-0137 Zeitschrift des Bayerischen Statistischen Landesamtes 1909 1980 Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie = 0044-2216 1969 1989 Zeitschrift für Angewandte Entomologie = 0044-2240 1914 1985 Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Physik = 0044-2275 1950 Zeitschrift für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht 0044-2348 Zeitschrift für Balkanologie 0044-2356 Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte 0044-2364 1928 Zeitschrift für Bergrecht 0340-3939 Zeitschrift für Deutsches Altertum Und Deutsche Literatur 0044-2518 1876 Zeitschrift für Dialektologie Und Linguistik : 0044-1449 1969 Zeitschrift für die gesamte Hygiene und ihre Grenzgebiete 0049-8610 1955 1991 Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 0044-2550 1844 1985 Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft 0084-5310 1881 Zeitschrift für die Gesamte Versicherungswissenschaft 0044-2585 Zeitschrift für experimentelle und angewandte Psychologie 0044-2712 1953 1994 Zeitschrift für Französische Sprache Und Literatur 0044-2747 Zeitschrift für Gastroenterologie 0044-2771 1963 Zeitschrift für Geologische Wissenschaften 0303-4534 Zeitschrift für Krebsforschung Und Klinische Onkologie = 0084-5353 1971 1978 Zeitschrift für Morphologie Und Anthropologie 0044-314X 1899 Zeitschrift für Nationalökonomie 0044-3158 1930 1985 Zeitschrift für Naturforschung. 0044-3166 1947 1971 Zeitschrift für Naturforschung = 0340-4811 1972 1986 Zeitschrift für Naturforschung. 0340-5087 1973 1986 Zeitschrift für Naturforschung. 0341-0382 1974 1985 Zeitschrift für Organisation 0044-3212 1950 Zeitschrift für Orthopädie und Ihre Grenzgebiete 0044-3220 1935 Zeitschrift für Parasitenkunde 0044-3255 1934 1986 Zeitschrift für Pflanzenernährung und Bodenkunde = 0044-3263 1967 1998 Zeitschrift für Pflanzenzüchtung = 0044-3298 1939 1986 Zeitschrift für Physik. 0930-1151 1986 1990 Zeitschrift für Physik. 0340-2193 1975 1985 Zeitschrift für Physik. 0722-3277 1980 Zeitschrift für Physik. 0340-224X 1975 1980 Zeitschrift für Physik. 0170-9739 Zeitschrift für Politik : 0044-3360 1907 Zeitschrift für psychosomatische Medizin und Psychoanalyse 0340-5613 1967 1998 Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft 0044-3638 1878 Zeitschrift für Vergleichende Sprachforschung = 0044-3646 1968 1987 Zeitschrift für Verkehrswissenschaft 0044-3670 1931 Zeitschrift FÜR Versuchstierkunde 0044-3697 1961 1990 Zeitschrift für Volkskunde 0044-3700 1930 Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie Und Verwandte Gebiete = 0044-3719 1962 1985 Zemledelije 0044-3913 1953 Zemlja I Vselennaja 0044-3948 1965 Zentralblatt für Bibliothekswessen 0044-4081 1904 Zentralblatt FÜR Die Gesamte Kinderheilkunde 0044-4111 1920 1983 Zentralblatt FÜR Die Gesamte Radiologie 0044-4146 1926 1982 Zentralblatt für Geologie Und Paläontologie. 0044-4170 Zentralblatt für Geologie Und Paläontologie. 0044-4189 Zentralblatt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde Sowie Deren Grenzgebiete 0044-4200 1922 1975 Zentralblatt FÜR Hals-, Nasen- Und Ohrenheilkunde, Plastische Chirurgie An Kopf Und Hals 0340-5214 1975 1982 Zentralblatt für Mineralogie. 0514-7123 1950 Zentralblatt FÜR Pharmazie, Pharmakotherapie Und Laboratoriumsdiagnostik 0049-8696 1970 1991 Zentralorgan für die Gesamte Chirurgie und Ihre Grenzgebiete 0044-4308 1920 1982 Zeszyty Prasoznawcze 0555-0025 1960 Zielsprache Deutsch 0341-5864 1970 Zoologica Poloniae 0044-510X 1935 Zoomorphologie 0340-6725 1975 Zootechnija : 0235-2478 1988 Zvezda vostoka 0130-1527 1946 Zycie Szkoly 0137-7310 Zycie Szkoly Wyzszej 0591-2377 Zycie Warszawy 0137-9437 Ženščiny Mira 0044-4456 Žurnal eksperimentalnoj i teoretičeskoj fiziki 0044-4510 1923 Žurnal evoljucionnoj biochimii i fiziologii 0044-4529 1965 Žurnal fizičeskoj chimii 0044-4537 1934 Žurnal Naučnoj I Prikladnoj Fotografii I Kinematografii 0044-4561 Žurnal Strukturnoj Chimii 0136-7463 1960 Žurnal techničeskoj fiziki 0044-4642 1931 Abstracts of folklore studies 0001-3587 1963 1975 Abstracts of North American geology 0001-3625 1966 1971 Acta Physiologica Et Pharmacologica Neerlandica 0001-6748 1950 1969 Acta politica 0001-6810 1965 Acta Societatis Medicorum Upsaliensis = 0001-6985 1950 1971 Analyse et prévision 0003-262X 1966 1974 Annals of mathematical statistics 0003-4851 1930 1972 Antiquariat : 0003-5793 1945 1973 Architecture francaise 0003-8717 1940 1975 Archiv der Pharmazie und Berichte der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft 0376-0367 1924 1971 Archiv für die gesamte Psychologie 0724-7842 1903 1969 Archiv für die Gesamte Virusforschung 0003-9012 1939 1974 Archiv FÜR Kinderheilkunde 0003-9179 1880 1971 Archiv FÜR Klinische Und Experimentelle Dermatologie 0300-8614 1955 1971 Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen-jage 0373-5478 1926 Archives des sciences physiologiques 0003-9713 1947 1974 Archivio di Scienze Biologiche 0004-0169 1919 Bulletin du Cange 0994-8090 1924 Arkiv för fysik 0365-2440 1950 1974 Arkiv för mineralogi och geologi 0004-2099 1949 1974 Arquivos da Escola Superior de Veterinária da Universidade Rural do Estado de Minas Gerais 0100-2600 1950 1959 Art quarterly 0004-3303 1938 1979 Artificial kidney bibliography 0004-3710 1967 1974 Atlantic Community quarterly 0004-6760 1963 1988 Australian public affairs information service 0005-0075 1945 1971 Annales de la Faculté des sciences du Cameroun 0566-201X 1968 1974 Autostrasse = 0376-6934 1933 Anais da Escola Nacional de Saude Publica e de Medicina Tropical 0075-9767 1967 1972 Behavioural biology abstracts. Section A. Animal behaviour 0300-5852 1973 1973 Beiträge zur Linguistik und Informationsverarbeitung 0005-8084 1966 1972 Bibliographie de la France 0006-1344 1814 1972 Bibliography and index of geology 0098-2784 1969 Bibliotheca primatologica 0067-8139 1962 1971 Botaniste 0045-2637 1888 1975 Bulletin de la Société de chimie biologique 0037-9042 1914 1970 Bulletin folklorique d'ile-de-France 0007-4616 1938 Bulletin of mathematical biophysics 0007-4985 1939 1972 Bulletin of the New York Public Library 0028-7466 1897 1977 Bulletin signalétique - Centre national de la recherche scientifique. 221, Gľtologie, économie miniere 0300-9270 1972 1975 Bibliographie de la France. 1147-6974 1946 1974 Bibliotheca Botanica 0067-7892 1886 Black Orpheus 0067-9100 1957 Bulletin De La SantÉ Publique 0378-4673 1938 1970 Cahiers de l'institut Maurice Thorez 0020-2363 1966 1972 Cahiers économiques et sociaux 0008-0209 1962 Cause du peuple, J'accuse 0336-7142 1971 1973 Central Europe journal 0008-9362 1966 1974 Chimie analytique 0009-4331 1947 1972 Chroniques d'actualité 0009-613X 1966 1975 Commerce today 0020-6385 1970 1975 Comparative biochemistry and physiology 0010-406X 1960 1970 Critica sociologica 0011-1546 1967 C.s.i.r.o. wildlife research 0007-9103 1956 1973 Currents in modern biology 0011-4014 1967 1973 Cytogenetics 0011-4537 1962 1972 Delta 0011-8001 1958 1973 Discussions of the Faraday Society 0366-9033 1947 1971 Documentatio geographica 0012-4559 1966 1973 Droit administratif 0419-7461 1962 Economic abstracts 0012-9917 1953 1975 Economic bulletin for Asia and the Far East 0041-6371 1950 1974 Education in Japan 0424-5474 1966 1982 Enzymologia 0013-9424 1936 1972 Enzymologia Biologica Et Clinica 0425-1423 1961 1970 Ergebnisse Der Physiologie, Biologischen Chemie Und Experimentellen Pharmakologie = 0080-2042 1902 1974 Experimental medicine and surgery 0014-4878 1943 1971 External affairs 0381-4866 1948 1971 Acta biochimica et biophysica Academiae Scientiarum Hungaricae 0001-5253 1966 1985 Acta phytopathologica Academiae Scientiarum Hungaricae 0001-6780 1966 1985 Bulletin Signalétique - Centre National de la Recherche Scientifique. Section 361. Endocrinologie et Reproduction 0007-5493 1971 1978 Denki Gakkai zasshi = 0020-2878 1888 1993 Fiera letteraria 0390-9077 1924 Figaro littéraire 0015-0843 1947 Filologia e Letteratura 0015-1777 1962 1972 Fortschritte der Botanik 0071-7878 1932 1973 Geo abstracts. 0267-0569 1972 1973 Geophysical abstracts : 0016-7983 1929 1971 Government reports announcements 0096-0799 1971 1975 Hamburger Beiträge zur Numismatik 0072-9523 1947 Harvard Slavic studies 0440-3495 1953 1976 Hebrew Union College annual 0360-9049 1924 Hessische Blätter für Volkskunde 0342-1260 1902 1974 Histoire de la médecine 0018-2230 1951 1974 Hlasy z Ríma 0437-6129 1952 1977 Hunting Group review 0018-7887 1951 Industrial & engineering chemistry 0019-7866 1923 1970 Information bulletin / 0364-3980 1943 1971 Information Psychologique 0020-0212 1961 Informations scientifiques françaises 0446-2084 1957 1969 International archives of occupational and environmental health = 0340-0131 1975 International conciliation 0020-6407 1907 1972 International journal of clinical pharmacology, therapy and toxicology 0300-9718 1972 1974 International journal of psychobiology 0020-7586 1970 1972 International Socialist review 0020-8744 1956 1975 Mathematische Operationsforschung Und Statistik. 0323-3898 1977 1984 Internationales Archiv für Arbeitsmedizin = 0020-5923 1970 1975 Jahresring 0448-1631 1954 Japanese Journal of Zoology 0368-2889 1922 1974 Jardin des arts 0021-5449 1954 1973 Jardin des modes 0021-5457 1922 1996 Journal of applied chemistry 0021-8871 1951 1970 Journal of mathematics and mechanics 0095-9057 1957 1970 Journal of Neuro-Visceral Relations 0022-3026 1968 1972 Journal of Obstetrics and Gynaecology of the British Commonwealth 0022-3204 1961 1974 Journal of physics. 0022-3689 1968 1972 Journal of physics. 0301-0015 1973 1974 Journal of physics. 0368-3508 1968 1969 Journal of research of the National Bureau of Standards. 0022-4316 1959 1972 Journal of the Gypsy Lore Society 0017-6087 1888 Journal of the Linnean Society of London, Zoology 0368-2935 1865 Kolloid-Zeitschrift & Zeitschrift für Polymere 0023-2904 1962 1973 Krebsarzt : 0368-6698 1946 1969 Kybernetik 0023-5946 1961 1974 Language-teaching abstracts 0023-8279 1968 1975 Lettres francaises 0024-1393 1942 1993 Library history 0024-2306 1967 List of Bibliographies on Nuclear Energy 0373-1782 Liturgical arts 0024-5097 1931 1972 Magallat 'ilm al-nabat li-l-gumhuriyyat al-'arabiyyat al-muttahidat = 0021-9363 1960 1971 Marelli 0374-3748 1923 New world 0028-7016 1892 1977 Nickel-Berichte 0369-4054 1931 1968 Nouveau Cinémonde 0029-4659 1966 1971 Nouveau commerce 0550-1326 1963 Nuclear data current sheets. 0090-550X 1969 1971 Nuclear data tables 0090-0214 1971 1973 Nuclear data tables. 0090-5518 1968 1971 N.z. Neue Zeitschrift für Musik 0343-0332 1972 1974 Oesterreichische Botanische Zeitschrift 0029-8948 1858 1974 Politische Dokumentation 0032-3438 1965 Proverbium : 0048-5667 1965 1975 Psychologische Forschung 0033-3026 1921 1974 Race 0033-7277 1959 1974 Race & class 0306-3968 1974 Radiation botany 0033-7560 1961 1975 Radiation research reviews 0033-7595 1968 1974 Seminars in psychiatry 0037-1971 1969 1973 Tenside 0497-2546 1964 1969 Time & tide 0040-7828 1920 Twentieth century 0041-4603 1951 1972 Vie et langage 0042-5494 1952 1974 Welt der Literatur 0043-2504 1964 1971 Wilhelm Roux' Archiv für Entwicklungsmechanik der Organismen 0043-5546 1925 1975 Zeitschrift für Angewandte Physik 0044-2283 1948 1972 Zeitschrift für die Gesamte Experimentelle Medizin 0372-8722 1913 1965 Zeitschrift für die Geschichte der Juden 0044-2593 1964 1974 Zeitschrift für Geopolitik 0175-7148 1924 1969 Zeitschrift für Morphologie der Tiere 0044-3131 1967 1975 Zeitschrift für Physik 0044-3328 1920 1974 Zeitschrift für Staatssoziologie 0044-3530 1953 1971 Zeitschrift für Vergleichende Physiologie 0044-362X 1924 1972 N.z. Neue Zeitschrift für Musik 0170-8791 1979 1990 Journal of experimental psychology 0022-1015 1916 1974 Polski Przeglad Radiologii : 0860-1089 1983 2002 Amities catholiques francaises 0003-1895 Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society 0035-8738 1960 Abstracts of Bulgarian scientific literature. 0001-351X 1963 1977 Acta biologica et medica Germanica 0001-5318 1958 1982 Acta geodaetica, geophysica et montanistica Academiae Scientiarum Hungaricae = 0374-1842 1966 1982 Acta historica Leopoldina 0001-5857 1963 Weishengwu xuebao = 0001-6209 1953 Allam és igazgatás 0324-7171 1951 1989 Acta biologica Academiae Scientiarum Hungaricae = 0001-5288 1950 1982 Acta botanica Academiae Scientiarum Hungaricae = 0001-5350 1954 1982 Acta geologica Academiae Scientiarum Hungaricae = 0001-5695 1952 1982 Acta chimica Academiae Scientiarum Hungaricae = 0001-5407 1951 1982 Acta Mathematica Academiae Scientiarum Hungaricae = 0001-5954 1950 1982 Acta Medica Academiae Scientiarum Hungaricae 0001-5989 1950 1982 Acta Microbiologica Academiae Scientiarum Hungaricae 0001-6187 1954 1982 Acta Morphologica Academiae Scientiarum Hungaricae 0001-6217 1951 1982 Acta Physiologica Academiae Scientiarum Hungaricae 0001-6756 1950 1982 Acta zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae = 0001-7264 1954 1983 Anthropologiai Közlemények 0003-5440 1957 Antibiotiki I Medicinskaja Biotechnologija 0233-7525 1985 1987 Arbeit 0003-7613 1947 1980 Architektur der DDR / 0323-3413 1974 1990 Archiwum Historii Medycyny 0004-0762 1957 1985 Beiträge zur Film- und Fernsehwissenschaft 0232-718X 1982 Bibliographie der Kunstblätter 0006-1379 1944 1984 Bibliographie Philosophie 0034-2262 1967 Bibliotekarske novosti 0350-0462 1971 1985 Bibliotekarstvo = 0006-1832 1955 Bildnerisches Volksschaffen 0520-1373 1957 Bilten Univerziteta u Sarajevu 0558-6364 1961 Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej : 0373-174X 1952 Bulletin de l'académie Polonaise des Sciences. 0001-4095 1960 1983 Bulletin de l'académie Polonaise. 0137-639X 1979 1982 Bulletin de l'académie Polonaise des Sciences. 0001-4117 1958 1978 Bulletin de l'académie Polonaise des Sciences. 0137-6403 1979 Bulletin de l'académie Polonaise des Sciences. 0001-4125 1957 1982 Bjulleten' Junesko Dlja Bibliotek 0304-9698 Cine cubano 0009-6946 1960 Deutsche Aussenpolitik 0011-9881 1956 1983 Deutsche Gesundheitswesen 0012-0219 1946 1984 Deutsche Zeitschrift für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten 0012-1053 1938 1988 Deutsches Bücherverzeichnis 0323-374X 1916 Druck und Verarbeitung 0138-130X 1971 Ekonomika sel'skogo chozjajstva 0013-3094 1957 1987 Ekonomski anali = 0013-3264 1956 E.i.k. Elektronische Informationsverarbeitung und Kybernetik = 0013-5712 1965 1986 Endokrinologie : 0013-7251 1928 1982 Era socialista 0379-3710 1972 Dopovìdì Akademìї nauk Ukraїnskoї RSR. 0002-3531 1967 1978 Dopovìdì Akademìї nauk Ukraїns'koї RSR. 0002-3523 1967 1975 Jahresverzeichnis des deutschen Schrifttums 0075-2967 1948 1971 Fermentnaja i spirtovaja promyšlennost' 0367-3197 1964 Filološki pregled = 0015-1807 1964 Geschichtsunterricht und Staatsbürgerkunde : 0016-9072 1959 1990 Gewerkschaftsleben : 0138-2691 1980 1989 Glasnik = 0583-4961 1957 Glasnik Univerziteta u Beogradu 0409-0144 1957 Die Holzindustrie 0018-3857 1947 1983 Hungarian law review 0441-4411 1961 Hungarian review 0018-7763 1955 1979 Finansi I Kredit : 0015-2137 1950 1984 Ideggyógyászati szemle = 0019-1442 1955 Indrumatorul cultural 0257-7674 1948 1980 Informatika 0019-9923 1965 Informationen zur soziologischen Forschung in der Deutschen Demokratischen Republik 0020-0395 1965 International Review of Sport Sociology 0074-7769 1966 1983 Ipari épitészeti szemle 0578-6770 1951 Jahrbuch der Bibliotheken, Archive Und Informationsstellen Der D.d.r. 0075-2215 1959 Kazanskij Medicinskij ŽUrnal 0368-4814 1901 Kémiai Közlemények 0022-9814 1966 Kinotechnik 0023-169X 1948 Kísérletes orvostudomány 0023-1878 1949 1990 Knjiga i čitaoci 0454-0611 1967 Kobieta i Zycie 0023-2548 1953 Komsomol'skaja žizn' 0130-2469 1958 Krest'janka 0130-2647 1922 Kultura 0023-5156 1963 1981 Kulturelles Leben 0451-0410 1954 1980 Leitung Und Planung von Wissenschaft Und Technik : 0138-2845 Magazyn Kulturalny 0137-7477 1972 1983 A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Tudományok Osztályának közleményei 0025-0333 1962 1982 Magyar Tudományos Akadémia Matematikai és Fizikai Osztályának közleményei 0025-035X 1951 1974 Magyar Tudományos Akadémia V. Orvosi Tudományok Osztályának közleményei 0375-9539 1963 1967 Matematikai lapok 0025-519X 1949 1992 Narodna kultura 0205-1109 1957 1989 Naujos knygos 0206-3913 1959 Neues Leben 0323-5815 1953 Pártélet 0479-6349 1956 1989 Párttörténeti közlemények 0464-476X 1956 1988 Političeskoje obrazovanije 0235-327X 1987 1989 Problemy gematologii i perelivanija krovi 0552-2080 1956 1982 Problemy Organizacji 0137-5504 1963 1990 Przeglad Zagranicznej Literatury Geograficznej 0079-7170 1955 Przeglad Zwiazkowy 0137-8392 1949 1981 Putevi 0555-8190 1960 Questions actuelles du socialisme 0033-6351 1951 Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja 0324-8356 1973 1986 Radar 0033-7501 1950 Reforma : 0486-2473 1966 1982 Relacje 0860-8830 1989 1990 Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego = 0079-3663 1921 1980 Rundschau der ungarischen Gewerkschaften 0133-0543 1958 1989 Referativnyj Žurnal. 0486-2287 Referativnyj Žurnal. 0034-2327 Referativnyj Žurnal. 0202-9227 Referativnyj Žurnal. 0484-2502 Referativnyj žurnal. 0206-5533 1980 Referativnyj žurnal. 0034-2661 1963 1979 Problemi Na Kulturata 0204-8620 Sovet Uzbekistoni Sanati 0202-1455 1978 Sozialistische Arbeitswissenschaft 0038-6111 1969 1990 Statistische Praxis 0039-064X 1946 Stroitel'stvo i architektura Leningrada 0039-2413 1960 1981 Student 0137-821X 1967 1981 Survey : 0350-0144 Physica. 0378-4363 1975 1988 Teksty 0324-8208 1972 1981 Telex 0353-4383 1988 1990 Tudományszervezési tájékoztató = 0040-862X 1965 1982 Kutatás-fejlesztés = 0231-4231 1983 1990 Umetnost 0041-6320 1986 V mire knig 0321-0561 1936 1989 Vedomosti Verchovnogo Soveta Sojuza Sovetskich Socialističeskich Respublik 0320-7951 1938 1988 Wissenschaftliche Zeitschrift der Wilhelm-Pieck-Universität Rostock. 0323-4630 1976 1981 Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin. 0522-9863 1951 1987 Zbornik za slavistiku = 0350-0470 1970 1983 Zeitschrift für allgemeine Mikrobiologie 0044-2208 1960 1984 Život umjetnosti 0514-7794 1966 Žurnal eksperimental'noj i kliničeskoj mediciny 0514-7484 1961 1988 Žurnal Junesko po informatike, bibliotečnomu delu i archivovedeniju 0205-4515 1979 1983 Zycie Partii 0137-7302 1949 A.M.A. Archives of Internal Medicine 0888-2479 1950 1960 Journal of diseases of children 0096-6916 1956 1960 Abhandlungen aus dem Landesmuseum der Provinz Westfalen Museum für Naturkunde 0374-5414 1936 1940 Abhandlungen aus dem Westfälischen Provinzial-Museum für Naturkunde 0723-2012 1930 1935 Archives of dermatology and syphilology 0096-6029 1920 1950 Acta Biologiae Experimentalis 0365-0820 1928 1969 Acta crystallographica 0365-110X 1948 1967 Acta linguistica = 0105-001X 1939 1960 Acta Paediatrica 0365-1436 1921 1964 Albrecht von Graefes Archiv für Ophthalmologie 0376-0200 1871 1965 Allergie und Asthma 0375-8443 1955 1970 American journal of diseases of children 0096-8994 1911 1955 American journal of insanity 1044-4815 1844 1921 American journal of pharmacy 0093-4712 1835 1936 American journal of roentgenology and radium therapy 0092-5632 1923 1951 American journal of tropical medicine 0096-6746 1921 1951 American review of tuberculosis 0096-0381 1917 1954 Annales de paléontologie 0003-4142 1906 1963 Annales des sciences naturelles. 0150-9330 1864 1904 Anzeiger für Schädlingskunde 0365-6608 1925 1968 Archiv für das Studium der neueren Sprachen 0930-4339 1931 1961 Archiv für Hydrobiologie und Planktonkunde 0365-2890 1905 1917 Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen 1013-1264 1848 1865 Archiv für Ophtalmologie 0721-8494 1854 1870 Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 0177-1094 1933 1963 Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie 0177-1108 1907 1933 Archiv für Urheber-, Film- und Theaterrecht 0174-822X 1928 1944 Archives d'anatomie microscopique 0301-4509 1897 1945 Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique 0991-7284 1931 1940 Archives des Maladies de l'Appareil Digestif et des Maladies de La Nutrition 0365-4117 1907 1965 Archives, bibliotheques et musées de Belgique 0773-493X 1928 1962 Arquivos da Escola de Veterinária 0100-2651 1960 1973 Arquivos do Jardim Botánico do Rio de Janeiro 0373-1863 1915 1933 Astronautica acta 0004-6205 1955 1973 Atti dell'istituto botanico Giovanni Briosi e del laboratorio crittogamico italiano 1122-8121 1929 1941 Bibliographie de la France. 1147-6990 1946 1974 Bibliography of English language and literature 0951-4406 1921 1923 Bulletin van het bestuur strafinrichtingen 0770-0679 1946 Chemie 0932-2159 1942 1945 Technika Lotnicza 0371-6368 1938 1965 Transactions of the Natural History Society of Northumberland, Durham and Newcastle upon Tyne 0958-8280 1904 1974 Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Greifswald. Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe 0072-7504 1951 1954 Revue historique de la Révolution francaise 1150-045X 1910 1923 Zbornik za filogiju i lingvistiku = 0514-6143 1957 1983 Zeitschrift für Eingeborenen-Sprachen 0720-8197 1920 1950 Zeitschrift für Kolonialsprachen 0720-8219 1910 1920 Report of the Librarian of Congress 0894-0126 1897 1904 Monatsblatt der heraldisch-genealogischen Vereines " Adler" 1018-4368 1881 1918 Monatsblatt der heraldischen Gesellschaft "Adler" 1018-4376 1919 1938 Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 0723-4244 1869 1920 Report of the Librarian of Congress and Report of the Superintendent of the Library Building and Grounds 0894-0134 1905 1922 Journal of nuclear energy 0891-3919 1954 1959 Keesing's Archiv der Gegenwart 1015-1524 1931 1955 Film 1946 1973 Forschungsberichte aus der Biologischen Station zu Plön 0723-4392 1883 1905 Journal of nuclear energy. 0368-3273 1959 1961 Hungarica Acta Chimica 0367-634X 1946 1949 Hungarica Acta Physica 0367-6382 1947 1949 Hungarica acta physiologica 0367-5653 1946 1949 Industrial & engineering chemistry. 0096-4484 1929 1947 Internationale Zeitschrift für Vitaminforschung 0020-9406 1947 1970 Aberdeen University review 0001-320X 1913 Acta neurovegetativa 0375-9245 1950 1967 Acta tubercolosea et pneumologica Scandinavica 0365-7531 1962 1965 Annales de radioélectricité 0365-5008 1945 1968 Annales paediatrici 0365-4966 1938 1966 Annali della Facolta di lingue e letterature straniere di Ca Foscari 0390-5837 1962 Annals & magazine of natural history 0374-5481 1841 1966 IBRO bulletin 0536-1192 1962 1968 Indonesian Abstracts 0019-7319 1958 Journal of colloid science 0095-8522 1946 1965 Journal of economic abstracts 0364-281X 1963 1968 Journal of farm economics 1071-1031 1919 1967 Journal of mathematics and physics 0097-1421 1921 1968 Journal of nuclear energy. 0368-3265 1959 1961 Journal of physics. 0950-1290 1968 1969 Journal of research, National Bureau of Standards. 0502-2568 1964 1965 Journal of the Mount Sinai Hospital, New York 0099-9695 1934 1969 Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland 0307-3114 1907 1965 Journal of the Royal Microscopical Society 0368-3974 1878 1968 Klinische Medizin : 0368-6132 1946 1967 Langenbecks Archiv für klinische Chirurgie 0174-4542 1947 1969 Letteratura 0459-1518 1953 1968 Library science abstracts 0459-262X 1950 1968 Liege Université 0774-5338 1960 Medicina et pharmacologia experimentalis 0543-3002 1965 1967 Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 0259-4153 1948 Tables mensuelles - Documentation francaise 1142-5296 1951 1968 Technical translations 0497-0497 1959 1967 Mitteilungen über Textilindustrie 0026-6949 1894 1971 Vestnik Leningradskogo universiteta. 0233-7541 1985 Bibliographie de la France - 1ére partie 1149-6932 1975 1977 Bibliographie de la France - biblio. 1149-6754 Copper industry report 0010-8618 Giorni 0046-5984 1970 Library world 0024-2616 1971 Modern English 0026-7708 1975 Nuova rivista internazionale : 0029-621X Organisation scientifique 0030-4980 1938 1971 Pre-investment news 0032-7093 1967 1974 Proceeding of the Society for analytical chemistry. 0037-9697 1964 1974 Scotland : 0036-9055 Annales de dermatologie et de syphiligraphie, Bulletin de la Société francaise de dermatologie et de syphiligraphie 0150-9772 1941 1947 Mathematiques, informatique et sciences humaines 0995-2314 1988 Annales de l'institut d'hydrologie et de climatologie 0301-8601 1923 1979 Perspectives de l'éducation 1010-6952 1969 1970 PL. Programmiertes Lernen, Unterrichtstechnologie und Unterrichtsforschung 0033-0426 1970 1972 Psychologie 1421-0169 1967 1986 Reactor and fuel-processing technology 0097-4617 1967 1969 Magallat al-'ulum al-giyulugiyyat li-l-gumhuriyyat al-'arabiyyat al-muttahidat = 0022-1384 1960 1971 New world 0028-6990 1958 Nuclear physics 0029-5582 1956 1966 Physical review 0031-899X 1893 1969 Berichte über die gesamte Biologie. 0005-9072 1926 1969 Bibliography of medical reviews 0502-305X 1955 1980 Biochemische Zeitschrift 0366-0753 1906 1967 Schweizer Beiträge zur Allgemeinen Geschichte = 0080-7222 1943 1972 Renaissance and modern studies 0486-3720 1957 Numismatica 0546-9406 1941 1966 Safety standards 0036-2557 1951 1972 Science abstracts. 0300-8460 1903 1940 Scientific information notes 0582-2505 1960 Smithsonian contributions to astrophysics 0081-0231 1956 1974 Social science record 0037-7872 1964 Spectrochimica Acta 0371-1951 1939 1966 Studium generale 0039-4149 1947 1971 Archiv für klinische Medizin 0365-3773 1966 1969 Archiv für Meteorologie, Geophysik und Bioklimatologie. 0344-7812 1948 1968 Archiv für Ohren-, Nasen- und Kehlkopfheilkunde 0365-5245 1915 1965 Archives neerlandaises de zoologie 0365-5164 1935 1967 Artes de México 0300-4953 1957 Articles et documents 0992-9207 1944 1970 Arts 1144-1348 1960 1965 Arts loisirs 0004-4040 1966 1967 Astrophysica Norvegica 0067-0030 1936 Automatisierung : 0572-2292 1958 1968 Nucleonics 0096-6207 1947 1967 Odu 0029-8522 1955 Bulletin de l'institut Fondamental d'afrique Noire. 0018-9634 1966 Bulletin de l'institut fondamental d'afrique noire. 0018-9642 1966 Bulletin de l'institut francais d'afrique noire. 0378-5742 1954 1966 Bulletin de l'institut francais d'afrique noire. 0378-3871 1954 1965 Bulletin signalétique. 0181-1703 1961 1968 Bulletin signalétique. 0181-1711 1961 1968 Bulletin signalétique. 0181-169X 1961 1968 Bulletin signalétique. 0181-1746 1961 1968 Bulletin signalétique. 0181-1681 1961 1968 Annual epidemiological and vital statistics = 0509-2531 1951 1961 Reol 0486-4026 1962 1967 International year book and statesman's who's who 0074-9621 1953 Plastics 0370-0364 1937 1969 Bulletin signalétique : 0532-3673 1961 1968 Bulletin signalétique : 0532-3681 1961 1968 Bulletin signalétique. 0532-369X 1961 1968 Bulletin signalétique : 0223-3932 1961 1968 Bulletin signalétique : 0223-3983 1961 1968 Bulletin signalétique : 0223-3940 1961 1967 Bulletin signalétique : 0223-517X 1961 1968 Bulletin signalétique : 0532-3657 1961 1968 Bulletin signalétique : 0181-1762 1961 1968 Bulletin signalétique : 0532-3665 1961 1968 Bulletin signalétique : 0223-4475 1961 1968 Bulletin signalétique : 0223-5188 1961 1968 Bulletin signalétique : 0181-1592 1965 1968 Bulletin signalétique : 0532-3703 1961 1968 Bulletin signalétique : 0223-3428 1965 1968 Bulletin signalétique : 0223-3436 1961 1968 Bulletin signalétique : 0223-5161 1965 1968 Cahiers de physique 0366-5291 1941 1967 Cahiers du Sud 0184-752X 1925 1966 Canadian journal of economics and political science = 0315-4890 1935 1967 Canadian library = 0316-604X 1960 1968 Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'académie des sciences 0001-4036 1835 1965 Columbia University forum 0884-2256 1957 1968 Proceedings of the annual convention of the American Psychological Association 0065-9878 1965 1973 Deutsche Lehrprogramme für Schule und Praxis : 0418-8810 1964 1966 Deutsches Archiv für klinische Medizin 0366-8576 1865 1965 Psychiatria et Neurologia 0370-1956 1957 1967 Public health engineering abstracts 0096-6444 1921 1967 Kwartalnik Filmowy 0452-9502 1951 Science journal 0582-2092 1965 1971 Reports of Research Institute of Applied Mechanics, Kyushu university / 0030-7734 1952 1999 Mineralogische und Petrographische Mitteilungen 0373-4218 Verzeichnis der Wichtigsten Neuerwerbungen der Universitaetsbibliothek Wien 1025-3297 Virchows Archiv für Pathologische Anatomie und Physiologie und für Klinische Medizin 0376-0081 1903 1968 Wisconsin studies in contemporary literature 0146-4949 1960 1967 Wort in der Zeit 0512-4050 1955 1965 Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 0373-028X 1916 Zeitschrift für Militärgeschichte 0044-3115 1962 1971 Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere 0372-9389 1924 1967 Zeitschrift für Mundartforschung = 0932-3988 1935 1968 Zeitschrift für Psychosomatische Medizin 0375-5355 1954 1966 Revue générale des sciences pures et appliquées et Bulletin de l'association francaise pour l'avancement des sciences 0370-7431 1953 1969 Eugenics review 0374-7573 1909 1968 Bibliographie der schweizerischen naturwissenschaftlichen Literatur = 1421-1580 1927 1941 Bollettino delle pubblicazioni Italiane ricevute per diritto di stampa 0391-4623 1886 1957 Zeitschrift für Naturforschung. 0341-0447 1972 1972 Zeitschrift für Naturforschung. 0044-3174 1947 1970 Zeitschrift für Naturforschung. 0341-0420 1971 1971 Berg- und Hüttenmaennisches Jahrbuch der Montanistischen Hochschule in Leoben 0365-9739 1853 1937 Berichte des Ohara Instituts für Landwirtschaftliche Forschungen in Kurashiki 0365-9887 1916 1944 Jahrbuch der St. Gallischen naturwissenschaftlichen Gesellschaft 0375-7730 1901 1938 Zeitschrift für Elektrochemie und Angewandte Physikalische Chemie 0372-8323 1904 1951 Felsmechanik und Ingenieurgeologie : 0430-2966 1963 1968 Gastroenterologia 0301-164X 1939 1967 Geoscience abstracts 0435-5628 1959 1966 Helvetica medica acta. 1420-2123 1945 1974 Helvetica Physiologica Et Pharmacologica Acta 0367-6242 1943 1969 Boletim do museu nacional 0100-1507 1923 1941 Bulletin des sciences mathématiques et astronomiques 1155-8431 1870 1884 Bulletin des séances de l'académie royale des sciences coloniales = 0365-6578 1954 1959 Bulletin des séances de l'institut royal colonial belge = 0367-6935 1930 1954 Nuclear data. 0550-306X 1965 1968 Nuclear data. 0090-3760 1966 1968 Burlington magazine for connoisseurs 0951-0788 1903 1947 Art in America 0898-297X 1913 1921 Bulletin of the Geological Society of America 1050-9747 1890 1960 Canadian journal of research. 0366-7383 1935 1950 Canadian journal of research. 0315-2030 1944 1950 Canadian journal of technology 0315-2014 1951 1957 Canadian public health journal 0319-2652 1929 1942 Acta Microbiologica Polonica. 0567-7815 1969 1975 Acta Microbiologica Polonica. 0567-7823 1969 1975 Acta Physica Polonica 0001-673X 1932 1969 Sprawozdania i Prace Polskiego Towarzystwa Fizycznego 0371-2265 1920 1931 Cahiers du bolchevisme 1149-8277 1924 1944 Zeitschrift für Schulgesundheitspflege 0863-1050 1888 1922 Boletim do Museu Goeldi de História Natural e Ethnographia 0100-4123 1904 1912 Boletín de la Real Sociedad Espaňola de Historia Natural 0365-9755 1901 1950 Bulletin de la Société portugaise des sciences naturelles 0873-1799 1907 1947 Archives des Maladies du Coeur, des Vaisseaux, et du Sang 0301-4525 1908 1937 Archives de pharmacodynamie 0770-1071 1894 1897 Archives internationales de pharmacodynamie 0301-4533 1898 1899 Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Wien. 0376-1606 1864 1946 Archives internationales de physiologie 0301-4541 1904 1954 Boletim do museu nacional. 0080-3189 1942 American Journal of Public Health and the Nation's Health 0002-9572 1928 1970 American journal of public health 0271-4353 1912 1927 Transactions of the American Institute of Chemical Engineers 0096-7408 1908 1946 Booklist and subscription books bulletin 0730-8957 1956 1969 Berg- und Hüttenmännische Monatshefte der Montanistischen Hochschule in Leoben 0365-9747 1938 1961 Aus der schwäbischen Heimat 0340-3734 1897 1979 Archives of physical therapy 0096-6037 1938 1944 Archives of Physical Medicine : 0096-6622 1945 1952 AMA archives of surgery 0096-6908 1950 1960 Contributions from the Museum of Geology 0883-8879 1924 1927 Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences 0199-9818 1846 1958 Excerpta medica. 0367-1070 1955 1967 Journal of the American Medical Association 0002-9955 1883 1960 Wiener Zeitschrift für Volkskunde 0257-4756 1919 1944 Zeitschrift für österreichische Volkskunde : 0257-4764 1895 1917 Demokratyczny Przeglad Prawniczy 0867-7247 1945 1950 Rayon textile monthly 0096-2457 1936 1948 Hidrotehnica, Gospodarirea Apelor, Meteorologia 0018-134X 1964 1969 Heidelberger Jahrbücher der Literatur 0179-0781 1818 1872 Neue deutsche Rundschau 0932-2507 1894 1903 Neue Heidelberger Jahrbücher 0179-0773 1891 1958 Nova acta = 0323-8849 1757 1932 Novyje knigi 0550-2829 1955 1963 Hespéris 0399-0052 1921 1959 Hebbel-Jahrbuch 0073-1560 1939 Heil- und Gewürz-Pflanzen 0367-5777 1917 1943 Helicon 0920-6086 1938 1943 Indo-Pacific exchange newsletter 0388-0389 1958 1962 National geographic magazine 1044-6613 1888 1959 New statesman and nation 0952-102X 1931 1957 Harper's monthly magazine 0361-7815 1900 1913 Harper's new monthly magazine 0361-8277 1850 1900 Harvard historical studies 0073-053X 1896 Harvard Semitic series 0073-0645 1910 1970 Harvard studies and notes in philology and literature 0893-9608 1930 Aus Natur und Museum 0178-1286 1922 1926 Bericht der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt am Main 0940-4856 1850 1921 Harper's magazine 1045-7143 1913 1976 Natur und Volk 0369-3422 1934 1961 Hannoversche Geschichtsblätter 0342-1104 1898 Aichi journal of experimental medicine 0302-1297 1923 1924 Hamburger Universitätsreden 0438-4822 1950 Handbook - British Astronomical Association 0068-130X 1922 Handbook of Latin American studies 0072-9833 1935 Harofe Haivri = 0099-9369 1927 1953 Memoirs of the Faculty of Science and Engineering, Waseda University 0368-9735 1922 1953 Milbank Memorial Fund quarterly bulletin 0276-5187 1923 1933 Zeitschrift des Historischen Vereins für Niedersachsen 0179-0633 1854 1923 Bulletin of miscellaneous information - Royal Botanic Gardens, Kew 0366-4457 1887 1942 Handball 0138-1296 1953 1990 Meteorological abstracts and bibliography 0196-1632 1950 1959 United States Government publications monthly catalog 0041-767X 1940 1950 Ärztliches Intelligenz-Blatt 0721-6750 1854 1885 Meddelanden af Societas pro fauna et flora Fennica 0788-6969 1876 1925 Memoirs of the College of Engineering, Kyushu Imperial University 0368-9476 1913 1932 Metallovedenie i obrabotka metallov 0369-1144 1955 1958 Medico-legal and criminological review 0302-1637 1933 1946 Journal of morphology 0022-2887 1887 1924 Journal of morphology and physiology 0095-9626 1924 1931 Journal of the Association of American Medical Colleges 0095-9545 1929 1950 Magyar Tudományos Akadémia értesítoje 0200-0601 1867 1889 Pedagogical seminary 0891-9402 1891 1924 Pedagogical seminary and journal of genetic psychology 0885-6559 1924 1953 Journal of immunology 1048-3233 1916 1942 Journal of immunology, virus-research & experimental chemotherapy 1047-7381 1943 1949 Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland 0950-4737 1827 1835 Journal of the Royal Statistical Society 0952-8385 1887 1947 Journal of the Warburg Institute 0959-2024 1937 1940 Konevodstvo 1024-2090 1947 1959 Könyvbarát 0200-1012 1951 1952 Könyvtáros 0200-9331 1953 1954 Libri e riviste 1122-6986 1950 1957 British journal of experimental biology 0366-0788 1923 1929 Bulletin of the Research Council of Israel. 0375-9156 1958 1963 Bulletin of the Research Council of Israel. 0366-2802 1958 1963 The Far Eastern quarterly 0363-6917 1941 1956 Journal of abnormal and social psychology 0096-851X 1925 1964 Journal of Germanic philology 0364-2968 1897 1902 Könyv 0200-934X 1955 1955 American journal of Semitic languages and literatures 1062-0516 1895 1941 Character and personality 0730-6407 1932 1945 Journal of the American Dental Association 1048-6364 1922 1936 Journal of physical & colloid chemistry 0092-7023 1947 1951 Journal of the American Dental Association and the dental cosmos 0375-8451 1937 1938 Journal of the National Dental Association 0097-1901 1915 1922 Jahrbuch der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 0373-1502 1950 1971 Jahrbuch der Preussischen Akademie der Wissenschaften 0936-420X 1940 1943 Jahrbuch des Kaiserlich Deutschen Archäologischen Instituts 0931-7007 1887 1917 Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven 1230-3240 1924 1935 Journal of Allergy 0021-8707 1929 1971 Jezyk Polski 1230-6460 1913 1914 Jezyk Polski i Poradnik Jezykowy 1230-6452 1916 1916 Journal de physiologie et de pathologie générale 0368-3834 1899 1945 Journal du droit international privé 1155-8377 1874 1914 Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und Hydrographie 0323-889X 1908 1943 Index chemicus 0536-6429 1960 1969 Index medicus 0891-3986 1879 1927 Wiener Jahreshefte 0259-1464 1940 1943 Instruments 0096-2066 1953 Revue trimestrielle canadienne 0370-7520 1915 1954 Dissertation abstracts 0099-3123 1952 1966 Gazeta Obserwatora P.i.h.m. 0208-4341 1948 1973 Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen 0932-7347 1753 1801 Göttingische Zeitungen von gelehrten Sachen 0932-7428 1739 1752 Irodalmi figyelo 0200-139X 1955 1957 Világirodalmi figyelo 0200-1349 1958 1963 Zeitschrift für Elektrotechnik 1013-5111 1884 1905 Zeitschrift fur physiologische Chemie 0372-9672 1877 1895 Excerpta medica. 0920-4334 1956 1965 Excerpta medica. 0920-4350 1948 1949 Excerpta medica. 0920-4342 1950 1955 Gazzetta medica italiana. Lombardia 0393-3652 1851 1888 Folia haematologica. 0367-2247 1910 1927 Folia haematologica. 0367-2255 1910 1927 Bibliographie der Deutschen Bibliothek, Frankfurt am Main 0170-1045 1947 1952 Deutsche Bibliographie. 0170-1088 1953 1964 Excerpta medica. 0014-4061 1948 1964 Süddeutsche Apotheker-Zeitung 0370-8527 1861 1950 Bulletin du Bureau International d'Education 1011-7113 1927 1970 Ekologia Polska. 0070-9557 1955 1969 Ekologia Polska. Seria B 0424-7205 1955 1969 Erdögazdaság : 0200-1209 1951 1957 Historisch-politische Blätter für das katholische Deutschland / 0938-2518 1838 1852 G. Phillips' und G. Görres' historisch-politische Blätter für das katholische Deutschland 0938-2542 1853 1859 Historisch-politische Blätter für das katholische Deutschland 0938-2550 1860 1923 Nuclear data sheets 0090-7243 Hinrichsen's year book 0958-9953 1944 1944 Proceedings of the Royal Society of Edinburgh 0370-1646 1844 1941 Proceedings of the Imperial Academy 0369-9846 1912 1945 Historisch-litterarisch-bibliographisches Magazin 1017-3994 1788 1794 Historische Blätter 1012-1013 1921 1937 Historische Studien aus dem Pharmakologischen Institute der Kaiserlichen Universität Dorpat 0256-9981 1889 1896 Historia 0394-4530 1927 1935 Journal of personnel research 0886-750X 1922 1927 Pharmaceutical journal 0958-8450 1895 1908 Postepy Wiedzy Rolniczej 0370-2650 1949 1953 Zeitschrift für Augenheilkunde 0372-834X 1899 1938 Przemysl Rolny i Spozywczy = 0370-159X 1949 1954 Przemysl Wlókienniczy 0370-1700 1947 1957 Stroitel'naja promyslennost' 0371-3806 1923 1958 Transactions of the Electrochemical Society 0096-4743 1931 1949 Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 0932-321X 1927 1961 Household words 0950-9801 1850 1859 Séances et travaux de l'académie des sciences morales et politiques 1246-6980 1842 1935 Bulletin de la Société francaise de musicologie 0991-9228 1917 1921 Revue de science et de législation financieres 0246-1617 1903 1955 Année politique, économique et coopérative 1149-8064 1949 1950 Année politique et Revue des études coopératives, Res publica 1149-8072 1947 1949 Revue des études coopératives 1149-8056 1921 1947 Hölderlin-Jahrbuch 0340-6849 1948 Iduna 0174-9463 1944 1944 Physical review supplement 0369-9706 1929 1929 Research studies of the State College of Washington 0363-3829 1929 1959 Horizons médicaux 0437-8849 1953 1975 Bulletin abolitionniste 0251-7523 1902 1948 Revue de droit international privé 1153-6675 1905 1933 Cercetări filozofice 0255-9498 1954 1956 PrzeglĄD Dermatologii I Wenerologii 0478-6513 1951 1958 Referativnyj bjulleten' bolgarskoj naučnoj literatury. Himia i himična tehnologija 0204-7950 1958 1962 Raketentechnik und Raumfahrtforschung 0370-3525 1957 1963 American Slavic and East European review 1049-7544 1945 1961 Science reports of the Tokyo Bunrika Daigaku, section A. Mathematics, physics, chemistry 0371-3334 1930 1953 Science reports of the Tokyo Bunrika Daigaku, Section C 0371-5620 1932 1954 Scientific proceedings of the Royal Dublin Society 0371-2303 1878 1957 Mysl Filozoficzna 0580-3918 1951 1957 Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego 0209-1356 1952 1956 Nasa sodobnost 1318-3397 1953 1962 Zeitschrift für Schweizer Strafrecht = 1013-8528 1888 1895 Revue de synthese historique 0997-0541 1900 1930 Correspondenz-Blatt für Schweizer Ärzte 0366-5461 1871 1919 Abhandlungen der Schweizerischen Paläontologischen Gesellschaft = 1421-3311 1874 1939 Zeitschrift für Hydrologie, Hydrographie, Hydrobiologie, Fischereiwissenschaft = 1011-8497 1920 1948 Schweizerische Musikzeitung, Schweizer musikpädagogische Blätter = 1421-5349 1960 1983 Wiener Pharmazeutische Wochenschrift 0372-7483 1938 1943 Archiv für schweizerische Geschichte 1013-0632 1843 1875 Hygeia 0096-1876 1923 1950 Rheinisches Museum für Philologie, Geschichte und griechische Philosophie 0939-2718 1827 1829 Rivista italiana di paleontologia 0393-8689 1895 1946 India rubber world 0096-5790 1899 1954 Hrvatska njiva 1331-1921 Hrvatska revija = 1330-2493 1928 Humboldt : 0933-1921 1882 1890 Hungarian exporter : 0018-7739 1951 1974 Huntington Library quarterly 0018-7895 1937 Bulletin international des sciences sociales = 1011-114X 1949 1958 Humbles 0999-3371 1913 1940 Hungarian bulletin 0200-0032 1947 1954 Hungarica Acta Medica 0367-6366 1948 1949 Nouvelle revue historique de droit français et étranger 0995-8924 1877 1921 Revue de linguistique 1012-0769 1956 1963 Revue historique de droit francais et étranger 0995-8894 1855 1869 Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge 1026-8812 1919 1955 Revue pénitentiaire 1155-746X 1892 1907 Inter-allied review 0735-5610 1941 1942 Lětopis Instituta za Serbski Ludospyt. 0522-506X 1952 1985 Jahrbuch der Kaiserlich-Königlichen geologischen Reichsanstalt 1023-4764 1850 1920 Jahrbuch der Kais. kön. Kriegsmarine 1015-924X Comptes rendus des séances de l'académie des sciences. 0750-7623 1981 1983 Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'académie des sciences. 0335-5993 1975 1980 Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in Österreich 1013-6983 1880 1979 Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses 0258-5596 1883 1918 Jahrbuch der preussischen Kunstsammlungen 0934-618X 1919 1944 Jahrbuch der heraldisch-genealogischen Vereines Adler in Wien 1018-4333 1874 1883 Jahrbuch der königlich preuszischen Kunstsammlungen 1431-5955 1880 1918 Goethe 0072-484X 1936 1971 Jahrbuch der Gesellschaft für Wiener Theaterforschung 1017-4583 1970 Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft 0863-2758 1914 1935 Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft 1022-744X 1891 Annuaire de la Société d'histoire et d'archéologie lorraine = 1277-9237 1889 Jahrbuch der Geographischen Gesellschaft zu Hannover 0341-9169 1924 1988 Jaarverslag / Koninklijke Vereeniging Koloniaal Instituut, Amsterdam 0920-2528 1924 1941 Jaarverslag / Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie 0923-7860 1948 Jahrbuch der Sammlung Kippenberg 0448-133X 1921 1983 Jahrbuch der Schiffahrt 0075-238X 1961 1986 Jahrbuch der Schiffbautechnischen Gesellschaft 0374-1222 Jahrbuch der Österreichischen byzantinischen Gesellschaft 0075-2355 1951 1968 Jahrbuch der praktischen Medizin 0934-6538 1879 1913 Jahrbuch des Naturhistorischen Landes-Museums von Kärnten 1016-5916 1852 1918 Jahrbuch des Postwesens 0340-4269 1976 Jahrbuch des Stiftes Klosterneuburg 0454-0158 1908 Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts 0071-9463 1902 Izvestija na Botaničeskija institut 0373-9112 1950 1974 Innere Reich 0932-2019 1934 1944 Zeitschrift für Kinderheilkunde. Referate 0178-4773 1911 1914 Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Schwermaschinenbau Magdeburg 0372-7599 1957 1961 Istoričeskij arhiv : 0021-2628 1955 1962 Istros 1220-4714 1934 1942 Radiologia Clinica 0370-3177 1939 1964 Radiologia Clinica Et Biologica 0033-8346 1965 1974 Bulletin of the Research Council of Israel. Section D: Botany 0375-9148 1955 1963 Irodalmi ujság 0535-6881 1950 1989 International medical digest 0096-0624 1920 1970 Iran 0259-6806 1927 1929 Medical record 0363-0803 1934 1950 Westermanns illustrirte deutsche Monats-Hefte 0938-3425 1881 1906 Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock. 0374-4787 1951 1975 Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock. 0323-6994 1952 1975 Wissenschaftliche Zeitschrift der Wilhelm-Pieck-Universität Rostock. 0323-4681 1976 1981 Jahrbuch für prähistorische & ethnographische KunstIpek. Jahrbuch für prähistorische & ethnographische Kunst = 0075-0468 Iowa State College journal of science 0096-2783 1926 1959 Archiv für Gewerbepathologie und Gewerbehygiene 0365-2564 1930 1961 Archives internationales d'ethnographie = 0034-0030 1888 1968 Industrial research news 1010-6995 1966 Inra 1018-8193 1960 1962 Internationaler Jahresbericht der Bibliographie = 0863-632X 1931 1941 Internationales Jahrbuch für Geschichtsunterricht 0179-4418 1951 1965 Hochfrequenztechnik und Elektroakustik : 0018-2958 1932 1971 International child welfare review 0020-6342 1947 Readers' guide to periodical literature 0034-0464 1901 Hochschul-Nachrichten : 0176-1404 1890 1919 International bibliography of economics = 0085-204X 1952 International bibliography of political science = 0085-2058 1953 International bibliography of sociology = 0085-2066 1957 Zentralblatt für die gesamte Chirurgie und ihre Grenzgebiete 0178-4544 1913 1914 Zeitschrift für Züchtung. 0369-9315 1930 1938 Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar 0509-9773 1953 1984 Information hebdomadaire - Ministere des Affaires Etrangeres 0187-859X 1934 1936 Informations sociales - Bureau international du travail 1020-489X 1922 1992 Izvestija Fiziko-chimičeskogo naučno-issledovatel'skogo instituta pri Irkutskom gosudarstvennom universitete im. A.a. Ždanova 0535-6857 1953 1966 Izvestija Glavnoj astronomičeskoj observatorii v Pulkove = 0367-7966 1927 Times literary supplement 0040-7895 1902 1968 Izvestija Krymskoj astrofizičeskoj observatorii 0367-8466 1947 Anzeiger für schweizerische Altertumskunde = 1421-0061 1868 1938 Zeitschrift des Vereins für Volkskunde 0179-0064 1891 1928 Zeitschrift für Pflanzenzüchtung 0179-9525 1912 1929 Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Verkehrswesen Dresden 0323-7044 1953 1962 Information Bulletin-Council of International Affairs 1000-9019 1936 1937 Zeitschrift für anorganische Chemie 0863-1786 1892 1915 Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie 0863-1778 1915 1943 Zeitschrift für anorganische Chemie 0372-7874 1943 1950 Wgo 0509-5212 1966 Industrial arts index 0275-1682 1913 1957 Kansas University science bulletin 0891-1967 1902 1924 Árskatalog för Svenska bokhandeln 0349-442X 1953 Symbolae arctoae 0332-9534 1922 1922 Teatrul 1220-1502 1956 1989 Tulane studies in zoology 0090-9246 1953 1968 Umschau 0372-4409 1897 1927 Illustriertes Jahrbuch der Naturkunde 0258-1418 1903 1914 Nouvelle revue 0184-7465 1879 1940 Illustration théatrale 1155-7540 1904 1913 Igazságügyi közlöny 0133-7645 1892 Iasul literar 0536-227X 1954 1970 Iata bulletin 0378-4495 1947 Jahrbuch der Ludwig-Maximilians-Universität München 0936-4226 1927 1958 Studii si cercetari de istoria artei 1220-0638 1954 1963 Index translationum 0073-6074 1932 Indian Historical Quarterly 0971-2240 1925 1963 Copyright bulletin 1014-5478 1967 Jahrbuch für Altertumskunde 0258-560X 1907 1914 Jahrbuch für Liturgiewissenschaft 0342-135X 1921 1941 Jahrbuch für Kunstwissenschaft 0863-582X 1923 1930 Monatshefte der kunstwissenschaftlichen Literatur 0932-1136 1905 1907 Jahrbuch für Geschichte der Udssr und der volksdemokratischen Länder Europas 0863-1603 1956 1968 Jahrbuch für Geschichte, Sprache und Litteratur Elsass-Lothringens 1256-3749 1885 1918 Jahresbericht der Geographischen Gesellschaft zu Hannover 0931-508X 1880 1911 Jahresbericht der Zentralstelle für soziale Literatur der Schweiz 1422-1543 1907 1942 Jahrbücher für protestantische Theologie 0259-7780 1875 1892 Jahrbücher der gesammten deutschen juristischen Literatur 0936-7616 1826 1836 Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik 0179-2849 1871 1944 Jahrbücher der deutschen Rechtswissenschaft und Gesetzgebung 0931-6396 1855 1873 Jahrbücher für Kunstwissenschaft 0259-5915 1868 1873 Jaarboek der Rijksuniversiteit te Utrecht 0375-1406 1877 1973 Jahresbericht über die wissenschaftlichen Erscheinungen auf dem Gebiete der neueren deutschen Literatur 0863-2529 1924 1956 Jahresverzeichnis der deutschen Musikalien und Musikschriften 0075-2959 Journal encyclopédique 1370-4249 1756 1793 Jahresverzeichnis der an den deutschen Universitäten und Hochschulen erschienenen Schriften 0233-2949 1887 1936 Jahresverzeichnis der deutschen Hochschulschriften : 0075-2940 1937 1978 Japanese journal of medical sciences. Abstracts 0910-1454 1922 1927 Japanese journal of medical sciences, part 2. Biochemistry 0368-3664 1925 1944 Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg 0368-4717 1845 1968 Jahresbericht des Sonnblick-Vereines ... 0081-2064 Jahresbericht der Pharmazie 0368-1521 1892 1943 Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubünden 0373-384X 1856 Naučnye doklady vysšej školy. Naučnyj kommunizm 0321-3153 1973 1986 Kronika Warszawy 0137-3099 1925 Külföldi jogi cikkgyujtemény 0452-7860 1961 Lavoro 1125-3460 1901 1924 Kunstmuseets Aarsskrift 0107-8933 1914 1993 Krak's blaa bog 0900-1476 1910 Kommunalt tidsskrift 0047-3537 1920 1987 Kultuurleven 0023-5288 1934 Kwartalnik Psychologiczny 1233-3514 1930 1948 Kwartalnik Filozoficzny 1230-4050 1923 Kyrios 0023-6128 1936 Kolo 0023-2920 1842 1971 Komunist Ukraini 0130-2434 1952 Zentralblatt für die gesamte innere Medizin und ihre Grenzgebiete 0931-1610 1912 1914 Kongresszentralblatt für die gesamte innere Medizin und ihre Grenzgebiete 0931-1629 1920 1944 Koleopterologische Rundschau 0075-6547 1912 Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 0179-2830 1859 Kritischer Jahresbericht über die Fortschritte der romanischen Philologie 0933-6419 1890 1915 Krasnyj arhiv 1029-1342 1922 Verhandlungen des Vereins für Kunst und Alterthum in Ulm und Oberschwaben 0932-738X 1843 1885 K.f.k.i. közlemények = 0368-5322 1964 1970 Korrespondenzblatt des Vereins für Niederdeutsche Sprachforschung 0342-0752 1876 Kohászati lapok = 0368-6469 1951 1967 Kenyon review 0163-075X 1939 Keijo Journal of Medicine 0368-5195 1930 1938 Keizyo Journal of Medicine 0368-7287 1939 1940 Keats-Shelley Memorial bulletin 0453-4395 1950 1985 Katalog over erhvervelser af nyere udenlandsk litteratur ved statens offentlige biblioteker 0105-7995 1902 1959 Journal of cutaneous and genito-urinary diseases 0898-4751 1887 1902 Könyvtárügyi szemle = 0450-7916 1950 1951 Kommunalarbetaren 0345-6307 1911 Komuna 0023-3161 1954 Klingspor-Kalender 0179-9762 Kladderadatsch 0173-0827 1848 Kirchenmusikalisches Jahrbuch 0075-6199 1886 Zhongguo kexue = 0250-7870 1954 1981 Acta Scientia Sinica 0365-7183 1952 1954 Kemi 0373-6059 1928 1971 Kehakultuur 0134-3270 1940 1990 Keleti szemle = 0200-9994 1900 1932 Literaturzeitung für die katholische Geistlichkeit 0936-2452 1826 1936 Katechetische Blätter 0342-5541 1875 Der katholische Gedanke 0022-9385 1922 1975 Karl-May-Jahrbuch 0173-3559 1979 Kashmir 0451-4815 1950 1959 Kalevalaseuran vuosikirja 0355-0311 1921 Journal de la Société des Africanistes 0037-9166 1931 1975 Journal de pharmacie et de chimie 0368-3591 1842 1942 Journal de Paris 1256-0375 1777 1840 Journal de médecine et de chirurgie pratiques 0021-7913 1830 Journal de l'ecole polytechnique 0368-2013 1795 1939 Journal de l'anatomie et de la physiologie normales et pathologiques de l'homme et des animaux 0368-3788 1864 1919 Journal of medical research 0097-3599 1901 1924 The Journal of metabolic research 0095-9642 1922 1926 Journal of venereal disease information 0096-7025 1945 1951 Journal of Urusvati Himalayan Research Institute of Roerich Museum 0097-0751 1931 1933 Journal of the West African Science Association = 0043-3020 1958 Journal of the Department of Letters / 0304-887X Journal of the Department of Agriculture, Western Australia 0368-1858 1899 1909 Journal of the Department of Agriculture, Kyushu Imperial University, Fukuoka 0368-1831 1923 1946 Journal of central European affairs 0885-2472 1941 1964 Journal of classical and sacred philology 0953-3966 1854 1859 Journal of social casework 8755-4879 1946 1949 Family 0887-400X 1920 1946 Social hygiene 0741-7934 1914 1921 Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 0885-3479 1817 1918 Journal of social hygiene 0741-9996 1922 1954 Journal of the Pali Text Society 0958-8892 1882 1927 Juridical review 0022-6785 1889 Journal of the Royal Army Medical Corps 0035-8665 1903 Journal of the Royal Geographical Society of London 0266-6235 1830 1880 Journal für Freymaurer 1017-401X 1784 1787 Journal für Psychologie und Neurologie 0368-3877 1902 1943 Journal of physics = 0368-3400 1937 Journal of entomology and zoology 0095-8530 1913 1951 Je sais tout 0982-1678 1905 1939 Jászkunság 0448-9144 1954 Law list 0308-8219 1841 1976 Archiv für Klinische Chirurgie 0365-3706 1860 1945 Kvartal'nyj Obzor Naučnych Izdanij Pol'skoj Akademii Nauk. Serija A. Obsestvennye Nauki 0551-4010 1961 1961 Journal of the Chemical Society. 0590-9791 1878 1925 Korrespondenz-Blatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte 0931-8046 1870 1923 Kísérletügyi közlemények 0368-573X 1898 1956 Litteraturzeitung für katholische Religionslehrer 0936-2401 1810 1823 Journal of research of the National Bureau of Standards. 0098-8979 1968 1977 Journal of research of the National Bureau of Standards. 1060-1783 1959 1963 Journal of research of the National Bureau of Standards 0091-0635 1934 1959 Journal de physique et le Radium 0368-3842 1920 1962 Journal des débats et des décrets 1256-0480 1789 1944 Journal of agricultural research 0095-9758 1913 1949 Journal des demoiselles 1161-5672 1833 1922 Hinrichs' Halbjahrs-Katalog der im deutschen Buchhandel erschienenen Bücher, Zeitschriften, Landkarten usw. 0863-0011 1901 1916 Jahresverzeichnis der Verlagsschriften und einer Auswahl der ausserhalb des Buchhandels erschienenen Veröffentlichungen der Ddr, der Brd und Westberlins sowie der deutschsprachigen Werke anderer Länder 0300-8436 1972 1978 Journal des économistes 1149-2368 1841 1940 Verzeichnis der im deutschen Buchhandel neu erschienenen und neu aufgelegten Bücher, Landkarten, Zeitschriften 0863-6184 1891 1900 Journal of the Bihar Research Society 0304-2219 1925 Libro italiano nel mondo 0390-6515 1940 1943 Balagan : 0949-4855 1995 Zagadnienia rodzajów literackich = 0084-4446 1958 Keesing's record of world events 0950-6128 1987 Esperanto 0014-0635 1911 Bălgarska etnologija = 1310-5213 1995 Zajednica biblioteka 0351-2061 1973 Budapest review of books 1215-735X 1991 Artist 0004-3877 1931 Ars Hungarica 0133-1531 1973 Creative camera 0011-0876 1965 Bulletin des séances de l'Académie royale des sciences d'Outre-Mer = 0001-4176 1959 BBC. English : 0263-550X 1982 1998 Lingüística espanola actual 0210-6345 1979 Balkan studies 0005-4313 1960 Film review special 0967-8816 1992 Face 0263-1210 1980 Vantage point : 0251-2971 1978 Interzone : 0264-3596 1982 1999 Prisma 1013-0357 Prilozi = 0350-1914 1976 Practical gardening 0032-6399 1960 1999 New statesman and society 0954-2361 1988 1996 New musical express 0028-6362 1952 Chaos : 1054-1500 1991 Michigan academician 0026-2005 1969 Acta cardiomiologica 1124-8874 1989 Bibliografía Venezolana 0798-0086 1980 Boreal environment research : 1239-6095 1996 CRE info 1022-0216 1993 Diagonal : 0938-7161 1990 Eastern Mediterranean Health Journal = 1020-3397 1995 Gradac : 0351-0379 1974 Perspectives on science : 1063-6145 1993 Philobiblon : 1224-7448 1996 Kontakto / Universala Esperanto-Asocio 0023-3692 1963 SGI Quarterly : 1341-6510 Međunarodna politika 0543-3657 1950 Fontes artis musicae 0015-6191 1954 Hofmannsthal-Blätter 0441-6813 1968 1992 Physics and chemistry of the earth. 1464-1895 1999 2001 Physics and chemistry of the earth. 1464-1909 1999 2001 Physics and chemistry of the earth. 1464-1917 1999 2001 Studies in history and philosophy of science. 1355-2198 1995 Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland Erschienenen Deutschsprachigen Veröffentlichungen. 0939-057X 1992 Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland Erschienenen Deutschsprachigen Veröffentlichungen : 0939-0596 1999 Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland Erschienenen Deutschsprachigen Veröffentlichungen : 0939-0480 Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland Erschienenen Deutschsprachigen Veröffentlichungen. 0939-0634 1991 Thesis : 1107-7999 1997 Systems research and behavioral science : 1092-7026 1997 Kosova = 0351-014X 1971 Rus : 0869-5385 1999 Tablas : 1028-8244 Panorama economico de America Latina 0259-2401 1985 Perspectives in biology and medicine 0031-5982 1957 Kultur im Heim 0323-4967 1957 1990 Knižná revue 1210-1982 1991 International review of hydrobiology 1434-2944 1998 Dos Idishe vort = 0513-5419 1953 Magyar orvosi bibliográfia = 0025-0252 1957 Quarterly financial report for manufacturing, mining and trade corporations 0098-681X 1974 2005 Trend : 1335-0684 1991 Das Orchester : 0030-4468 1953 Meždunarodnaja žizn' : 0130-9625 1955 CORDIS focus 1022-6559 1994 Revue Belge de philologie et d'historie 0035-0818 1922 Telesná výchova a šport 1335-2245 1991 Slovenské národné noviny : 0862-8823 1990 Journal of musicology 0277-9269 1982 Report on Eastern Europe 0937-7441 1990 1991 Studia Universitatis Babeş-Bolyai. 1224-8703 1995 Terra Nova : 0954-4879 1989 Otkrytaja politika 1029-8223 1994 1997 Dekorativnoje iskusstvo 1560-1323 1994 Naselenije = 0205-0617 1983 Historical studies in the physical and biological sciences 0890-9997 1986 Studia Universitatis Babeş-Bolyai. 1453-4223 1994 Revista de filosofia 0034-8244 1942 Lithuanian foreign policy review 1392-5504 1998 The Art book : 1368-6267 1994 Marburger UniJournal 1616-1807 1999 International studies perspectives : 1528-3577 2000 Bratislavské Lekárske listy = 0006-9248 1921 Deutsche Nationalbibliografie. 1613-6578 2004 Deutsche Nationalbiblografie. 1613-6497 2004 Praxis Fremdsprachenunterricht 1613-0901 2004 Central Europe 1479-0963 2003 Bibliografija Srbije. 1451-5091 2003 Science in China. 1672-1799 2003 Social policy and society 1474-7464 2002 Slovenia news : 1581-4602 2002 Plotki : ABA001 2002 Sudety : 1641-8603 2001 Journal of the American Society for Information Science and Technology 1532-2882 2001 Bohemistyka 1642-9893 2001 Uni.vers : 1618-9019 2001 Taipei review 1608-702X 2000 2003 Annales Henri Poincaré : 1424-0637 2000 Reports of Research Institute for Applied Mechanics, Kyushu University 1345-5664 2000 Taiwan review 1727-5148 2003 Vostočnaja kollekcija : 1681-7559 2000 Environment for Europeans : 1563-4183 1999 Stolařský magazín : 1335-7018 1999 Revista matemática Complutense 1139-1138 1999 The International studies review 1521-9488 1999 Disarmament forum 1020-7287 1999 Vlna 1335-5341 1999 Zeitschrift für Humanontogenetik = 1436-0225 1998 ECLAC notes 1564-4235 1998 Leituras 0873-7045 1997 Phytologia Balcanica 1310-7771 1995 WTO focus : 1563-907X 1995 Sibila : 1135-1675 1995 Patrimoine mondial 1020-4520 1995 Čekija-Lietuva 1392-2009 1994 Sprache und Literatur 1438-1680 1994 Hrvatska bibliografija. 1330-0423 1994 Development update 1020-7759 1994 Asia-Pacific development journal 1020-1246 1994 Sequentia : 1025-546X 1994 Revue internationale de politique comparée 1370-0731 1994 Bohemia : 1456-9493 1994 Sokół Pomorski : 1233-1333 1993 Revue d'Europe centrale 1249-7207 1993 Izkustvo : 0861-9905 1993 The Leading edge 1070-485X 1993 Imago 1335-1362 1993 Informator nauki polskiej. ABA001 1993 Les Cahiers d'histoire sociale 1249-2469 1993 Bohemia : 1219-0500 1993 Lietuvos fizikos žurnalas = 1392-1932 1993 Informator nauki polskiej. ABA001 1993 Mezinárodné otázky : 1210-1583 1992 2005 Lětopis / 0943-2787 1992 Time & Society : 0961-463X 1992 Scandinavian journal of social welfare 0907-2055 1992 Muscle & fitness : 1335-7867 1992 Sociaľno-političeskij žurnal : 0869-8120 1992 Cornucopia : 1301-8175 1992 East European constitutional review 1075-8402 1992 CCC noviny 1066-5420 1992 Polygon : 1660-1386 1991 2003 AIC news 1060-3247 1991 Conservation 1071-0892 1991 V & A conservation journal 0967-2273 1991 OzonAction : 1020-1602 1991 Eurotelevízia 0139-7451 1991 Forum Norge Tsjekkoslovakia 0803-7213 1990 1994 European 0959-9061 1990 1998 Bibliography of periodical literature 0961-1940 1990 Chov slimákov : 0862-9986 1990 1993 Hort heute : 0863-4394 1990 1993 ECE highlights 1014-3866 1989 WTO news 1014-7276 1989 One country 1018-9300 1989 Czechoslovak and Central European journal 1056-005X 1989 Wychowanie Techniczne w Szkole i Informatyka 0860-9314 1989 1990 Bibliotekarski referativni bilten 0353-0647 1989 1989 World Monitor : 0897-9472 1988 1993 Vězeň 0845-7174 1987 International preservation news : 0890-4960 1987 Mauritiana : 0233-173X 1987 Öesterreichisches Literaturforum 1011-8764 1987 Magasin fra Det kongelige Bibliotek og Universitetsbiblioteket 1 0901-7496 1986 Women 2000 : 1010-9064 1986 Théodore Balmoral : 0297-1011 1985 Information et innovation en éducation 1014-353X 1985 East European reporter 0267-808X 1985 1992 Disarmament : 0257-1897 1983 Help and action : 0769-3079 1983 Věstník Československého sdružení v Kanadě 1486-2875 1983 Journal of the Kafka Society of America 0894-6388 1983 Kosmas 0731-5430 1982 1988 Dicenda : 0212-2952 1982 Revue K 0753-4868 1981 Politique africaine 0244-7827 1981 Ería : 0211-0563 1980 Gegenstimmen : 0259-6288 1980 London review of books 0260-9592 1979 Bulletin de l'UNISIST 0379-2226 1978 Commentaire 0180-8214 1978 Imprecor : 0294-9516 1978 Mazingira : 0250-6858 1977 Analele Universităţii Bucureşti. 1220-0263 1977 Dopovidi Akademiji nauk Ukrajins'koji RSR. 0377-9785 1976 1978 Connexion : 0376-9496 1976 Paper conservation news 0140-1033 1976 Hlas národa = 1068-0330 1976 Actes de la recherche en sciences sociales 0335-5322 1975 Grazer Philosophische Studien : 0165-9227 1975 Ocrotirea naturii si a mediului inconjurator 0253-1879 1975 Codices manuscripti : 0379-3621 1975 Journal of Latin American lore 0360-1927 1975 East Central Europe = 0094-3037 1974 Education research and perspectives 0311-2543 1974 Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie 1220-4781 1974 Itd 0350-4034 1974 1977 Annals of Nuclear Science and Engineering 0302-2927 1974 1974 Kanadské listy 0449-7368 1973 Current Contents Linguistik : 0341-9541 1973 Development dialogue 0345-2328 1972 Acta Cosmologica 0137-2386 1972 AMS newsletter / 0402-012X 1971 Lagascalia 0210-7708 1971 Eva : 0139-8717 1970 Informácie ZPS : 1017-4001 1970 1984 African arts 0001-9933 1967 Tricontinental 0049-4682 1967 RILM abstracts of music literature 0033-6955 1967 In Britain 0019-3143 1967 Tropenlandwirt : 0041-3186 1966 2000 Knižnoje obozrenije = 1609-3127 1966 Bibliotecas 0006-176X 1963 Hitotsubashi journal of social studies 0073-280X 1960 Archivio storico ticinese 0004-0371 1960 Critical quarterly 0011-1562 1959 Zprávy SVU : 0036-2050 1959 Journal of regional science 0022-4146 1958 Informator nauki polskiej 0537-667X 1958 Istorija SSSR 0131-3150 1957 1992 Studie 1127-5979 1957 1990 Archeologia Polski 0003-8180 1957 Le Monde diplomatique 0026-9395 1954 Natur und Landschaft 0028-0615 1953 Slovenské hlasy z Ríma : 0394-8978 1952 Prager Nachrichten : 0344-7006 1950 2001 Contemporanul 1221-2407 1946 1990 Bibliographie luxembourgeoise ... et complément des années précédentes / 0253-1631 1944 2005 Archivum scholarum piarum 0392-2189 1936 The Journal of chemical physics 0021-9606 1933 La Ricerca psichica : 1593-6481 1932 1939 Sight and sound 0037-4806 1932 Rozsévač = 0231-6919 1931 Time 0040-781X 1923 L'Esprit nouveau : 1146-9528 1920 1925 CNUCED bulletin 1011-1131 Aktuell : 0937-0935 1991 1994 Právo lidu : 0724-9969 1898 1999 Nedělní hlasatel 0744-6578 1894 Bookseller 0006-7539 1933 Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt 0016-7819 1858 1982 Illustrated London news 0019-2422 1842 Spectator 0038-6952 1828 Biografické štúdie 0067-8724 1970 Knigoizdavane i pečat / 0324-0096 1966 Thomas Mann Jahrbuch 0935-6983 L'Alighieri : 0516-6551 1960 Informationes theologiae Europae : 0942-4822 1992 Internationale Bibliographie zur deutschen Klassik : 0323-5734 1960 Jahresforschungsbericht / 0942-6884 1983 Forschungsbericht. ABA001 1994 Norsk musikkfortegnelse notetrykk = 0804-6328 1994 1997 Norba. 0213-375X 1984 Acta Universitatis Nicolai Copernici. 0208-533X 1973 Ahornblätter : 0940-029X 1987 Personen- und Einrichtungsverzeichnis / 0931-0819 1985 Personalverzeichnis / 0944-4181 1993 Namens- und Vorlesungsverzeichnis / 0405-4814 1954 Geološki anali Balkanskoga poluostrva = 0350-0608 1889 Kalbotyra / 1392-1517 1992 Genava : 0072-0585 1923 Zbornik Matice srpske za istoriju = 0352-5716 1984 Jahresbericht. 0340-1359 1991 Libros españoles en venta. ABA001 1994 Libros españoles en venta. ABA001 1994 Libros españoles en venta. ABA001 1994 Musik-Almanach : 0930-8954 1986 Centro ricerche biopsichiche, Padova 0392-3398 1957 Passagen = 1422-4127 1985 Buddhist-Christian studies 0882-0945 1981 Nordic journal of freshwater research : 1100-4096 1989 Report of the Economic and Social Council for the year ... / 0082-8203 1949 The foundation directory : 0071-8092 1960 The year's work in English studies 0084-4144 1919 Bamberger Universitätsbibliographie : 0934-7399 1979 Landesbibliographie von Baden-Württemberg : 0170-2378 1978 Novaensia : 0860-5777 1987 Stosunki międzynarodowe / 0209-0961 1982 Thüringen-Bibliographie 0232-3907 1972 Anuario del Centro de Estudios Martianos 0864-1358 1977 Publikacije Elektrotehničkog fakulteta : 0353-8893 1991 Norsk bokfortegnelse : 0807-6960 1996 Norsk bokfortegnelse : 0807-6944 1993 Norsk bokfortegnelse = 0807-6952 1996 Mozart-Jahrbuch ... des Zentralinstitutes für Mozart-Forschung der Internationalen Stiftung Mozarteum Salzburg 0342-0256 1954 2003 U.S. labor and employment laws 1056-6457 1987 Novosti sistematiki nizšich rastenij = 0568-5435 1964 Glas. 0081-3974 1949 Jahrbücher für Statistik und Landeskunde von Baden-Württemberg / 0408-1706 1954 Almanach / 0378-8644 1988 Wiener Jahrbuch für Philosophie 0083-999X 1968 Folkmålsstudier : 0356-1771 1933 Bibliographie courante de la littérature luxembourgeoise / 1016-328X 1989 Acta geographica 0324-5268 1956 Acta Universitatis Nicolai Copernici. 0208-564X 1979 1995 Bilten Fonda za naučna istraživanja za ... god / 0352-2385 1976 Acta biologica : 0563-0592 1955 1999 Acta Universitatis Nicolai Copernici. 0860-7265 1990 Acta Universitatis Nicolai Copernici. 0208-5321 1959 New serial titles : ABA001 1953 Verba : 0210-377X 1974 Studia Anglica Posnaniensia : 0081-6272 1968 Studia Germanica Posnaniensia 0137-2467 1971 Zoologica baetica 1130-4251 1990 Jahrbuch für fränkische Landesforschung / 0446-3943 1935 Néprajz és nyelvtudomány = 0586-3716 1957 Annual bibliography of English language and literature. 0066-3786 1924 Geographia : 0208-5054 1976 Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve 0524-8868 1957 Dissertationes slavicae. 0237-9554 1984 Ruch wydawniczy w liczbach = 0511-1196 1955 Area and culture studies = 0493-4342 1951 Studienführer / 0302-5926 1973 Bibliographie der Veröffentlichungen / 0939-4389 1979 Report of the Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East / 0082-8386 1963 Report of the Council of the United Nations University / 0251-9186 1975 Report of the Conference on Disarmament / 0257-0645 1975 Report of the Secretary-General on the work of the Organization / 0082-8173 1970 Report of the Committee on Information / 0255-190X 1980 1998 Report of the United Nations High Commissioner for Refugees / 0251-8023 1975 Norba-arte / 0213-2214 1984 Report of the Ad Hoc Committee on the Indian Ocean / 0255-1594 1973 Report of the Committee on Conferences / 0255-1535 1975 Report of the Special Committee on the Charter of the United Nations and on the Strengthening of the role of the Organization / 0255-1276 1976 Report of the Joint Inspection Unit / 0255-1969 1980 Report of the Disarmament Commission / 0251-7892 1987 Report of the Committee against Torture / 1020-1704 1990 Report of the Committee for Programme and Coordination on the work of its ... session / 0255-2213 1988 Report of the Special Committee against Apartheid / 0255-1845 1975 Ježegodnik knigi Rossijskoj Federacii : ABA001 1992 Studia polityczne 1230-3135 1992 Nova acta científica compostelana. 1130-9717 1990 Letopis' periodičeskich i prodolžajuščichsja izdanij : 0201-6389 1933 Bibliografija rossijskoj bibliografii : 0204-3386 1949 Dorna : 0213-3806 1981 Medievalia 0211-3473 1980 Habis : 0210-7694 1970 Perspectivas : 0101-3459 1976 Universitätsbibliographie / 0723-452X 1981 Estudios de historia novohispana / 0185-2523 1967 Leipziger Jahrbuch zur Buchgeschichte 0940-1954 1991 Annual of medieval studies at the CEU 1219-0616 1995 Cahiers Maurice Ravel 0769-7945 1985 Estudios de cultura náhuatl 0071-1675 1959 Studia geologica Salmanticensia 0211-8327 1980 Berkeley journal of sociology : 0067-5830 1959 Teorija i praktika obščestvenno-naučnoj informacii / 0236-3917 1989 Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti 0374-0315 1943 Directory of nuclear research reactors / 0074-1906 1986 Studia z automatyki i informatyki = 0867-3977 1994 Fenno-ugristica / 1406-0825 1975 Neophilologica : 0208-5550 1980 Folia philosophica / 1231-0913 1984 Psychologiczne problemy funkcjonowania człowieka w sytuacji pracy 0208-5569 1980 Eesti statistika aastaraamat = 1406-1783 1990 Bulletin. 0561-7332 1952 Interlitteraria / 1406-0701 1996 Bulletin. 0352-5740 1963 Studia Romanica Posnaniensia 0137-2475 1971 Heine-Jahrbuch / 0073-1692 1961 Letopis na Makedonskata akademija na naukite i umetnostite / ABA001 1990 Ellēnikē Ethnikē Bibliografia = 1105-3046 1990 Teorija i praktika sochranenija pamjatnikov kul'tury : 0134-6431 1995 Empirische Sozialforschung = 0341-7832 1969 Der Fischer Weltalmanach : 0430-5973 1959 Deutschsprachige Zeitschriften : 0419-005X 1968 1999 Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku 0352-9738 1987 Voyages internationaux et santé : 1010-0342 1989 Forhandlinger / 0368-6302 1926 The grants register 0072-5471 1970 Trade policy review. ABA001 1990 Trade policy review. ABA001 1990 Trade policy review. ABA001 1990 Trade policy review. ABA001 1990 Trade policy review. ABA001 1990 Trade policy review. ABA001 1990 Trade policy review. ABA001 1990 Trade policy review. ABA001 1990 Trade policy review. ABA001 1990 Trade policy review. ABA001 1990 Trade policy review. ABA001 1990 Trade policy review. ABA001 1990 Studia Universitatis Babeş-Bolyai. 1221-079X 1990 Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Physica 0258-8730 1975 Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Psychologia-paedagogia 0578-5502 1966 Studia Universitatis Babeş-Bolyai. 1221-8138 1975 Treaty series : 0379-8267 1947 Dokumentation deutschsprachiger Verlage 0931-7538 1962 Deutsche Literatur ... : 0722-8503 1982 Anales de literatura hispanoamericana : 0210-4547 1972 FAO yearbook. 1014-7640 1987 Arquipélago : 0873-4704 1993 Arquipélago : 0871-4371 1986 The Americana annual ... : 0196-0180 1923 Zbornik Matice srpske za društvene nauke 0352-5732 1984 Transactions of the Nebraska Academy of Sciences and affiliated societies 0163-9013 1976 FAO yearbook. 1014-7675 1987 FAO yearbook. 1020-458X 1987 Finanse i bankowość 1426-1278 1995 Technologia 1428-5290 1996 Slavia Occidentalis 0081-0002 1921 Statistical yearbook = 0082-8459 1949 Statistical yearbook = 0082-7541 1963 Polonica zagraniczne : 0554-5625 1960 Multilateral treaties deposited with the Secretary-General : 0255-724X 1981 Acta Sumerologica 0387-8082 1979 Thémata : 0210-8365 1984 Fischer Film Almanach ... : 0173-542X 1980 Lactarius : 1132-2365 1992 Blancoana / 0212-8314 1983 Schweizer Jahrbuch für Musikwissenschaft = 0259-3165 1981 Slavica Othiniensia 0106-1313 1978 Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 1330-0768 1991 Biuletyn Peryglacjalny / 0067-9038 1954 Rocznik Biblioteki polskiej Akademii nauk w Krakowie / 0079-3140 1955 1999 Alma Mater Philippina 0569-082X 1962 The United Nations disarmament yearbook / 0252-5607 1977 Early China : 0362-5028 1975 Aula : 0214-3402 1986 Trans/Form/Ação : 0101-3173 1974 Jahresbericht des Universitätspräsidenten / 0172-6366 1971 IFLA annual / 0074-5987 1970 Food aid in figures = 0259-4064 1984 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. 0239-4251 1985 Acta Universitatis Lodziensis. Folia anthropologica 1230-0519 1993 Acta Universitatis Lodziensis. 0208-6158 1983 Onomastica Slavogermanica 0474-1471 1965 A József Attila Tudományegyetem évkönyve 0133-4468 1948 2000 Trade policy review. ABA001 1993 Trade policy review. ABA001 1990 Trade policy review. ABA001 1995 Trade policy review. ABA001 1996 Report on new projects / 1014-1723 1985 Energy balances and electricity profiles = 1014-465X 1983 Annual bulletin of transport statistics for Europe and North America = 1027-3093 1995 Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Chemia 1224-7154 1975 The Chemical industry in ... : 1020-0746 1993 Statistics of road traffic accidents in Europe and North America = 1026-9134 1995 Annual bulletin of steel statistics for Europe, America and Asia = 0290-9903 1996 Voprosy evoljucii organičeskogo mira : 0233-7363 1983 Official records of the Human Rights Committee ... 1020-3508 1993 Annual bulletin of housing and building statistics for Europe and North America = 1020-8488 1993 1998 International trade statistics yearbook = 1010-447X 1985 Massovaja biblioteka ... : 0869-6241 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok ... 0137-2734 1938 Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze / 1427-2229 1996 História / 0101-9074 1982 Svodnyj katalog bibliografičeskich rabot. Jestestvennyje i fiziko-matematičeskije nauki 0134-5907 1992 South African national bibliography : 0036-0864 1960 KUML ... : 0454-6245 1951 Memoriile secţiilor ştiinţifice. 1224-1407 1991 Studia lexicographica 0567-8099 1995 Memoriile secţiei de filologie şi literatură 0256-5285 1992 Ekonomika / 1392-1258 1995 Psichologija / 1392-0359 1993 Prace z zakresu nauk leśnych = 0079-4708 1973 Prace z zakresu nauk rolniczych = 0079-4708 1965 Bibliographie de l'Algérie : 1111-4835 1963 Johnson-Jahrbuch 0945-9227 1994 Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 0342-6300 1975 Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią. 0137-6683 1974 Dilthey-Jahrbuch für Philosophie und Geschichte der Geisteswissenschaften 0175-0135 1983 Documents fondamentaux / 0509-2450 1950 Report of the Committee on relations with the host country / 0255-173X 1972 Les Mots la vie : 0223-5064 1980 Report of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space / 0255-1144 1961 Report of the Committee on the Rights of the Child / 1020-1823 1993 Skrifter rörande Uppsala universitetet. 0566-3091 1961 Report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its ... session / 0251-9127 1968 Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights / 1020-3672 1995 Trade policy review. ABA001 1996 Trade policy review. ABA001 1996 Trade policy review. ABA001 1997 Trade policy review. ABA001 1991 1999 Annual Report ... / 1020-4997 1996 Anuario estadístico de América Latina y el Caribe = 1014-0697 1986 Analele Universităţii Bucureşti. 1220-0271 1977 Trade and development report, ... / 0255-4607 1981 Ritmennt : 1027-4448 1996 Report of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination / 0252-1261 1970 Memoriile Comisiei de folclor / 1220-5613 1990 World investment report 1020-2218 1991 Oberhessische naturwissenschaftliche Zeitschrift : 0340-4498 1971 Acta historiae artis Slovenica 1408-0419 1996 Sphinx : 0783-5892 1986 Híades : 1134-5160 1994 ... Interantionales wissenschaftliches Kolloquium : 0943-7207 1992 Népi kultúra - népi társadalom = 0541-9522 1968 Qalat Chábir : 1133-3065 1993 Dania polyglotta : 0070-2714 1946 1998 Cuadernos sobre Vico 1130-7498 1991 Studia onomastica 1980 Epsilon : 1131-9321 1990 Index to Proceedings of the General Assembly / 0082-8157 1949 Report of the United Nations Joint Staff Pension Board / 0252-1202 1949 Bibliographie der Geschichte von Ost- und Westpreußen / 0342-3921 1996 Svensk kartförteckning ... = 0283-9547 1987 South Africa yearbook 1022-9515 1994 Anuario estadístico de Andalucía ... / 1135-9846 1986 Whitaker's books in print ... : 0953-0398 1988 Cuadernos Hispanoamericanos / 0011-250X 1948 Jahrbuch der Jean-Paul-Gesellschaft 0075-3580 1966 Britain, camping and caravan parks ... / 0268-5434 1984 Russia mediaevalis 0721-9431 1973 Årsberättelse = 0281-272X 1919 Publishers' international ISBN directory / 0939-1959 1989 The low countries : 0779-5815 1993 Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia 0039-3339 1958 Archiv der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg 0518-3189 1954 Revue roumaine d'histoire de l'art. 0556-8080 1970 Gutenberg-Jahrbuch 0072-9094 1926 The best American short stories ... 0067-6233 1942 Deutschsprachige Verlage : 0940-5593 1991 The Europa world year book 0956-2273 1989 Canadian parliamentary guide = 0315-6168 1901 Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Würtemberg 0342-684X 1976 National income in Taiwan area of the Republic of China 0257-5671 1984 Sargetia. 1224-7464 1974 The World Bank annual report 0252-2942 1947 The state of food and agriculture 0081-4539 1947 Informazioni e studi vivaldiani : 0393-2915 1980 2000 Årsbok : 0783-5876 1986 Report of the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People / 0255-2035 1980 Programme budget for the biennium ... / 1020-1947 Financial report and audited financial statements for the ... and report of the Board of Auditors / 0257-0815 Report of the High-level Committee on the review of Technical Cooperation among Developing Countries / 0255-2280 1980 Report of the International Civil Service Commission for the year ... / 0251-9321 1975 Report of the Special Committee on the Situation with Regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples for ... / 0255-1217 1962 Report of the Open-ended High-level Working Group on the Strengthening of the United Nations System / 1020-170X 1996 Report of the Governing Council on the work of its ... session / 0252-2055 1973 Report of the International Court of Justice : 0251-8473 1968 Report of the Commission on Human Settlements on the work of its ... session / 0252-5283 1978 2002 Report of the International Law Commission on the work of its ... session / 0082-822X 1949 Financial report and audited financial statements for the biennium ended ... and report of the Board of Auditors / 1020-2439 1992 Financial report and audited financial statements for the biennium ended ... and report of the Board of Auditors / 0251-8198 1967 Financial report and audited financial statements for the biennium ended ... and report of the Board of Auditors / 0257-0998 1980 Financial report and audited financial statements for the biennium ended ... and report of the Board of Auditors / 0251-8317 1951 Financial report and audited financial statements for the biennium ended ... and report of the Board of Auditors / 0251-8252 1975 Interacción social : 1130-9806 1991 Financial report and audited financial statements for the biennium ended ... and report of the Board of Auditors / 0257-0629 1980 Financial report and audited financial statements for the biennium ended ... and report of the Board of Auditors / 1020-2722 1994 Audited financial statements for the year ended 31 December ... and report of the Board of Auditors / 0257-0807 1959 Financial report and audited financial statements for the year ended ... and report of the Board of Auditors / 0251-8139 1968 Report of the Committee on Contributions / 0251-8430 1946 Anuarul Arhivei de Folclor / 0255-4895 1990 Rostocker mathematisches Kolloquium 0138-3248 1976 Polis : 1130-0728 1989 Voces 1130-3336 1990 Estudios de historia moderna y contemporánea de México 0185-2620 1965 Resolutions adopted by the General Assembly during ... session ABA001 Acta Universitatis Lodziensis. 1427-9711 1997 Biological bulletin of Poznań / 1426-5656 1994 2001 Acta Universitatis Lodziensis. 1427-969X 1997 Whitaker publishers in the United Kingdom and their addresses ... 0269-1043 1982 Advances in photochemistry 0065-3152 1963 African development indicators 1020-2927 1992 Social idicators of development ... / 1012-8026 1970 Social trends / 0306-7742 1970 The Republic of China yearbook ... 1013-0942 1989 Selected commercial statutes 1076-7010 1981 Selected environmental law statutes 1076-6936 1988 Selected corporation and partnership statutes, rules, and forms 1052-4525 1985 Selected federal taxation statutes and regulations 1075-9832 1983 International monetary and financial issues for the 1990s : 1020-329X 1992 Hoover's handbook of American business : 1055-7202 1992 University of Glasgow calendar 0305-5434 1867 Independent & boarding schools world yearbook 1352-3597 1994 Agriculture & development in Western Asia / 0251-5172 1979 Cassell & the Publishers Association directory of publishing : 0268-0394 1984 Who's who in (European) Commerce and Industry 1022-6001 1986 Studienführer / 0945-1781 1953 Acta Universitatis Lodziensis. 0208-614X 1981 Schüler- und Absolventenprognose : 0933-9302 1986 Bildung und Kulturpflege in Bayern : 0935-2325 1988 1996 Opuscula zoologica Instituti Zoosystematici et Oecologici Universitatis Budapestinensis 0237-5419 1985 Arheografski prilozi / 0351-2819 1979 Proposed programme budget for the biennium ... / 1020-1947 1973 GATT activities 0072-0615 1960 Bibliografija izdanij Akademii nauk : 1027-362X 1992 Report of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women / 0255-0970 Lituano-Slavica Posnaniensia : 0860-0066 1985 Trudy seminara imeni I.G. Petrovskogo 0321-2971 1975 Trudy Moskovskogo matematičeskogo obščestva 0134-8663 1952 Directory of Unesco information services 1020-2277 1994 Almanach der Bundesregierung 0946-3305 1993 Nauki humanistyczne / 1426-0689 1995 The state of world population 1020-5195 1992 Treaty series. 0252-5321 1957 Nya professorer vid Uppsala Universitet installationer ... ABA001 1992 Polska bibliografia bibliologiczna 0860-6560 1981 Bibliografia bibliografii polskich 0860-6579 1981 Polska bibliografia literacka za rok ... 0079-3590 1957 Corrélation géologique : 0302-0703 1973 Economic survey of Europe / 0070-8712 1947 Glas. 0351-4765 1974 Glas. 0371-4039 1949 Acta Veterinaria / 0214-039X 1987 Revista de Ciências históricas / 0871-2352 1986 Anàlisi : 0211-2175 1980 Stamm Österreich : 0946-5014 1994 Stamm : 0942-3869 1992 Stamm. Tarife : 0942-2927 1992 Economic survey of Latin America and the Caribbean 0257-2184 1982 Erwerbungsabteilungen Deutscher Bibliotheken : 1434-792X Vem är det : 0347-3341 1912 Judgements of the United Nations administrative tribunal 0497-8277 1958 City Profiles USA : 1082-9938 1996 Twentieth-century literary criticism : 0276-8178 1978 The United States government manual ... 0092-1904 1974 Statistical Commission : 0251-9976 Z problemów frazeologii słowiańskiej 0209-1771 1982 Contrastes : 0213-5477 1986 Forest products trade flow data ... = Report on the ... session / 0251-9623 1947 Oversigt over Selskabet Virksomhed ... / 0368-7201 1932 Report on the ... session / 0252-0117 1948 Kras i speleologia / 0137-5482 1977 Report on ... session / 0251-7760 Commission on Narcotic Drugs 0251-9941 Godišnjak Biblioteke Matice srpske za ... 0351-3580 1977 Resolutions and decisions of the Economic and Social Council 0251-9410 Studia Norwidiana 0860-0562 1983 Vostokovedenije. 0136-8125 1974 Resolutions and decisions of the Security Council 0257-1455 Acta Universitatis Nicolai Copernici. 0208-5313 1973 The Vietnam review 1090-9419 1996 Bank of Canada : 0067-3587 1955 Acta Universitatis Nicolai Copernici. 0860-7257 1990 Acta Universitatis Nicolai Copernici. 0208-5259 1974 Who's who in the Arab world 0083-9752 1965 The world market for dairy products ... 0259-8213 1996 Acta Universitatis Nicolai Copernici. 0208-5305 1973 Banki. Investicii. Pari : 1310-0114 1993 Datenreport ... : 0175-4173 1983 Genko bunka kenkyu = 0385-1494 1976 Politologija / 1392-1681 1993 Zahlenkompaß ... : 0072-4114 1971 Zbornik radova Odbora za kras i speleologiju = 0352-3691 1983 Trade policy review. ABA001 1991 Anuario / 1316-4945 1979 Annali della Facoltà di lettere e filosofia / 0392-9345 1981 Manufacture of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors = 1010-9595 1948 Forschungsbericht. ABA001 1994 Mediterrán tanulmányok = 0238-8308 1987 Acta Romanica 0567-8099 1972 Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti = 0352-6844 1986 Human development report ... / 0964-4501 1990 Seminars of the United Nations programme on space applications : 1070-2261 1990 Analele Universităţii Bucureşti. 0068-3175 1977 The steel market in ... and prospects for ... 0497-9478 1994 Industrial development : 1361-7486 1995 Iman : 1017-1479 1984 Compendium of human settlements statistics ... 1014-4668 1985 Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. 0237-2738 1985 Reports of international arbitral awards = 0251-7833 1948 Manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances under international control : 1010-9595 1948 Report of the Human Rights Committee / 0255-2353 1977 Poznańskie Studia Polonistyczne. 1233-8672 1994 Acta Universitatis Nicolai Copernici. 0208-5267 1976 Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. 0324-8445 1979 World directory of parliamentary libraries of federated states and autonomous territories / 0943-0113 1993 Indice general de publicaciones periódicas cubanas ... 0864-1382 1970 Kompozitory Moskvy : 0235-4624 1976 Basic instruments and selected documents. 0072-0623 1953 Annual report [of the] UNIDO ... 0258-8137 1986 Godišnik na Sofijskija universitet "Sv. Kliment Ochridski". Filosofski fakultet. 0204-9945 1985 Report of the Commission on Human Settlements on the implementation of the Global Strategy for Shelter to the year 2000 / 0252-5283 1978 Report of the Trusteeship Council to the Security Council on the Trust Territory of the Pacific Islands 0252-8029 1947 Bibliographie des Musikschrifttums / 0340-2169 1936 Bulletin de la Société des sciences et des lettres de Łódź. 1895-7838 1984 Rapport du Directeur général / 0258-1655 1949 Istoriko-biologičeskije issledovanija / 0202-0491 1976 Instytucje - publiczność - sytuacje lektury : 0860-6455 1989 Recerca musicològica / 0211-6391 1981 UNCTAD commodity yearbook ... = 1012-0793 1986 Bach-Jahrbuch : 0084-7682 1904 Mediana international : 1318-0584 1993 Studia paleoslavica 1416-7492 1996 Jahresbericht des Universitätspresidenten ... / 0172-6366 1982 Annuario bibliografico di archeologia. ABA001 1982 Bibliografijos žinios : 1392-1754 1996 Bibliografijos žinios : 1392-5202 1998 Eesti rahvusbibliograafia. 1406-5126 1998 World education report / 1020-0479 1981 Acta universitatis Nicolai Copernici. 0137-6616 1974 Livres de l'année 0076-0145 1922 1970 Les Livres de l'Année-Biblio ... : 0373-0840 1971 1979 Korea annual 1225-0147 1964 Centralen katalog na priračnici vo Republika Makedonija. 1409-5203 1980 Centralen katalog na priračnici vo Republika Makedonija. 1409-519X 1980 Actes de la Conférence générale / 0251-9860 1946 Einheitssachtiteldatei des Deutschen Musikarchivs Berlin 1430-5917 Moenia : 1137-2346 1996 Analele ştiintifice ale Universitătii "Al.I. Cuza" din Iaşi : 1453-052X 1979 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. 0083-4327 1963 Neodidagmata 0077-653X 1970 Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. 0083-4378 1960 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. 0083-4351 1960 Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 1330-0822 1992 The international who's who of women 0965-3775 1992 Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. 0083-4424 1962 Informatyka i ekonometria : 1428-1163 1996 1997 Jelentés a Debreceni Egyetemi Könyvtár működéséről = 0133-8900 1977 Ekonomia matematyczna / 1505-0211 1997 Katalog wydawców w Polsce ... 1426-028X 1995 Glas. 0351-7365 1996 Anales Galdosianos 0569-9924 1966 Der Bayerische Filmpreis / 0724-5750 1982 Eesti rahvusbibliograafia. 1406-3573 1998 Miscellanea musicologica : 0076-9355 1966 1990 Yearbook of international organizations / 0084-3814 1948 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. 0137-6853 1976 Biopsychology : 1092-3683 1996 Deviant behavior : 1091-9953 1996 Multicultural education : 1092-924X 1994 Abnormal psychology : 1094-2599 1996 Mass media : 1092-0439 1994 Race and ethnic relations : 1075-5195 1991 Business ethics : 1055-5455 1989 Educational psychology : 0731-1141 1982 Human sexuality : 1091-9961 1980 World politics : 0198-0300 1980 Geography : 1091-9937 1986 Dostojevskij : 0321-5024 1974 Slovenska bibliografija. 0353-1724 1985 Physical anthropology : 1074-1844 1992 Landform analysis / 1429-799X 1997 Jahrbuch der Auktionspreise für Bücher, Handschriften und Autographen : 0075-2193 1953 Acta Universitatis Lodziensis. 0208-6107 1981 Kraków i jego klejnoty : 1234-8317 1995 Balcanica : 0350-7653 1970 Povid : 1331-3371 1997 1997 Marketing ... : 0730-2606 1982 Forschungsbericht / 0342-5290 1977 Annual bulletin of steel statistics for Europe and North America = 0250-9903 1996 Berichte des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins in Innsbruck 0379-1416 1870 Bibliografija Jugoslavije : 0350-0349 1975 Bibliotekarska iskra 0350-7580 1955 2000 Statistical pocket book of Hungary / 0441-473X 1958 1990 America at the polls 1081-2644 1995 Who's Who in Switzerland including the Principality of Liechtenstein ... : 0083-9736 1952 Minnestal hållna på högtidsdagarna ... / 0349-893X 1981 Studia mediewistyczne / 0039-3231 1958 Danish exporters ... : 0909-1785 1993 Phonus : 0949-1791 1995 Bjudžeti na domakinstvata v Republika Bălgarija 1311-2244 1992 Jahrbuch Ökologie 0940-9211 1991 Jahrbuch Dritte Welt 0724-4762 1983 Istorijski časopis = 0350-0802 1948 Les monuments historiques de la France 0027-0768 1937 British books in print 0068-1350 1965 1987 Medieval and renaissance drama in England : 0731-3403 1984 Norba. 0213-3709 1984 Rapport / 0252-8312 1977 Report of the Executive Director of the United Nations Institute for Training and Research 0252-1326 1965 Who's who in America 0083-9396 1899 The Naval Institute guide to combat fleets of the world : 1057-4581 1991 Balkanika Summeikta : 1105-0136 1981 Balkanike bibliografia = 1105-5901 1973 Bibliographie pédagogique annuelle du Bureau international d'éducation 0534-7718 1955 1969 Ponto-baltica 1125-1794 1981 L'éducation en Roumanie = 1453-2530 1997 Fromm-Forum / 1437-1189 1998 Theses and other publications of the University of Copenhagen 0900-2278 1975 Zbornik Matice srpske za klasične studije 1450-6998 1998 Makedonski ǰazik 0025-1089 1950 Hofmannsthal : 0946-4018 1993 Russia & Eurasia facts & figures annual 1074-1658 1993 Vspomogatel'nyje istoričeskije discipliny = 0130-0865 1968 Fodor's Alaska ports of call 1520-0205 1997 Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States 0962-1040 1992 Hispanica Polonorum : 0867-020X 1999 Drevnejšije gosudarstva Vostočnoj Jevropy : 1560-1382 1994 Revista de filología románica 0212-999X 1983 Wer ist wer? : 0172-911X 1948 Tierlaboratorium / 0179-0862 1974 Acta Hispanica 1416-7263 1996 Acta Universitatis Nicolai Copernici. 1428-4960 1996 Adrias : 0352-9924 1989 Bibliografija prevoda u SRJ 0354-4710 1993 2003 The international yearbook of environmental and resource economics : 1460-7352 1997 Jahrbuch internationale Politik : 1434-5153 1996 Bericht des Präsidenten / 0172-2506 1974 Acta Universitatis Nicolai Copernici. 1505-3040 1996 God planety : 0235-6627 1992 Chinese yearbook of international law and affairs / 0731-0854 1982 Mitteilungen der Paul-Sacher-Stiftung 1015-0536 1988 Estonia : 1406-3891 1998 Forschungsbericht / 0344-1008 1977 Report on monetary policy / 1108-2690 1998 Baltic media book / 1406-0671 1995 Sign systems studies = 1406-4243 1998 Espaço e memória : 0874-2081 1996 Erwerbung in Deutschen Bibliotheken : 0945-4632 1993 Dictionary of international biography : 0419-1137 1963 Africa South of the Sahara 0065-3896 1971 Directories in Europe = 1025-2231 1994 Acta Universitatis Lodziensis. 1505-9057 1998 Ethnologia Bulgarica : 1311-0918 1998 Ekonometria : 1507-3866 1998 Anaquel de estudios árabes / 1130-3964 1990 Balto-slavjanskije issledovanija : 0235-7925 1981 Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 0174-819X 1904 1933 Western Europe 0953-6906 1988 The Far East and Australasia 0071-3791 1969 The Middle East and North Africa 0076-8502 1965 South America, Central America and the Caribbean 0268-0661 1985 Mass media law 1088-9973 1977 Acta Universitatis Lodziensis. 0208-6182 1982 Acta Universitatis Lodziensis. 1508-1117 1999 Annuaire du spectacle de la Communauté française de Belgique 0771-8446 1983 Analele ştiintifice ale Universitătii Al.I. Cuza din Iaşi. 1453-0759 1997 Analele ştiintifice ale Universitătii "Al.I. Cuza" din Iaşi. 1223-5342 1990 Informatyka ekonomiczna 1507-3858 1994 Informator nauki polskiej. ABA001 1993 Informator nauki polskiej. ABA001 1993 The writers directory 0084-2699 1971 International journal of musicology 0941-9535 1993 Cuadernos de pensamiento : 0214-0284 1987 Cuadernos de investigación histórica : 0210-6272 1977 Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi. 1223-6578 1992 Arquipélago : 0873-8165 1996 A guide to business in Spain 1137-2907 1992 National Science Council review ... 0255-4399 1971 This is Greenland : 1399-4859 1999 OECD economic surveys. ABA001 1991 Frommer's guide to Boston 0277-4399 1981 Senate election law guidebook / 0740-9834 1980 Vietnam business directory 0217-7757 1991 Bibliografía española. 1575-9261 1999 Bibliografía española. 1133-9519 1994 Bibliografía española. 1135-7223 1995 Trade policy review. ABA001 1998 Trade policy review. ABA001 1993 Trade policy review. ABA001 2000 Trade policy review. ABA001 1994 Trade policy review. ABA001 2000 Trade policy review. ABA001 1993 Trade policy review. ABA001 1994 Trade policy review. ABA001 1999 Trade policy review. ABA001 2000 Trade policy review. ABA001 1993 Trade policy review. ABA001 1993 Trade policy review. ABA001 2000 OECD economic surveys. ABA001 1995 OECD economic surveys. ABA001 1996 OECD economic surveys. ABA001 1996 OECD economic surveys. ABA001 1976 OECD economic surveys. ABA001 1968 OECD economic surveys. ABA001 1969 OECD economic surveys. ABA001 1969 OECD economic surveys. ABA001 1992 OECD economic surveys. ABA001 1968 OECD economic surveys. ABA001 1969 OECD economic surveys. ABA001 1968 Cadernos do Arquivo Municipal / 0873-9870 1997 Report on the ... session / 1011-7008 1974 Key data on Germany ... 1431-696X 1994 Taqrīr ad-dawra ... Al-maḡlis al-iqtisādī wa l-iḡtimāʿī (al-wathā iq ar-rasmīja ...) 1011-7024 1974 Drugs, society, and behavior : 1091-9945 1987 Global issues ... : 1093-278X 1986 Economics : 1092-776X 1981 Western civilization : 0735-0392 1981 Kongehusets år ... : 0908-8563 1992 The old farmer's almanac : 0078-4516 1792 Minorities research : 1585-860X 1999 Dydaktyka matematyki 1640-8292 2000 Cahiers de linguistique théorique et appliquée 0007-988X 1965 Gale's guide to genealogical & historical research 1526-6796 2000 Základné makroekonomické proporcie vývoja ekonomiky Slovenska v roku ... 0862-9137 Mikrofilmek címjegyzéke : 0134-0387 1979 Obituaries in the Performing Arts ... : 1087-9617 1996 Korean business ditrectory 0454-4102 Chile : 0717-005X Report on the ... session / 0255-190X 1999 Vol'noje slovo : 0343-5245 1972 1981 A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 0134-1464 1979 Pravova deržava : 0869-2491 Jahrbuch Arbeit und Technik 0938-152X 1990 Bibliografía española. 1134-6620 1994 Boarding schools and colleges / 0951-872X 1993 Meyers Jahresreport : 0172-9071 Neue Aspekte radiologischer Diagnostik und Therapie : 1013-204X Lithuanian political science yearbook... 1392-9321 Riigikogu (The Parliament of Estonia) directory 1406-5193 1993 Washington information directory ... 0887-8064 1976 Canada year book 0068-8142 1906 Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 0551-3790 1929 Sinema yilliği = 1300-6398 Information please almanac, atlas & yearbook 0073-7860 1961 1997 Official manual of the State of Missouri for the year ... 0196-4739 1890 1920 Zbornik odsjeka za povijesne znanosti zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 1330-7134 1998 Bollettino storico della città di Foligno 1121-6425 1969 Schule und Bildung in Bayern : 1437-0646 1998 Who Owns Whom ... 1464-1844 1999 Eesti rahvusbibliograafia. 1406-118X 2000 FAO yearbook. 1014-7667 1987 Pristapni predavańa, prilozi i bibliografija na novite členovi na Makedonskata akademija na naukite i umetnostite = 0353-5983 Bulletin. 0374-0781 1952 Bulletin. 0584-9829 1951 Fünfjahresbericht der Deutschen Staatsbibliothek 0340-2274 1976 International literary market place : 0074-6827 1972 Attacks on the press in 1998 : 1078-3334 1986 Attention and performance : 1047-0387 1967 Godišnik na Sofijskija universitet "Kliment Ochridski". Istoričeski fakultet. Katedra po istorija i teorija na kulturata = 0205-2482 1988 1988 From animals to animats : 1089-4365 1991 Glasnik Narodne biblioteke Srbije 1450-8915 1999 European papers = 1586-8486 2000 Effects of radiation on materials : 1050-7515 Godišnik na Sofijskija universitet "Sv. Kliment Ochridski". Fakultet po pedagogika = 0861-8291 1987 Godišnik na Sofijskija universitet "Sv. Kliment Ochridski". Fakultet po načalna i predučilištna pedagogika = 0861-8216 1988 Godišnik na Sofijskija universitet "Kliment Ochridski". Fakultet po slavjanski filologii. 0861-8119 1984 Godišnik na Sofijskija universitet "Kliment Ochridski". 0205-1680 1982 Estonia, Latvia, Lithuania in figures / 1406-4138 1999 Hungarian heritage 1585-9924 2000 Annual report : 1020-7716 1998 Die schönsten deutschen Bücher : 0558-8723 1990 Studi vivaldiani / 1594-0012 2001 Parnasszus : 1219-3275 1995 Slavjanskije čtenija 1407-7817 2000 Analele Universităţii Bucureşti. 1582-2486 1999 Eesti rahvusbibliograafia. 1406-6548 2002 Pro Lusatia : 1643-1391 2002 World of scientific discovery 1071-0981 1994 World of physics 1531-0809 2001 World of invention 1071-0973 1994 Gale directory of databases 1066-8934 1993 Biological letters / 1644-7700 2002 Standard catalog of world paper money. 1538-1994 1984 Standard catalog of world paper money. 1538-2028 1995 Standard catalog of world paper money. 1538-2001 1982 Kodovi slovenskih kultura 0354-964X 1996 Glas. 0081-394X 1951 Glas. 0352-6720 1961 Glasnik Etnografskog instituta = 0350-0861 1952 Osječki zbornik / 0473-4882 1942 White Paper on Human Rights in North Korea : 1225-6072 1996 Emploi et chômage. 1373-9913 1991 Niveau de vie : 1379-3926 Hilandarski zbornik = 0584-9853 1966 Rassegna di studi e di notizie / 0394-4808 1973 Leonardo music journal : 0961-1215 1991 Neilreichia 1681-5947 2001 Transactions in International Information Systems : 1507-8647 1999 ... Treffen / 1438-6631 1992 Naučnici Jugoslavije 1450-8028 1999 Bălgarsko văzraždane : 1311-1337 1995 Population et ménages : 1378-0026 2001 Emploi et chômage. 1379-3748 2003 EtnoAntropoZum : 1409-939X 2001 Vardarski zbornik = 1450-8486 1999 Zbornik o Srbima u Hrvatskoj = 0353-5967 1989 Zbornik za istoriju Bosne i Hercegovine = 0354-9461 1995 Sentandrejski zbornik = 0354-2734 1987 Economic trends and impacts in the ESCWA region / 1727-5822 2003 2005 Population et ménages. 1379-8707 2002 Population et ménages. 1377-817X 2001 Bibliotekarstvo 1409-9357 2001 Knìhì Belarusì : 0235-3393 1984 Śląski przegląd statystyczny = 1644-6739 2002 Tables de mortalité ... / 1373-718X 1991 Analysis of performances and assessment of growth and productivity in the ESCWA region / 1727-5857 2003 Epulon : 1334-1464 2003 Review of information and communications technology and development / 1727-5474 2003 Egyptian Journal of Botany 0375-9237 1972 Jahresbericht / Isis : Jahrbuch / Jahrbuch / 1927 Library literature Newsletter / 1987 Bulletin : 1956 Vorlesungsverzeichnis / Vorlesungsverzeichnis / Jahresbericht / 1991 Jahresbericht / 1978 Jahresbericht / 1991 Jahresbericht / 1987 Jahresbericht / 1976 Jahresbericht / 1922 Annual report / Annual report / 1996 Jahresbericht / Bulletin / Annual report / 1997 Report / 1996 2000 Annali / Jahresbericht / 2000 Personen- und Vorlesungsverzeichnis / 1935 Handelswoche : Naša Žena Obrys : 1981 Annali. 1959 Botaničnyj Žurnal / 1562-6431 1940 1955 Imagen : Informazione Listy = Lumea 1220-4315 1978 1990 Intercine Orman Ve Av : PAG Bulletin 0377-760X 1971 Periodical Prime Times Pro Musica Project : Quick 0939-8554 1948 1992 Rote Fahne Solathia : Sondages : 0489-7293 1939 Student World Übersetzer Kultura I Ty : 1962 Nowa Doba : N.E.A. research bulletin / Handbuch für sozialdemokratische Wähler / Handbuch der Erziehung / Handbook of the Hospital corps U.s. navy / Helmholtz : Higher education / 1945 Historisches Journal 1772 1781 Hörspieljahrbuch / Index to labor articles / Industrial location and national resources / Informationsdienst : International affairs : 1473-8104 1931 1939 Internationale Zeitschrift für Agrarrecht / Internationaler Geologen und Mineralogen Kalender / Internationales Arbeitsjahrbuch / Iskra / Italien-Jahrbuch / I.T.F / I.t.f. : 1929 Jahrbuch der ärztlichen Mission / Jahrbuch der Kölner Blumenspiele / Jahrbuch des Deutschen Ostmarkvereins für das Jahr .. : Jahrbuch für auslandsdeutsche Sippenkunde / Jadran : Jahrbuch für die niederösterreichische Landesverwaltung / Jahrbuch für Industrie und Handel in Österreich / Jahrbuch Königsberg / Journal of National union of general a.municipal workers / Klinisches Jahrbuch 1889 1912 Junge Welt : Kunst und Jugend : Kurier : 1945 1966 Kova = Krytyka : Labor standards / Labour : 1933 Landwirtschaftliche Zeitung Literarischer Merkur : 1880 Fenster : 2002 Kafka : 1619-0815 2001 Kalligram : 1335-1826 1992 Impulzy : 1992 Slovenský lekár : 1939 1951 Slobodný piatok : 1990 Americké listy : 1990 Spravodaj : 1989 Informacion de Medio Ambiente 1987 Chemosvit : 1975 1993 RUB aktuell / 1974 1994 Náš Dunaj : 1947 Aussiger Bote : 1948 Vídeňské svobodné listy : 1946 Paneuropa 1924 1938 Svědomí : 1918 Sokol Americký : 1878 1933 Vesna : 1851 1852 Slovenské noviny 1849 1861 Personal- und Vorlesungsverzeichnis / Personal- und Vorlesungsverzeichnis / 1996 Nachrichtenblatt / 1949 Wolfenbütteler Beiträge : 0300-2012 1972 Archiv ... : 1011-8241 1961 1996 Jahresprogramm / 1974 Economic and Social Council : 1980 Social sciences and humanities in Russia : 1992 Rapport annuel / 1989 Annual report ... / Rapport annuel / 1996 Rossija ... : 1996 Urbanita : Godišnik na Sofijskija universitet "Kliment Ochridski". Problemna naučnoizsledovatelska laboratorija za političeskija život na bălgarina = ABA001 Annual review of genomics and human genetics 1527-8204 2000 Puškin : 0320-2674 1956 Dacoromania : 1224-1350 1996 Litaratura i mastactva 0233-3902 1932 Serbske nowiny 1991 Vorlesungs- und Personenverzeichnis für das ... / Journal Of Radioanalytical And Nuclear Chemistry. Newsletter / 1982 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 1995 Nové slovo bez rešpektu 1990 1998 Achats et Entretien. L'equipement Industriel Acta Societatis Pro Fauna et Flora Fennica Hercynia : 1963 Heidelbergische Jahrbücher der literatur. 1808 1818 Annale Van die Universiteit Van Stellenbosch = Annali Della Facolta Di Lettere E Filosofia E Magistero Dell'universita Di Cagliari Österreichische Zeitschrift für Denkmalpflege / 1947 1951 Przeglad Ubezpieczen Spolecznych I Zagadnien Socjalnych 1959 1959 Bulletin de la Société francaise d'histoire de la médecine Mémoires de la Société francaise d'histoire de la médecine Arts-Magazine Attempto : Atti. Atti Della Societa Toscana Di Scienze Naturali : 0365-7655 1948 Atti Della Societa Toscana di Scienze Naturali. 9999 Bamberger Universitätszeitung Berichte Und Informationen des Österreichischen Forschungsinstituts für Wirtschaft Und Politik Bibliographie de la France - Biblio. Bibliographie de la France - Biblio. Referativnyj Bjulleten' Bolgarskoj Naučnoj Literatury. 1958 Bjulleten' Meždunarodnogo Agenstva Po Atomnoj Energii Referativnyj Bjulleten' Bolgarskoj Naučnoj Literatury. Boletim Estatistico Boletin de Geologia Y Biologia De la Real Sociedad Espanola De Historia Natural Boletin de la Universidad De Granada Referativnyj Bjulleten' Bolgarskoj Naučnoj Literatury. Referativnyj Bjulleten' Bolgarskoj Naučnoj Literatury. Bollettino D'arte 0391-9854 1948 1974 Bollettino Della Societa Dei Naturalisti In Napoli Historisches Taschenbuch Bremer Universitäts-Zeitung : Bulletin Analytique de Periodiques D'europe De L'est. Bulletin de L'universite De Liege Bulletin of Tezukayama University Bulletin Signaletique-Bibliographie des Sciences de la Terre. Business Korea : Byzantina Cahiers du Vingtieme Siecle Canadian Tribune Humanité nouvelle : Challenge : Chronika Junesco Chronique OMS 0373-3556 1959 1986 Comptes Rendus des Seances de la Societe De Physique et D'histoire Naturelle De Geneve. Critica Letteraria 1975 Danske Fugle Deutsche Bibliographie. Deutsche Bibliographie. Instytut literatury ludowej Duma : Durham Research Review Economic Computation and Economic Cybernetics Studies And Research 0424-267X 1966 Educatie fizica si sport : 1222-3077 1967 1990 Cambridge Historical Journal 1957 Euroforum 0MS Nouvelles 1948 1956 Europäischer Wirtschaftsdienst. Euwid Forum Vereinte Nationen : Informations UNESCO : Informatore Librario 1982 Innovations. Cross Company Jahresbericht des Deutschen Metallarbeiterverbandes Jahresbericht des Forschungsinstituts für Geschichte der Naturwissenschaft in Berlin Izvestija na matematičeskija institut = Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines Journal of Genetics 0022-1333 1910 Journal of Information and Image Management. J.i.i.m 1983 Journal of Social Psychology International Jahresbericht des Provinz-Verstandes der Socialdemokratischen Partei für Westpreussen Kriminalistische Monatshefte : 1927 1937 Kongelige Norske Videnskabernes Selskab. Marburger Blätter : Meddelanden Fran Nationalmuseum : Zeitschrift des Königlich Bayerischen Statistischen Bureau 1869 1908 Monthly Bulletin of Statistics / International Labour Conferences = 1919 Nuovo Informatore Librario : Nevropatologija i psichiatrija : 1937 1951 Referativnyj Bjulleten' Bolgarskoj Naučnoj Literatury. Izvestija Istoriko-Filologičeskogo Instituta Knjazja Bezborodko V Nežine 1877 Revue de Cytologie et De Biologie Vegetales - le Botaniste Revue Internationale de Philosophie Sozialistische Korrespondenz 150 000 slov : 1982 1990 Jahrbuch von Sankt Gabriel UNHCR Universitetet I Oslo. Arsberetning Jahrbücher für speculative Philosophie und philosophische Bearbeitung der empirischen Wissenschaften Jahrbücher der hamburgischen Staatskrankenanstalten Jahrbücher der Literatur 1818 Welt Am Sonntag Jahrbücher für slawische Literatur : Jahrbücher der königlichen Akademie Gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt. Jahrbücher der Gefängnis-Gesellschaft für die Provinz Sachsen und des Herzogtum Anhalt. Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik Jahres- und Kassenbericht der Berliner Gewerkschafts-Kommission und Bericht des Arbeiter-Sekretariats Berlin Jahresbände der Wissenschaftlichen Akademie Tübingen des Nsd Dozentenbundes Praca swietlicowa : 1951 1962 Jahresbericht des Arbeiter-Sekretariats Braunschweig Jahresbericht des Arbeiter-Sekretariats Stuttgart Zentralblatt für Mineralogie. Jahresbericht des Archivs für Polarforschung im Naturhistorischen Museum in Wien Jahresbericht des Ärztlichen Vereins zu Frankfurt a.m Izveštaj o radu Beogradske trgovačke komore Jahrbuch der Geologischen Staatsanstalt 1920 1921 Jahrbücher der preussischen Monarchie unter Regierung Friedrich Wilhelms des Dritten 1798 Jahrbücher der Straf- und Besserungs-Anstalten, Erziehungshäuser, Armenfürsorge und anderer Werke der christlichen Liebe 1829 Jahrbücher des Deutschen Reichs unter dem Sächsischen Hause 1837 Jahrbücher des Königlichen Sächsischen Oberwaltungsgerichts Jahrbücher für Anthropologie und zur Pathologie und Therapie des Irrseyns 1830 Jahrbücher für Deutschlands Heilquellen und Seebäder Jahrbücher für die preussische Gesetzgebung : 1814 Jahrbücher für Drama, Dramaturgie und Theater American dialog Bibliographie de la France - biblio : Bulletin de l'annee international de l'education Bulletin de l'association internationale des universites Cahiers des saisons :